Maria van Renkum

RenkumHet Mariabeeld in de Onze Lieve Vrouw Ten-hemelopneming kerk te Renkum (Parochie Z. Titus Brandsma) wordt al vele eeuwen vereerd. Uit de archieven blijkt dat het eikenhouten beeldje (gemaakt rond 1350) al in 1380 in Renkum stond en werd vereerd door mensen uit de hele streek. Ook de hertogen van Gelre gingen op pelgrimage naar het beeld en namen geschenken mee. Rond 1400 werd de Schutterij O.L. Vrouwe Gilde opgericht om het kapelletje en het beeld te beschermen.

In 1405 vroeg Hertog Reinald IV van Gelder aan de zusters Augustinessen uit Zwolle om in Renkum een klooster te stichten. Na de Reformatie in 1580 verviel dit Onze Lieve Vrouweklooster (ook St. Maria klooster genoemd) met zijn bezittingen aan de Gelderse overheid, de zusters moesten uitwijken – eerst naar Arnhem en vervolgens naar Wageningen. Het beeldje kwam in Utrecht terecht, waar het eeuwen een anoniem bestaan leidde.
Eind 19de eeuw kwam het beeld van een rommel-zolder van een pastorie weer ‘onder de mensen’. Het werd wit geschilderd en kwam in handen van de kunstkenner dr. Gijsbertus Brom, die er het beeldje van Maria van Renkum in herkende. Hij haalde de oude veelkleurige beschilderingen weer tevoorschijn en verkocht het in 1905 aan dé grote kenner en verzamelaar van middeleeuwse kunst J.B. van Stolk uit Huis ter Heide – een protestant met een grote Mariadevotie. Hij wilde het dan ook niet overdoen aan de parochie van Renkum. Zijn weduwe was daartoe in 1928 wel bereid, zodat het beeld na 350 jaar weer thuis kwam. Duizenden mensen vormden die dag (6 mei) in Renkum het ‘ontvangstcomité’.

Jaarlijkse bedevaarten
De terugkeer van het beeld werd weer aanleiding voor de jaarlijkse bedevaarten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden feestelijke processies vervangen door boete- en bidbedevaarten voor de vrede. Bij de evacuatie van Renkum in 1944 werd het Mariabeeld veilig opgeborgen in het Kröller Müller-museum, op 19 mei 1946 keerde het opnieuw terug. Ook de groepen pelgrims trokken weer door het processiepark rondom de kerk. Tot in 1956 bezochten jaarlijks ruim 10.000 mensen Maria van Renkum. Hierna werd een teruggang merkbaar, alleen de Ziekenbedevaart vindt nog elk jaar plaats. Daarnaast zijn er de Gelderse Bedevaart, de Poolse Bedevaart en bedevaarten van groepen van buiten de parochie.

Rosarium Mariae
Vanwege de afnemende belangstelling voor Renkum als bedevaartsplaats besloot de parochie in 2010 om Renkum als bedevaartsoord te revitaliseren. De keuze viel op het rondom de kerk gelegen voormalig processiepark, verwaarloosd en nauwelijks toegankelijk: het Rosarium Mariae. Centraal staan daarbij de rozenkransmysteriën. Deze vertellen het verhaal van Jezus en Maria in 20 afbeeldingen, ingedeeld in vier groepen.
Het Rosarium Mariae werd op 27 mei 2012 onder grote belangstelling geopend door burgemeester J.P. Gebben en hulpbisschop H.W. Woorts. Het opknappen van het park, het maken van de 20 kapelletjes en de bijbehorende afbeeldingen is geheel door vrijwilligers gedaan. Na de opening van het park trokken de honderden aanwezigen in processie door het park. Vooraan de stoet werd het beeld van OLV van Renkum meegedragen. In het park legden kinderen bloemen bij de houten kapelletjes en zegende mgr. Woorts de groepen afbeeldingen. Deze representeren de geheimen van de rozenkrans.

Bloesembedevaart
In 2013 is het bedevaartprogramma in Renkum vernieuwd en uitgebreid, onder meer met de terugkeer van de ‘Bloesembedevaart’. Pastoor Ten Have van de Zalige Titus Brandsma Parochie (waartoe Renkum behoort): “Deze bedevaart gaat terug op een traditie dat kinderen en volwassenen lopend vanuit de Betuwe met het pontje over de Rijn kwamen om bloesemtakken te brengen naar het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw van Renkum en daar Maria te eren. We willen deze oude traditie in een nieuw jasje weer opnemen door jong en oud (maar met name kinderen) uit te nodigen voor de nieuwe Bloesembedevaart.” De Bloesembedevaart begint met een korte gebedsdienst in de kerk, waarbij Marialiederen worden gezongen. Daarna volgt een processie/optocht door het Rosarium Mariae. Dan worden de bloesemtakken bij Maria geplaatst en wordt de processie afgesloten.

Meer informatie en het volledige bedevaartprogramma: www.mariavanrenkum.nl.

Agenda

    Geen berichten over deze bedevaart gevonden.