Geestelijk verzorg(st)er worden

De opleiding tot geestelijk verzorg(st)er in het Aartsbisdom Utrecht geschiedt aan een door het bisdom erkende pastoraal-theologische opleiding. Daartoe kan men kiezen voor de WO-leerroute of de HBO-leerroute.

WO-leerroute
Via de Tilburg School of Catholic Theology (TST) kan men worden opgeleid voor de Master Theologie. Men start met de driejarige Bachelor Theologie en volgt daarna de driejarige pastorale variant van de Master Theologie (Professional Pastoraat & Educatie). De student kan kiezen tussen de lesplaatsen Tilburg en Utrecht.

Het met succes afronden van dit programma waarborgt de zogenoemde pastorale aantekening op de doctoraal bul. Daarmee wordt bevestigd dat de opleiding van de student voldoet aan de opleidingseisen die voor een eerste benoeming in één van de Noord-Nederlandse bisdommen worden gesteld.
Toelatingseisen: VWO-diploma of propedeuse HBO-opleiding voor de volledige opleiding. Voor de verkorte opleiding is tenminste een HBO-diploma vereist.

Meer informatie: www.tilburguniversity.edu/theologie

HBO-leerroute
Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing locatie Utrecht biedt een bacheloropleiding Godsdienst Pastoraal Werk van 4 jaar (voltijd en deeltijd) en werkt in Utrecht nauw samen met de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Het is mogelijk om na de HBO-bachelor via een schakelprogramma door te stromen naar de master van de TST.

Toelatingseisen: diploma op MBO-, HAVO- of VWO-niveau. Een toelatingsonderzoek is mogelijk voor kandidaten vanaf 21 jaar zonder juiste vooropleiding.

Meer informatie: www.fhtl.nl

Andere theologie-opleidingen worden door het Aartsbisdom Utrecht niet erkend en leiden dan ook niet tot benoembaarheid in de functie van geesteljk verzorg(st)er.