Emeritus hulpbisschop

Mgr. De Kok

Zijne Hoogwaardige Excellentie
Johannes Antonius de Kok o.f.m.

(Foto: b.g.v. de Chrismamis 2016)

  • Geboren te ’s Gravenhage 28 augustus 1930
  • Priester gewijd 11 maart 1956
  • Hulpbisschop van de aartsbisschop van Utrecht en Titulair bisschop van Trevico 15 januari 1982
  • Geconsacreerd 6 maart 1982
  • Emeritaat 28 augustus 2005


Doctoraat:
letteren (geschiedenis Nijmegen)
Onderscheiding: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

wapen-mgr-de-kok

Wapenspreuk:
Communicantes in fidelitate
(Deelgenoten in trouw)