Synodale Kerk: Vijf vragen aan kardinaal Eijk

Wat is een ‘synodale Kerk’ en waarom is het voor de Kerk belangrijk om synodaal te zijn? In een reeks persoonlijke interviews gaan de Nederlandse bisschoppen met Katholiekleven.nl in gesprek over belangrijke uitdagingen voor de Kerk. De gesprekken vinden plaats in het verlengde van de diocesane fase van de Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. In zijn video blikt kardinaal Eijk terug op de gesprekken die in het Aartsbisdom Utrecht hebben plaatsgehad.

Lees verder

Roepingenweekend: Roeping? Tijd om te luisteren!

Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert dit jaar twee roepingenweekenden. Het eerste was in februari; het volgende wordt gehouden in het weekend van 14-16 oktober (herfstvakantie). De bijeenkomsten zijn in een klooster in Thuine (vlak over de grens met Duitsland) en staan ook open voor jongeren uit andere bisdommen.
Lees verder

Gedachtenis heilige Titus Brandsma op 27 juli

Op 27 juli wordt voor de eerste keer de gedachtenis van de heilige Titus Brandsma gevierd. Paus Franciscus verklaarde hem op zondag 15 mei heilig. Brandsma overleed 80 jaar geleden. De gedachtenis van pater karmeliet Brandsma stond al op de liturgische kalender op 27 juli; die datum is dus ongewijzigd gebleven. In de aanloop naar deze eerste viering sinds zijn heiligverklaring heeft het Aartsbisdom Utrecht in de afgelopen weken gebedsprentjes van de heilige Titus Brandsma onder de parochies verspreid.

Lees verder

Pater E.J.M. Robben O.P. overleden

Het Aartsbisdom Utrecht ontving het bericht dat in zijn woonplaats Tiel in de nacht van 17 juli, na een kort ziekbed, de zeereerwaarde pater dr. E.J.M. Robben O.P. is overleden. Bert Robben werd op 1 oktober 1930 geboren te Schiedam. Zijn priesterwijding vond plaats op 25 juli 1957.

Lees verder

Belactie Actie Kerkbalans: hoe zit het met de AVG en het informeren van kerkleden?

Kerkleden via de telefoon vragen om een bijdrage voor de komende Actie Kerkbalans: het is een nieuwe en veelbelovende manier van werven. Parochies kunnen zich nu inschrijven voor de eerste belronde in oktober. De belactie is AVG-proof ingericht. Verder ondersteunt Actie Kerkbalans kerken met kant-en-klare informatie voor hun leden en antwoorden op veelgestelde vragen.

Lees verder