Catecheet worden - versie 2018Catechetenopleiding

Het Aartsbisdom Utrecht maakt werk van goed geschoolde vrijwilligers die zich als catecheet met geloof en deskundigheid in de parochie inzetten voor het geloofsonderricht, waarvan het hart is onze Heer Jezus Christus. Dit doen zij onder de verantwoordelijkheid van de pastoor en in afstemming met hem en de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen een zending ontvangen van de aartsbisschop van Utrecht als medewerker in de parochiecatechese, steeds voor een periode van vier jaar.

De opleiding tot catecheet omvat drie jaren. De cursusbijeenkomsten vinden plaats op het Ariënsinstituut, in de binnenstad van Utrecht. De cursisten trekken voor een groot deel samen op met hen die de diakenopleiding of de opleiding tot diaconaal assistent volgen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van het Ariënsinstituut.