Roepingenzondag centraal in aprilnummer Op Tocht

Op Tocht 04-2018

Met een artikel over Roepingenzondag (22 april), aangevuld met het persoonlijke roepingsverhaal van twee priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht, vraagt bisdomblad ‘Op Tocht’ deze maand aandacht voor het belang van roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieuze leven. In de reeks over religieuzen in het aartsbisdom staan ditmaal de Norbertijnen centraal.

Lees verder

Gepensioneerd pastoraal werker Henk Kolman overleden

Wapen aartsbisdom kleur klein 2

Het Aartsbisdom Utrecht ontving op 19 april het bericht van het overlijden van de heer Henk Kolman (79). Vanaf 1 juli 1973 was hij werkzaam in de zielzorg van het Aartsbisdom Utrecht; eerst als pastoraal werker in de parochie van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Apeldoorn en vervolgens als catecheet aan de R.-K. Mavo te Apeldoorn en de beide ziekenhuizen.

Lees verder

Katholieke steun voor Nationaal Holocaust Museum

nationaal-holocaust-museum-l

“Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren.” Met deze woorden van de Joodse schrijver Primo Levi, overlevende van het concentratiekamp Auschwitz, begint een brochure van het Nationaal Holocaust Museum in oprichting. Levi bedoelt de moord op zes miljoen Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, waaronder 104.000 uit Nederland. Het Nationaal Holocaust Museum beoogt de vervolging en transportatie van en de moord op onze Joodse landgenoten te blijven gedenken. De Nederlandse Bisschoppenconferentie steunt de realisatie van dit museum.

Lees verder

Bisdombedevaart Lourdes: treinstakingen in Frankrijk

lourdes

In de aankomende weken zal personeel van de Franse spoorwegen, SNCF, staken. Het is nog onduidelijk of dit gevolgen heeft voor reizigers van VNB die in de betreffende periode met de TGV naar Lourdes reizen, zoals de pelgrims die eind april meegaan met de bisdombedevaart van het Aartsbisdom Utrecht. Dat heeft VNB 16 april laten weten aan de pelgrims en ook gepubliceerd op haar website.

Lees verder

Gedragscode Pastoraat geëvalueerd en herzien

20131205_rome_persontmoeting_09_ramonmangold_1000

Per 13 april 2018 geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De tekst hiervan werd op 10 april 2018 vastgesteld door de diocesane bisschoppen van de Nederlandse R.-K. bisdommen, de apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat alsmede de diocesaan administrator van het Bisdom Roermond. De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) werkte mee aan de opstelling van de tekst.

Lees verder

‘Gaudete et exsultate’ over roeping tot heiligheid

paus-franciscus-5-jaar-paus-470x251-465x251

‘Gaudete et exsultate’ (Verheugt u en juicht). Dit zijn de eerste woorden, en het is daarmee de titel, van de apostolische exhortatie van paus Franciscus over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag. Het document is ondertekend op 19 maart en verscheen op 9 april. Paus Franciscus wijst erop, dat de heiligen niet alleen diegenen zijn die de Kerk zalig of heilig heeft verklaard, maar ook bijvoorbeeld “ouders die met grote liefde hun kinderen opvoeden, mannen en vrouwen die hard werken om hun familie te onderhouden, de zieken, oudere religieuzen die hun glimlach hebben behouden” (7).

Lees verder

Aanmelden nominaties Religieuzenprijs kan tot 1 mei

Religieuzenprijs2018 flyer a5

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) zal op 8 november 2018 opnieuw een Religieuzenprijs uitreiken. Deze prijs wordt dit jaar toegekend aan een project of initiatief voor en/of door jongeren waarbij jongeren (tot 35 jaar) hun idealen en inzet voor een betere wereld kunnen ontdekken en/of vorm geven. Om nog meer projecten de kans te geven mee te dingen naar de prijs, is de termijn voor het indienen van nominaties verlengd tot 1 mei 2018.

Lees verder