Diocesane werkgroep bedevaarten

De diocesane werkgroep bedevaarten heeft onder meer als taak “het belang van bedevaarten als voeding en verrijking van katholiek en kerkelijk leven” voor afzonderlijke personen en groepen onder de aandacht te brengen, zo meldt het oprichtingsdecreet.

Een andere doelstelling van de werkgroep is “priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en parochianen stimuleren om afzonderlijk of met elkaar op bedevaart te gaan naar de door de Kerk erkende bedevaartplaatsen.”

Daarnaast is een taak “bedevaarten en voorbereidende vieringen en bijeenkomsten te organiseren in goede samenwerking met de vicariaatscoördinatoren en de vrijwilligers en leden van pastorale teams die in hun geloofsgemeenschappen in het bijzonder contactpersoon zijn voor bedevaarten.”

De diocesane werkgroep bedevaarten bestaat uit: