Nationale Bedevaart Brielle

brielle‘Den Briel’ is een nationaal bedevaartsoord, waarheen jaarlijks ook gelovigen uit het Aartsbisdom Utrecht op bedevaart gaan. Het hele jaar door, maar speciaal rond 9 juli, pelgrimeren vele katholieken erheen om de HH. Martelaren van Gorcum te gedenken en gesterkt te worden in het geloof. Het heiligdom is gelegen aan De Rik 5 in Brielle (bisdom Rotterdam). 

Brielle is het bekendste bedevaartsoord van Zuid-Holland. In het jaar 1572 werden op deze plaats 19 rooms-katholieke geestelijken uit Gorcum gemarteld en opgehangen omdat ze weigerden hun geloof in de Eucharistie af te zweren. Drie ‘jonge’ martelaren uit de vorige eeuw hebben in het heiligdom ook gedenktekenen gekregen: de heilige zuster Benedicta van het Kruis (Edith Stein), de zalige Karl Leisner en de zalige Titus Brandsma. Zij zijn alle drie martelaren van het naziregime ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en indrukwekkende geloofsgetuigen van ‘onze tijd’.

De geschiedenis van de Martelaren van Gorcum speelde zich af ten tijde van de opstand tegen Spanje. Een strijd voor onafhankelijkheid, maar er liepen ook religieuze stellingnamen doorheen die verhard waren aan de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog. Op 1 april 1572 werd Brielle ingenomen door de watergeuzen, onder aanvoering van Lumey. Vooral de clerus en de katholieke godsdienst waren het mikpunt van de geuzen. Toen de geuzenvloot op 26/27 juni 1572 Gorcum innam, werd een groepje geestelijken gevangen genomen. Bijna twee weken lang werden ze gefolterd, getreiterd en verleid om hun geloof af te zweren. Op 5 juli 1572 werden ze naar Brielle vervoerd. In de nacht van 9 juli zijn ze naar Rugge gebracht, even buiten Brielle. Daar zijn de negentien martelaren opgehangen aan de balken van een turfschuur. In de 19de eeuw hebben katholieken er een houten kapel gebouwd en een binnenplaats, het martelveld. Later kwam er een grote stenen kerk met daarin een reliekschrijn. Op het martelveld geeft een betonnen rand de omtrekken van de turfschuur aan. De Martelaren van Gorcum werden in 1867 heilig verklaard.

Zie ook:
www.martelarenvangorcum.nl
www.bisdomrotterdam.nl

martelaarsveld-brielle altaar-brielle
Het martelaarsveld en het altaar. Het smeedwerk achter het kruis verbeeldt 19 bloemen met kroon en kruis, symbolen voor de 19 martelaren.