Bedrukte Moeder Gods in Silvolde

silvoldeIn Silvolde bevindt zich het beeld van de bedrukte Moeder Gods van Varsseveld. De parochie Silvolde (inmiddels onderdeel van de parochie H. Maria Laetitia) werd omstreeks 1240 opgericht en behoorde tot het bisdom Munster. Zij werd toegewijd aan de H. Mauritius, die in 296 de marteldood stierf. Deze oude Sint Mauritiuskerk kwam in 1674 in protestantse handen en is thans in bezit van de Hervormde kerk van Silvolde. Na enkele eeuwen als statie te hebben gefunctioneerd (aanvankelijk samen met Terborg), werd op 13 februari 1855 in Silvolde de zelfstandige parochie H. Mauritius opgericht.

In 1837 werd in Silvolde op de plaats van de huidige H. Mauritiuskerk een waterstaatskerk gebouwd. In 1927 werd de voortvarende priester W. Ahsmann in Silvolde tot pastoor benoemd. Hij vond dat Silvolde toe was aan een groter kerkgebouw en op zondag 15 februari 1931 werd de eerste steen gelegd voor de huidige Sint Mauritiuskerk, naar een ontwerp van Johannes Sluymer. Op 20 oktober 1931 vond de inwijding plaats door aartsbisschop Jansen.

Helft van een dubbelbeeld
Boven het Maria-altaar is het beeld van de bedrukte Moeder Gods van Varsseveld geplaatst. Dit eikenhouten Marianum (Mariabeeld in een stralenkrans) meet 103 cm. en is afkomstig uit de voormalige r.-k. kerk van Varsseveld. Het is de helft van een dubbelbeeld van ‘Onze Lieve Vrouw in de Zon’, het andere deel hangt in het Augusta-hospitaal te Anholt. In een ovaalvormige stralenkrans (mandorla) is de gekroonde Maria verbeeld, omkleed met de zon, staande op een hoofd van een vrouw met daar omheen een maansikkel. Zij draagt op haar linkerarm het naakte Kind, dat met beide handjes een druiventros vasthoudt. Op de zoom van de mantel is de tekst ‘Ave Gratia Plena’ aangebracht: ‘gegroet vol van genade’. Op de niet zichtbare achterzijde zijn bloemmotieven aangebracht met de tekst ‘Sancta Maria Mater
Dei O.P.N.’
Het beeld wordt toegeschreven aan meester Arnt, die eind 15de eeuw in Kalkar en Zwolle werkzaam was. Over de redding van het beeld doen verschillende verhalen de ronde. Toen de Reformatie eind 16de, begin 17de eeuw Varsseveld bereikte, verwijderde pastoor Godefridus Buckerus alle beelden uit zijn kerk. Volgens het ene verhaal was het boer Heebink die het beeld van de puinstortplaats redde en thuis verstopte. Toen dit uitlekte kreeg het beeld over de grens in Anholt een veilige plaats. Volgens het andere verhaal was het de kapelaan van Varsseveld die het rooms-katholieke geloof trouw bleef en het beeld vanuit de kerk naar Anholt overbracht. Hoe dan ook: de verwijdering uit de kerk en de ruwe behandeling maakten het Mariabeeld zo verdrietig, dat het sindsdien een treurige gelaatsuitdrukking heeft: vandaar de naam ‘de bedrukte Moeder Gods van Varsseveld’.

Bedevaarten
De vorst van Salm-Salm, heer van Anholt, schonk het Marianum in 1852 aan het Augusta-hospitaal. Na het herstel van de kerkelijke hiërarchie in Nederland (1853) werd Silvolde weer een zelfstandige parochie, waartoe ook Varsseveld behoorde. Pastoor Bluemers verzocht daarom het Augusta-hospitaal om het Marianum naar de St. Mauritiusparochie te mogen overbrengen. Door zijn grote inzet kwam zodoende één helft van het Marianum in Silvolde terecht. Het was de eerder genoemde actieve pastoor Ahsmann (1927-1954) die de sluimerende verering voor de bedrukte Moeders Gods van Varsseveld nieuw leven inblies. Met name tijdens de Tweede Wereldoorlog was er bijna elke zondag een bedevaart naar Silvolde met als hoogtepunt 1.800 deelnemers. Deze bedevaarten zijn inmiddels verleden tijd, maar de Mariaverering in Silvolde is allerminst verdwenen.

Nieuws

    Geen nieuwsberichten over deze bedevaart gevonden.

Agenda

    Geen berichten over deze bedevaart gevonden.