Aartsbisdom naar Rome in Heilig Jaar

6de-dag-franciscus-pausmobiel-2-klPaus Franciscus nodigde gelovigen wereldwijd uit om tijdens het Heilig Jaar van de Barmhartigheid naar Rome te pelgrimeren. Vanuit Nederland reisden dan ook diverse katholieke organisaties, bisdommen en parochies dat jaar naar de Eeuwige Stad. Ook het Aartsbisdom Utrecht reisde met 200 gelovigen in november 2016 naar Rome, waar onder andere de gezamenlijke ‘Nederlandse Dag’ op het programma stond. Paus Franciscus sprak die dag de Nederlandse bedevaartgangers persoonlijk toe na afloop van de gezamenlijke Eucharistieviering in de Sint-Pieter. Daarin was kardinaal Eijk hoofdcelebrant en concelebreerden de overige aanwezige Nederlandse bisschoppen.

Bedevaartprogramma
Rector Patrick Kuipers van het Ariënsinstituut was hoofdaalmoezenier van de ‘Utrechtse’ bedevaart naar Rome, die duurde van 14 t/m 19 november 2016. Er stond naast de Nederlandse Dag nog veel meer op het programma: de algemene audiëntie met paus Franciscus, een wandeling in het teken van barmhartigheid door de boeiende en gezellige wijk Trastevere en bezoeken aan de andere basilieken en hoogtepunten van Rome. De bedevaart werd afgesloten met een zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale kerk van het bisdom Rome met daarin de zetel van de bisschop van Rome, de paus.

Op weg naar de ‘Eeuwige Stad’

RomeAartsbisdom Utrecht op bedevaart naar Rome
Speciaal voor mensen van 35 t/m 65 jaar

De aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, ging in het Jaar van het Geloof – van 20 t/m 25 september 2013 – op bedevaart naar Rome met mensen uit ons Aartsbisdom. Er was gekozen voor een groep in de leeftijd van 35 t/m 65 jaar. Reden voor deze leeftijdsgroep was onder meer dat de deelnemers zeer goed ter been moesten zijn, omdat er veel werd gelopen en gebruik werd gemaakt van het openbaar vervoer.
De dagelijkse Eucharistieviering en bepaalde programmaonderdelen werden gezamenlijk gehouden, andere in groepen, waaronder de bezoeken aan kerken en de Vaticaanse musea. Enkele priesters van het Aartsbisdom begeleidden en gidsten de bedevaart.

Rome wordt de ‘Eeuwige Stad’ genoemd; vele eeuwen gaan aan je voorbij wanneer je door de straten loopt, zit bij een fontein op een plein of bent in één van de vele kerken of musea. Verleden en heden gaan er hand in hand. Voor de Rooms-Katholieke Kerk is Rome vooral een plaats van pelgrimage: bovenal naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus, waaroverheen prachtige basilieken zijn gebouwd. Vele getuigenissen zijn er te zien van ons geloof en Kerk-zijn, zowel in de ondergrondse catacomben als hoog op de koepel van de St. Pieter. De paus, opvolger van Sint Petrus, woont en werkt er en ontvangt jaarlijks vele pelgrims.

Nieuws

Agenda

    Geen berichten over deze bedevaart gevonden.