Diaken worden - versie 2018Diakenopleiding

Diaken betekent letterlijk: ‘dienaar’. Christus roept zijn leerlingen op niet te heersen, maar te dienen, in navolging van Hem. Hij is de dienaar van allen geworden. Het dienen van God en de mensen is een opdracht voor de hele Kerk en voor iedere christen. De diaken herinnert de christelijke gemeenschap aan de opdracht tot dienstbaarheid, doordat hij krachtens de wijding op een bijzondere wijze het dienstwerk van Christus tegenwoordig stelt. Deze dienstbaarheid brengt hij door zijn ambt op bijzondere wijze tot uitdrukking.

De verantwoordelijkheid voor de studie en vorming van onbezoldigde permanente diakens ligt bij de rector van het Ariënsinstituut. De studie duurt drie jaar en bestaat uit studiedagen, bezinningsdagen en geestelijke begeleiding.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van het Ariënsinstituut.