Opleidingen

Het Aartsbisdom Utrecht biedt opleidingen om priester, diaken, catecheet of diaconaal assistent te worden. Ook is er de mogelijkheid geestelijk verzorg(st)er te worden via een door het bisdom erkende pastoraal-theologische opleiding. Meer informatie over deze opleidingen is verkrijgbaar op www.ariensinstituut.nl

Tevens kunt u contact opnemen met de rector van het Ariënsinstituut, drs. P. Kuipers, via tel.: 030 2310490 en e-mail: rector@ariensinstituut.nl

Foto: het Ariënsinstituut aan Keistraat 9, Utrecht