In- en uitschrijven bij de Rooms-Katholieke Kerk

De kerkledenadministratie Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

Een ledenadministratie is een belangrijk onderdeel van elke organisatie. Omdat sprake is van privégegevens moet hier zorgvuldig en volgens de wettelijke regels mee worden omgegaan. Regels over hoe bestanden moeten worden beheerd, hoe mensen zich in- en uit kunnen schrijven. Bij de Rooms-Katholieke Kerk gaat het in Nederland om de gegevens van enkele miljoenen mensen.

In de op deze pagina te downloaden notitie staat het antwoord op de vraag naar de procedures rond aan- en afmelden als parochiaan en kerklid en op andere veel gestelde vragen over de kerkledenadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Brochure: De procedure m.b.t. in- en uitschrijven

De belangrijkste vragen en antwoorden over in- en uitschrijven hebben we op een rij gezet: klik hier.

Bij uitschrijven: een brief of formulier?

Uitschrijven als parochiaan en uitschrijven als lid van de Rooms-Katholieke Kerk gaat altijd via uw parochie. Of u dat per brief of het hieronder te downloaden voorbeeldformulier doet, maakt niet uit. Het voorbeeldformulier geeft wel duidelijk aan wat u in ieder geval moet invullen. Stuurt u een brief dan moet daarin uiteraard dezelfde informatie staan. Zie ook het antwoord op de vragen 7, 8 en 9 bij vraag en antwoord.

Voorbeeldformulier uitschrijven (versie 14-05-2024): download als PDF-bestand | download als Word-bestand

Bij welke parochie hoor ik?

Weet u niet tot welke parochie u hoort? Op de speciale website ‘zoekparochie’ kunt u uw postcode en huisnummer invullen, waarna de contactgegevens van uw parochie in beeld komen.

NB Het Aartsbisdom Utrecht is ingedeeld in ca. 50 grote parochies, die zijn onderverdeeld in lokale geloofsgemeenschappen. Omdat de kerkledenadministratie in de lokale geloofsgemeenschap wordt bijgehouden, verschijnen de contactgegevens van de betreffende locatie in beeld.

Zoek uw parochie