Gevarieerde mei-editie bisdomblad ‘Op Tocht’

Rond Hemelvaart is het meinummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ verschenen, met onder meer een interview met drie cursisten van de opleidingen van het Ariënsinstituut voor vrijwillige medewerkers in de parochies. Deze tekst stond eerder in het april-meinummer van ‘Op Weg’, het magazine van de parochie Sint Willibrordus, maar omdat hun verhaal mensen in andere parochies kan enthousiasmeren, nam ‘Op Tocht’ het graag over.

Lees verder

Pinksterbrief bisschoppen: ‘Mogen wij u een vraag stellen?’

“Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?” Hiermee opent de brief die de Nederlandse bisschoppen voor Pinksteren 2020 aan de gelovigen schrijven. Ze beginnen met een vraag vanuit het besef dat het kerkbezoek volgens protocol vanaf 1 juni weer onwennig zal zijn na maanden waarin er geen publieke vieringen waren. De Pinksterbrief is verstuurd aan de priesters, diakens, pastoraal werkers, parochiebesturen en secretariaten van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht.

Lees verder

Aartsbisdom Utrecht ook in 2021 naar Lourdes

Vanwege de coronacrisis is het niet mogelijk tijdig te starten met de voorbereiding van de vijfde diocesane bedevaart naar Lourdes, die voor april-mei 2021 stond gepland. Dit meldde de digitale Nieuwsbrief die het Aartsbisdom Utrecht op 27 mei verstuurde. Het uitstel wil echter niet zeggen dat er vanuit het Aartsbisdom Utrecht in 2021 geen bedevaarten naar Lourdes worden gehouden, benadrukt de diocesane werkgroep bedevaarten. “We gaan in nauwe samenwerking met bedevaartorganisatie VNB kijken wat de mogelijkheden zijn om volgend jaar kleinschaliger naar Lourdes te pelgrimeren vanuit het aartsbisdom,” aldus mgr. Woorts, voorzitter van de werkgroep bedevaarten.

Lees verder

Wereldwijd rozenkransgebed met paus Franciscus

Paus Franciscus zal zaterdag 30 mei, samen met Mariaheiligdommen over de hele wereld, de rozenkrans bidden. Dat heeft de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie bekendgemaakt. Het rozenkransgebed vindt plaats op het einde van de Mariamaand mei en aan de vooravond van Pinksteren.

Lees verder

Engelse en Spaanse vertaling protocol publieke vieringen

Zoals eerder bekend gemaakt, worden met ingang van 1 juni de publieke liturgievieringen hervat in de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk. Hiervoor hebben de Nederlandse bisschoppen vorige week het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. Dit protocol is nu ook beschikbaar in het Engels en het Spaans.

Lees verder

Dagelijkse TV-Mis deze week vanuit Almelo

De doordeweekse online ‘TV-Mis’ komt deze week vanuit de Sint Georgiusbasiliek in Almelo. Iedere werkdag kan de viering live worden gevolgd via YouTube. Op de website van KRO-NCRV wordt dagelijks vlak voor 9.00 uur de link geplaatst waarmee kijkers kunnen inschakelen. Celebrant is mgr. A. Woolderink, pastoor van de Almelose St. Jorisparochie.

Lees verder

Drie veel gestelde vragen protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’

Het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ bestaat uit drie delen, bestemd voor de gelovigen, de bedienaren (inclusief de kosters) en degenen die logistiek en veiligheid in de kerkgebouwen behartigen. Na de publicatie van het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ op 20 mei, zijn er bij het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) meerdere vragen binnengekomen. Drie veel gestelde vragen worden hieronder beantwoord.

Lees verder

Thema Wereldcommunicatiedag: ‘verhalen vertellen’

Zondag 24 mei is Wereldcommunicatiedag. Paus Franciscus kiest in zijn boodschap voor deze dag voor het thema ‘verhalen vertellen’: “Omdat ik geloof dat wij om niet te verdwalen er behoefte aan hebben de waarheid van mooie verhalen in te ademen: geschiedenissen die opbouwen, niet afbreken; geschiedenissen die helpen onze wortels te herontdekken en om de kracht te vinden om samen verder te gaan.”

Lees verder

Diaken Ad Vernooij (87) overleden

In verpleeghuis De Rijnhof te Renkum is op 16 mei in de Heer overleden de eerwaarde heer Adrianus Thomas Vernooij, diaken van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Utrecht op 7 april 1933. Na zijn wijding tot permanent diaken op 28 oktober 1990 was hij als diaken werkzaam in de Onze Lieve Vrouw van Lourdesparochie te Doorwerth met een eerste verantwoordelijkheid voor diaconie.

Lees verder