Diaconaal assistent worden - versie 2018

Opleiding tot diaconaal assistent

Een diaconaal assistent is een goed geschoolde vrijwilliger, met hart voor caritas en diaconie, die in de parochie actief is op het gebied van diaconie en caritas onder verantwoordelijkheid van de pastoor en in overleg met hem en de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen een zending ontvangen van de aartsbisschop van Utrecht als diaconaal assistent, steeds voor een periode van vier jaar.

We zoeken gelovige en bevlogen mensen die als diaconaal assistent leiding kunnen geven, vrijwilligers kunnen inspireren, kunnen samenwerken met de vele spelers in Kerk en samenleving en ook zelf op diaconaal gebied actief zijn. Het eerste (basis) jaar van de opleiding wordt aangeboden aan drie groepen studenten gezamenlijk: die van de opleiding tot catecheet, de diakenopleiding en de opleiding tot diaconaal assistent. Het tweede cursusjaar is gericht op de praktijk van de diaconie vanuit het perspectief van het rooms-katholieke geloof. Dat studiejaar wordt verzorgd in een aparte groep die opleidt tot het diaconaal specialisme.

De opleiding is een samenwerking tussen het aartsbisdom en de DKCI, de instelling van het aartsbisdom die deskundige ondersteuning biedt op het gebied van caritas en diaconie. De cursusbijeenkomsten vinden plaats op het Ariënsinstituut, in de binnenstad van Utrecht.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van het Ariënsinstituut.