Banneux

Bisdombedevaarten naar Banneux in 2018

banneux-2015-2Mariabedevaartplaats Banneux (België) viert dit jaar een jubileum: het is 85 jaar geleden dat Maria acht keer verscheen aan een meisje van 11 jaar, Mariette Beco. Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in mei en augustus-september bedevaarten naar Banneux.

Met zegenende handen staat de ‘Maagd der Armen’ in Banneux de mensen op te wachten. Jaarlijks trekken zo’n 500.000 pelgrims naar haar toe. In een park met kapellen en gebedsplaatsen is er voor een ieder ruimte om zich alleen in stilte of samen met een groep in gebed terug te trekken. De Maagd Maria verscheen in 1933 aan Mariette Beco en vroeg daarbij om de bouw van een kapel. Die werd nog in 1933 gebouwd op de plaats van de verschijningen. Later werd er ook een basiliek gebouwd. In Banneux is ook een geneeskrachtige bron die Maria aan Mariette toonde. Elke dag kunnen pelgrims er terecht voor een H. Mis, ziekenzegening, stille aanbidding, biecht en het rozenkransgebed. Ook vanuit het Aartsbisdom Utrecht trekken vele gelovigen naar Banneux.

“Ook in 2018 trekken wij uit het Aartsbisdom Utrecht enkele keren voor een vijfdaagse bedevaart naar haar toe en wel van 25 t/m 29 mei en van 31 augustus t/m 4 september. U bent van harte uitgenodigd,” zo laat het bestuur van de aartsdiocesane bedevaart naar Banneux weten. Tijdens de bedevaart in mei is vicaris Cornelissen ‘hoofdpredikant’, dat wil zeggen: verantwoordelijk voor de vieringen en de verkondigingen.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de regionale vertegenwoordigers. Zie de website ‘Banneux Bisdom Utrecht’ voor de actuele contactgegevens.

Verslagen

Aartsbisdom en bisdom Rotterdam naar Banneux

Van 6 t/m 10 oktober organiseerde het Aartsbisdom Utrecht samen met het bisdom Rotterdam een gezamenlijke bedevaart naar Banneux. “Elke bedevaart naar Banneux kent diverse hoogtepunten,” vertelt pastor B. Wolters. Hij is al vele jaren betrokken bij bedevaarten naar deze Belgische bedevaartsplaats. “Dat was deze keer niet anders. Eén van deze momenten vindt elke middag plaats: de aanbidding van het heilig sacrament, met daarbij de zegening van alle pelgrims. Onze gedachten gaan hierbij uit naar het Laatste Avondmaal. Op die dag sloot de Heer een verbond met ons mensen. Hij wil bij ons zijn, alle dagen van ons leven. Hij komt ons tegemoet in de vorm van gezegend Brood en Wijn. In een moment van stilte kunnen mensen hun hart laten spreken, en daarin al hun gevoelens bij de Heer brengen.”

Dat kan zijn alles wat je bezielt aan dankbaarheid, maar ook al je vragen en zorgen, aldus Wolters. “Wanneer het ons wat tegenzit, dan beseffen wij al snel dat we zonder Hem niets kunnen of zijn. Dat het leven zonder Hem niets waard is. In de Eucharistieviering bidden wij niet voor niets: ‘Door Hem, met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn.’ Het is goed dat ons momenten worden aangereikt om Hem te prijzen en te danken, omdat Hij met ons meetrekt door dit leven, alle dagen weer. De pelgrims zien naar dit gebeuren uit. We mogen ons gelukkig prijzen voor deze momenten. We vieren deze in stilte en aanbidding, in processie met vendelhulde en zang.” Volgens Wolters was het een mooie bijkomstigheid dat op deze zondag een delegatie uit Twente en Salland aanwezig was voor een tweedaagse bedevaart en zo een deel van de plechtigheden kon meemaken. “Zo hebben we samen het bedevaartseizoen 2017 in Banneux afgesloten, maar we gaan volgend jaar weer vol vertrouwen terug,” aldus Wolters.

Elk jaar komen honderdduizenden pelgrims naar Banneux (België), waar van 15 januari tot 2 maart 1933 de Maagd Maria acht keer verscheen aan een meisje van 11 jaar oud, Mariette Beco. Daarbij noemde Maria zich de ‘Maagd van de Armen’ en vroeg om de bouw van een kapel. Die werd nog in 1933 gebouwd op de plaats van de Verschijningen (de voortuin van het huis van de familie Beco). Vanaf 1948 werd er een basiliek gebouwd. In Banneux is er ook een bron die Maria aan Mariette toonde, die een geneeskrachtige werking heeft. Elke dag kunnen pelgrims er terecht voor een H. Mis, ziekenzegening, stille aanbidding, biecht en het rozenkransgebed. Ook vanuit het Aartsbisdom Utrecht trekken vele gelovigen naar Banneux: zo vond in 2011 voor de zestigste keer een bedevaart naar Banneux plaats vanuit dit bisdom.

Een geslaagde Banneuxbedevaart

Banneux mei 2017 1“Ja, we zijn weer thuis.” Die uitroep kon je van diverse pelgrims horen toen we in Banneux aankwamen. Uit het Aartsbisdom Utrecht en het bisdom ‘s-Hertogenbosch namen 250 pelgrims van 26 t/m 30 mei deel aan het triduüm aldaar. Een impressie van pastor B. Wolters:

Een gevoel van warmte en niet alleen zijn, zo’n gevoel overvalt je wanneer een arm om je heen wordt geslagen, wanneer er gezegd wordt: kom op, ik ben toch bij je. Zeker op een moment van ziekte of wanneer je in de put zit, bij een gevoel van alleen zijn en van niet meer weten hoe of wat. Wanneer je dan hulp krijgt, wanneer je zoiets overkomt, word je een ander mens.

Hopelijk gaat het u dan net als die blinde bedelaar die aan de kant van de weg zit. Hij had het gevoel dat hij er niet meer bij hoorde, dat hij beter… Wanneer je zo iemand daar aan de kant van de weg ziet zitten, wil je daar toch wel naar omzien of in ieder geval wat voedsel geven, opdat hij kan blijven leven. En wat een geluk heeft deze mens dan: Jezus komt op zijn weg, hem tegemoet. Jezus spreekt hem aan: “Ga, uw geloof heeft u genezen.” Hij wordt aangesproken, ja hij wordt aangeraakt. Hij hoort er weer helemaal bij. Er is weer toekomst voor hem.

Zo bidden alle pelgrims in de viering met handoplegging, dat Jezus hen ook zal zien en aanraken. Dat zij zo gesterkt worden en toekomst krijgen. Dat Jezus tot een ieder zal zeggen: “Ga.” En zo kunnen alle pelgrims na de viering met handoplegging gesterkt naar huis gaan. In dankbaarheid gaan zij zo tot slot eerst naar de bron en naar de verschijningskapel om Jezus en Maria, om God te danken dat zij door HEN niet vergeten worden. Als herboren mensen kwam er zo voor alle pelgrims een einde aan deze Banneuxbedevaart. Mgr. Hoogenboom was namens het Aartsbisdom Utrecht ruim een dag in ons midden, hij ging in diverse vieringen voor en sprak een bemoedigend woord tot de bedevaartgangers.

De volgende vijfdaagse bedevaart is van 6 t/m 10 oktober 2017

Banneux mei 2017 2 Banneux mei 2017 3

Afsluiting bedevaartseizoen 2016 naar Banneux

Banneux oktober 2016 1Vier volle bussen reden op vrijdag 7 oktober naar de Belgische plaats Banneux, net over de grens, om tijdens het triduüm de Maagd der Armen te begroeten. Vicaris H. Pauw (vicariaat Arnhem) en pastor B. Wolters waren mee met deze bedevaart. Pastor B. Wolters: “We gaan met het (zieken)triduüm in totaal vijf dagen, zodat wij meer dan drie volle dagen in Banneux zijn. Genoeg tijd voor een volledig bedevaartprogramma.”

Elk jaar komen honderdduizenden pelgrims naar Banneux, waar van 15 januari tot 2 maart 1933 de Maagd Maria acht keer verscheen aan een meisje van 11 jaar oud, Mariette Beco. Daarbij noemde Maria zich de ‘Maagd van de Armen’ en vroeg om de bouw van een kapel. Die werd nog in 1933 gebouwd op de plaats van de Verschijningen (de voortuin van het huis van de familie Beco). Vanaf 1948 werd er een basiliek gebouwd. In Banneux is er ook een bron die Maria aan Mariette toonde, die een geneeskrachtige werking heeft. Vanuit het Aartsbisdom Utrecht wordt meermalen per jaar een bedevaart naar Banneux georganiseerd.

Pastor Wolters: “Als arme mensen blijven wij zoeken naar de zin van ons leven, in de Geest van Jezus Christus. Arm-zijn is aanvaarden dat wij verlossing nodig hebben, dat is aanvaarden dat we moeten groeien in liefde tot God en onze medemens.”

Banneux oktober 2016 2

Jezus zelf ging tot het bittere eind. Hij zelf was bereid om er zijn leven voor te geven, aldus Wolters: “In het bidden van de Kruisweg beseffen wij, dat we ons eigen kruis op ons dienen te nemen, ook al is dat soms zwaar en moeilijk. Maar het is een voorrecht dat we ons gesterkt weten door Hem, door elkaar. ‘Wie mijn leerling wil zijn, neme dagelijks zijn kruis op zich en volgt mij na,’ aldus de woorden van Jezus. In het bidden van de kruisweg, wat we ook in Banneux samen doen, beseffen we meer dan ooit wat dat betekent. In het bidden willen we de Heer volgen, willen we elkaar volgen en bemoedigen. We worden opgeroepen om een Simon van Cyrene te zijn en onze sterke schouders onder elkaars kruis te zetten, zelfs als dit zwaar valt. Elkaars kruis dragen, in onze eigen omgeving, thuis of waar we ook zijn. We worden opgeroepen om onze zorg aan te bieden door onze daadwerkelijke steun. Dit kunnen we doen door ons medeleven, door een attentie. In Banneux vragen we God, dat Hij ons hierbij wil steunen. Wij vragen aan Maria dat zij ons wil opvangen. Dat zij ons wil opnemen in haar armen. Dat zij ons tot slot mag binnenleiden in de hemelse vreugde. Om dit te ondersteunen trekken we naar de Bron, naar Christus zelf en steken onze handen in het water. Meer dan ooit klinken de woorden van Maria tot ons, ‘Steek uw handen in het water – deze Bron is mij voorbehouden.’ Zo verwijst zij ons naar haar Zoon, naar Jezus. Wij kunnen en mogen leven in de kracht van Christus.
Ons kruis heeft verlossingskracht gevonden in het kruis van Christus zelf. Zo komen de woorden van Maria – ‘Ik kom het lijden verlichten’ – tot volle wasdom. Vele pelgrims hebben dat mogen ervaren in de diverse plechtigheden van dit jaar en in de hoop er ook het volgend jaar weer bij te zijn om ons dan weer te voeden door de Maagd der Armen.”

Banneux oktober 2016 3 Banneux oktober 2016 4 Banneux oktober 2016 5

Bedevaart naar Banneux van 21 t/m 25 mei 2016

Ruim 250 pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Rotterdam vertrokken zaterdag 21 mei naar de Belgische bedevaartsplaats Banneux. “Op uitnodiging van Maria, de Maagd der Armen, werden zij geleid naar de Bron van alle genade, naar Jezus,” aldus pastor B. Wolters. Hij schreef het volgende verslag van deze bedevaart:

Ruim een dag was mgr. Hoogenboom in ons midden. Op zaterdagavond begeleidde hij de pelgrims naar de bron en ontmoette hij daarna vele pelgrims in de eet- en recreatiezaal. Op zondagmorgen, tijdens zijn preek tijdens de Internationale Eucharistieviering op het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid, legde hij een verband met het Heilig Jaar van de Barmhartigheid: “God de Vader, die wij in dit Jaar van de Barmhartigheid vieren als de Barmhartige Vader. God de Zoon, die ons het gelaat van de Barmhartige Vader toont. En God de Heilige Geest, de Pinkstergave aan de Kerk die met ons is tot aan de voleinding der dagen, zoals Jezus in het Evangelie aan ons beloofde.”
Maria als eerste van de gelovigen, de moeder van barmhartigheid, wijst ons de weg naar Jezus Christus, zo zei mgr. Hoogenboom verder. “Maria is de voorspraak bij haar Zoon voor ons, gelovende, hopende, dankende, smekende mensen die dankbaar zijn om het geloof dat ons geschonken is.”

logojaarvanbarmhartigheid Bewerkt 004 defOok vertelde mgr. Hoogenboom in zijn preek over de icoon uit het internationale beeldmerk van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Hierin staat de Christusfiguur centraal die een man op zijn schouders draagt. Het is een beeld dat doet denken aan de bekende afbeelding van Jezus als de Goede Herder. Het opvallende is dat deze twee personen samen maar drie ogen hebben. Het rechteroog van de Goede Herder en het linkeroog van de persoon die gedragen wordt zijn hetzelfde. Dat Christus met onze ogen kijkt, verwijst dat hij ons mens-zijn heeft gedeeld. En wij worden door deze beeltenis uitgenodigd om met de ogen van Christus, dus met de ogen van God, vol barmhartigheid naar onze naaste te kijken.

Tijdens het Lof met Ziekenzegening wordt dat zo mooi verwoord in het lied:
Loof uwe God, alle tongen en talen!
‘t Ene geslacht moet aan ‘t ander herhalen;
Christus, de Redder, die ‘t won op de dood,
blijft onder ons in de schaduw van brood.
Alleluja! God is goed! Alleluja! God is groot!

Nader uw Heiland en kom voor Hem knielen;
vorsten en volken, gezegende zielen;
Kom, want dit Manna biedt hulp in de nood,
sterk in de strijd en behoudt in de dood!
Alleluja! God is goed! Alleluja! God is groot!

Alle vieringen waren goed verzorgd, of het nu een Eucharistieviering was, boeteviering, de bidweg naar de Bron, de viering met handoplegging of een andere viering. Daarnaast was er meer dan voldoende gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over eigen vragen en zorgen, een kaarsje op te steken, foto’s te maken, een spel te spelen et cetera.
Helaas werkte het weer niet altijd mee. Ook daar was wel een antwoord op – zo hoorde ik van een vrouw: “Maria heeft gezegd: als je mooi weer wilt hebben, moet je volgend jaar maar weer terugkomen.” Ik ben ervan overtuigd dat velen op deze uitnodiging zullen ingaan! Dat kan zelfs dit jaar nog, want in oktober gaan we nogmaals naar Banneux.
Na vijf dagen ging iedereen zeer voldaan naar huis. Ik vermoed dat de pelgrims nog dikwijls zullen napraten over deze mooie dagen, waarbij vele vrijwilligers de handen uit de mouwen hebben gestoken.

De volgende bedevaart van het Aartsbisdom Utrecht naar Banneux is van 7 t/m 11 oktober 2016. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de regionale vertegenwoordigers en anders kunt u contact opnemen met pastor Wolters: bwolters24@outlook.com

Caritas Banneux N.D. Aartsbisdom Utrecht viert ziekentriduüm in Banneux
Bedevaart samen met het bisdom Haarlem-Amsterdam

Vanuit het Aartsbisdom Utrecht en het bisdom Haarlem-Amsterdam vertrokken op 28 augustus vijf volle bussen pelgrims naar Banneux, om daar samen het ziekentriduüm te houden. Vicaris H. Pauw (vicariaat Arnhem) was één van de bedevaartleiders. Zondags ging hulpbisschop J. Hendriks van Haarlem-Amsterdam voor in de internationale Eucharistieviering en in het Lof met Ziekenzegening.

De diverse plechtigheden werden onder meer met vaandels uit de verschillende regio’s opgeluisterd, waaronder het officiële afscheid aan de Bron. Zo kwam er een eind aan het 65-jarig jubileum waarin pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht naar Banneux trokken om er het ziekentriduüm te houden, om Maria te eren en haar hulp in te roepen.
Elk jaar komen honderdduizenden pelgrims naar Banneux (België), waar van 15 januari tot 2 maart 1933 de Maagd Maria acht keer verscheen aan een meisje van 11 jaar oud, Mariette Beco. Daarbij noemde Maria zich de ‘Maagd van de Armen’ en vroeg om de bouw van een kapel. Die werd nog in 1933 gebouwd op de plaats van de Verschijningen (de voortuin van het huis van de familie Beco). Vanaf 1948 werd er een basiliek gebouwd. In Banneux is er ook een bron die Maria aan Mariette toonde, die een geneeskrachtige werking heeft.

65 jaar ziekentriduüms naar Banneux vanuit het Aartsbisdom Utrecht

Uit diverse plaatsen van ons Aartsbisdom vertrokken vrijdag 15 mei bussen met pelgrims, op weg naar Banneux, de plaats waar Maria zich in 1933 bekendmaakte aan Mariette Beco als ‘De Maagd Der Armen’. Een verslag van emeritus priester B. Wolters:

“Via Thorn, het witte stadje in Limburg waar de lunch werd gebruikt, reden de bussen door het mooie landschap van de Belgische Ardennen naar onze bestemming: Banneux. Daar aangekomen vulden een paar honderd pelgrims in één klap de kamers van de hospitaliteit.
‘s Avonds werd met een Eucharistieviering het triduüm geopend, met als thema: ‘Heer leer ons bidden’. Hierna begroetten de pelgrims via de gebedsweg Maria bij de Bron en in de Verschijningskapel.
Zaterdagmorgen vierden we de kruisweg. Hierna staken mensen kaarsjes op of wandelden in het bedevaartpark. Elke middag, zo ook vandaag, vierden wij het Lof met Ziekenzegening. In de namiddag werd de Eucharistie gevierd, waarna wederom samen een bezoek werd gebracht aan de Bron. Inmiddels was mgr. Hoogenboom namens het Aartsbisdom gearriveerd, met een bemoedigend woord voor elke pelgrim en natuurlijk… samen op de foto. ‘s Avonds volgde de Lichtprocessie met de opdrachten aan Maria door de diverse ‘disciplines’ (jongeren, ouderen, artsen, verpleegkundigen, iemand uit de pastoraal et cetera) en werden enkele jubilarissen gehuldigd voor hun trouwe inzet met een gouden of zilveren speld. Arts Rene Hoffman werd dank gebracht voor de vele jaren waarin hij klaarstond voor de zieke gasten. Hij kreeg hiervoor een fraaie oorkonde overhandigd.

Banneux 2015 1 Banneux 2015 3

Op zondagmorgen ging mgr. Hoogenboom voor in de Internationale Eucharistieviering, geassisteerd door de aanwezige priesters en met zang van een Nederlands koor. ‘s Middags wederom Lof met Ziekenzegening. Daarna konden we volop genieten van koffie en thee met echte Limburgse vlaai. Kaarsjes werden ontstoken, een wandelingetje gemaakt door de mooie natuur, een persoonlijk gesprek gevoerd, een kaartje gelegd of rummikub gespeeld.

Banneux 2015 4 Banneux 2015 5

Na een goede nachtrust pakten we maandagmorgen de draad weer op met het vieren van de Eucharistie met een boeteritus of een persoonlijk biechtgesprek. De gelegenheid werd aangegrepen om nog een souvenirtje te kopen, een kaarsje op te steken of een wandelingetje te maken. Hierbij werd nooit een vergeefs beroep gedaan op een van de vele vrijwilligers. ‘s Middags volgde een indrukwekkende viering met Handoplegging, om kracht te vragen voor de toekomst, om te ervaren dat wij nooit alleen door het leven gaan, dat Hij steeds met ons meetrekt. Dit werd ook sterk ervaren toen wij in stilte naar de Bron trokken, elk met zijn eigen intentie, de handen in het water staken en naar de Verschijningskapel gingen om Maria te groeten. Eenieder kreeg een flesje water uit de Bron mee naar huis. Daarmee kwam er een officieel einde aan dit ziekentriduüm.

Banneux 2015 6 Banneux 2015 7

De laatste avond werd gevuld met een bonte avond, met een lach, een schets en een verloting. Na een goede nachtrust volgde op dinsdagmorgen de Eucharistieviering uit Dankbaarheid. Pelgrims hebben Maria geëerd en tijdens dit triduüm kracht gekregen om er in minder goede tijden weer tegen te kunnen. Menigeen liet horen: “Maria, als het ons gegeven is, komen wij weer spoedig terug.” Via Thorn, waar genoten werd van het afscheidsdiner, reden de bussen huiswaarts. Zo kwam er een eind aan deze geslaagde jubileumbedevaart naar Banneux.”

foto’s: Jan en Anneke Koenders

Pelgrims begroeten Maria in Banneux

Bedevaarten zijn zeer actueel, ze leven, ook in het Aartsbisdom Utrecht. Zo gingen op vrijdagmorgen 9 mei vier bussen met pelgrims op weg om via het Limburgse Thorn naar het Belgische Banneux te rijden. Emeritus priester B. Wolters van het aartsbisdom doet verslag van deze pelgrimage:

“In Banneux verenigde de groep uit het aartsbisdom zich met pelgrims uit het bisdom Den Bosch, om daar vijf dagen lang uiting te geven aan hun geloof, in vieringen, in processies en andere bijeenkomsten. Maar ook om te genieten van de natuur, van alle goede dingen die het leven biedt, en om vreugde en verdriet met elkaar te delen. Ook mensen die niet of bijna niet zelfstandig zijn, konden aan dit ‘ziekentriduüm’ deelnemen. Er is voldoende hulp aanwezig in de persoon van verpleegkundigen, arts, brancardiers, mensen van de huishouding en pastores. Mgr. Th. Hoogenboom had tijd vrijgemaakt om zondag mensen die deelnamen aan het triduüm te ontmoeten. Hij ging voor in de Internationale Eucharistieviering en het Lof met ziekenzegening. Voor mensen die niet lang kunnen of willen reizen, mensen die hulp behoeven of een smalle beurs bezitten, is dit een mooie gelegenheid om er even uit te zijn. Maar bovenal: Maria schenkt aan mensen kracht en moed om er weer tegen te kunnen. Mede door de warme belangstelling en de liefdevolle zorg van mensen die zich vrijwillig inzetten voor hun medemens zijn het onvergetelijke dagen geworden.”
Over Banneux schrijft pastor Wolters: “Banneux, ‘klein Lourdes’, is het grootste bedevaartsoord van België, net over de Nederlandse grens in de Belgische Ardennen. In 1933 verscheen Maria aan Mariëtte Beco. Op die plaats is op verzoek van ‘De Maagd der Armen’ een kapel gebouwd: de verschijningskapel. Vele duizenden pelgrims trekken jaarlijks naar deze plaats om Maria te eren, om kracht te vragen voor hun eigen leven of dat van hun dierbaren. Het zijn pelgrims van diverse leeftijden, met verschillende achtergronden, elk met hun eigen vreugden en hun noden. In Banneux wordt gewerkt met een volledig bedevaartsprogramma: het dagelijks vieren van de Eucharistie, ‘s middag Lof met ziekenzegening, Mariahulde, Kruisweg, Boeteviering en gelegenheid voor een persoonlijk Biechtgesprek en de viering met handoplegging. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten, om een kaartje te schrijven, een souvenirtje te kopen, om een wandelingetje te maken in het park, of gewoon… wat te rusten. Rolstoelen en rollators kunnen gratis worden gebruikt.”

Van 3 t/m 7 oktober 2014 is er weer een ziekentriduüm naar Banneux gepland, alsmede van 15 t/m 19 mei 2015.