St. Gerardus Bedevaart in Overdinkel

overdinkelHet dorp Overdinkel (onderdeel van de parochie Maria Vlucht) vierde in oktober 2012 een bijzonder jubileum: die maand werd in deze plaats de 100ste St. Gerardus Bedevaart gehouden. Jaarlijks trekken pelgrims uit heel Twente maar ook uit andere delen van het land naar deze kleine kern voor dit feest ter ere van de heilige Gerardus Majella. Kardinaal Eijk was vanwege deze 100ste editie hoofdcelebrant tijdens de Eucharistieviering op 21 oktober.

Kapelaan Gerardus van Laak had begin 20ste eeuw van de Utrechtse aartsbisschop de opdracht gekregen om aan de grens met Duitsland een parochie te stichten voor de Twentse textielarbeiders en hun gezinnen. Eerder had hij als kapelaan in Losser de devotie gepropageerd voor de redemptorist Gerardus Majella (1726-1755), die in 1904 heilig werd verklaard. De nieuwe kerk in Overdinkel werd op zijn initiatief ook aan Gerardus Majella toegewijd en kreeg een gipsen beeld en een glas-in-loodraam met een voorstelling van de nieuwe heilige. Ook werden er schilderingen aangebracht met taferelen uit het leven van Gerardus Majella.
In 1912 vroeg – inmiddels pastoor – Van Laak aan de aartsbisschop van Utrecht of de openbare processie die hij tot dan toe op Sacramentsdag hield, ieder jaar georganiseerd mocht worden. Hij wilde deze processie voortaan op zondag 16 oktober (feestdag van de H. Gerardus Majella) houden, of op de zondag na 16 oktober.

Per fiets
Na de toestemming van het aartsbisdom vond op zondag 20 oktober 1912 de inwijding plaats van drie kapellen met op het processieterrein – later ook wel genoemd ‘de Calvarieberg’ – het hoofdaltaar. Aanvankelijk beperkte de devotie zich tot de eigen parochianen en enkele omliggende parochies, maar al snel kwamen de pelgrims uit heel Twente, de Achterhoek en zelfs uit andere delen van Nederland. Opvallend veel pelgrims kwamen per fiets naar Overdinkel.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er soms geen processies, na de oorlog groeide het aantal pelgrims echter flink – met als piek de jaren vijftig, waarin de Majellaprocessie ruim 30.000 deelnemers trok. In latere jaren kwamen er minder pelgrims, zo trok de 70ste processie in 1982 nog 7.000 mensen. Nog altijd vinden jaarlijks ongeveer drieduizend gelovigen, voornamelijk uit Twente, de Achterhoek, maar ook uit andere delen van Nederland en het Duitse grensgebied, de weg naar Overdinkel.

Jubileumactiviteiten
Onder fraai najaarsweer vond op 21 oktober 2012 de 100ste editie plaats van de Overdinkelse Gerardusprocessie. Het eeuwfeest van deze processie was aanleiding voor tal van jubileumactiviteiten. Zo waren de omgeving van de kerk en aanpalende straten uitbundig versierd en was kardinaal Eijk te gast. De aartsbisschop was hoofdcelebrant tijdens de Eucharistieviering in het park.
Nadien volgde de processie door het in prachtige herfsttinten gekleurde processiepark. De deelnemers trokken met gebed en zang over de bospaden langs stilteplekken, staties en kapelletjes. De deelname was beduidend groter dan de gangbare aantallen pelgrims in de afgelopen jaren.

Ter gelegenheid van het honderdjarige jubileum van de Gerardusprocessie is er een speciaal herdenkingsboek uitgegeven met een historisch overzicht en rijkelijk geïllustreerd met foto’s.
Voor meer informatie of bestellen: gastdamesgmpo@kpnmail.nl