Rome

RomeRome wordt de ‘Eeuwige Stad’ genoemd; vele eeuwen gaan aan je voorbij wanneer je door de straten loopt, zit bij een fontein op een plein of bent in één van de vele kerken of musea. Verleden en heden gaan er hand in hand. Voor de Rooms-Katholieke Kerk is Rome vooral een plaats van pelgrimage: bovenal naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus, waaroverheen prachtige basilieken zijn gebouwd. Vele getuigenissen zijn er te zien van ons geloof en Kerk-zijn, zowel in de ondergrondse catacomben als hoog op de koepel van de St. Pieter. De paus, opvolger van Sint Petrus, woont en werkt er en ontvangt jaarlijks vele pelgrims.

In 2013 organiseerde het Aartsbisdom Utrecht in het kader van het Jaar van het Geloof een bedevaart naar Rome, speciaal voor mensen van 35 t/m 65 jaar. Kardinaal Eijk maakte deze pelgrimage met bijna honderd gelovigen. De dagelijkse Eucharistieviering en bepaalde programmaonderdelen werden gezamenlijk gehouden, andere in groepen, waaronder de bezoeken aan kerken en de Vaticaanse musea. Enkele priesters van het Aartsbisdom begeleidden en gidsten de bedevaart.

Paus Franciscus nodigde enkele jaren later gelovigen wereldwijd uit om tijdens het Heilig Jaar van de Barmhartigheid naar Rome te pelgrimeren. Vanuit Nederland reisden dan ook diverse katholieke organisaties, bisdommen en parochies in 2016 naar de Eeuwige Stad. Ook het Aartsbisdom Utrecht reisde met 200 gelovigen in november 2016 naar Rome, waar onder andere de gezamenlijke ‘Nederlandse Dag’ op het programma stond. Hoogtepunt was de Mis in de St. Pieter met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk en aansluitend de ontmoeting met paus Franciscus.

Agenda

    Geen berichten over deze bedevaart gevonden.

Bedevaart 2016

Bedevaart 2013