Parochiegroepen organiseren deelname aan Stille Omgang

De jaarlijkse Stille Omgang is in 2024 op zaterdag 16 maart, net als vorig jaar organiseert de Diocesane Werkgroep Bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht een gezamenlijke deelname van parochies uit het aartsbisdom. Het programma start met een Eucharistieviering in de H. Nicolaasbasiliek (aanvang 20 uur) nabij het Centraal Station, vooraf of aansluitend wordt de Stille Omgang gelopen. Diverse parochies in het aartsbisdom nemen deel en organiseren voorafgaand een eigen programma in Amsterdam.

Lees verder

Eucharistische gebedsestafette voor vrede en de synode

De Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) organiseert tijdens de Veertigdagentijd een gebedsestafette door Europa. Alle 39 Europese landen die aangesloten zijn bij de CCEE is gevraagd de Mis op te dragen voor de synode en voor de slachtoffers van de oorlogen in Oekraïne en in het Heilig Land. De Nederlandse Kerkprovincie is op zaterdag 9 maart aan de beurt.

Lees verder

Geestelijk vaderschap thema van religieuzendag

In de trappistinnenabdij Koningsoord te Arnhem vond op 9 februari de jaarlijkse ontmoetingsdag plaats van religieuzen in het Aartsbisdom Utrecht. Namens de bisdomstaf namen kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom, vicaris Pauw en vicaris Cornelissen deel. De dag startte met een conferentie over ‘geestelijk vaderschap en moederschap’, gevolgd door een Eucharistievering met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk. Na de lunch spraken de deelnemers in kleine groepen door over de conferentie, ook was er een rondleiding door het klooster waarbij onder meer de boekbinderij werd bezocht. Een Vesperviering sloot deze dag af.

Lees verder

Veertigdagentijd en Pasen: info en inspiratie op Vier.nu

Woensdag 14 februari 2024 is het Aswoensdag: het begin van de Veertigdagentijd. In de kerken krijgen de gelovigen een askruisje aangebracht op het voorhoofd. Op de website over de christelijke hoogfeesten, vier.nu, is een artikel te vinden met uitleg over de betekenis van Aswoensdag en het askruisje. De website biedt daarnaast nog meer informatie en inspiratie om de Veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven en mee te vieren in de eigen parochie.

Lees verder

Boodschap Veertigdagentijd: ‘Hoop doet eeuwig leven’

Kardinaal Eijk heeft een boodschap gepubliceerd voor de Veertigdagentijd die Aswoensdag (14 februari) begint. In zijn Vastenboodschap getiteld ‘Hoop doet eeuwig leven’ sluit hij aan bij de SIRE campagne ‘Hoop doet leven’, die mensen aanmoedigt hun lichtpuntje te vinden. “Wij christenen hebben daarnaast een gezamenlijk en blijvend Lichtpunt waarop we onze hoop richten: Christus. Hij zegt immers Zelf: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten’ (Joh. 8,12),” aldus kardinaal Eijk.

Lees verder

Boodschap Wereldziekendag: ‘Het is niet goed om alleen te zijn’

In zijn boodschap voor Wereldziekendag (zondag 11 februari) neemt paus Franciscus een tekst uit het Bijbelboek Genesis als uitgangspunt: “Het is niet goed dat de mens alleen blijft” (Gen 2,18). De paus zegt dat de mens geschapen is voor relaties, vriendschap en wederzijdse liefde. “We zijn geschapen om samen te zijn, niet alleen.” Juist daarom zijn verlatenheid en eenzaamheid beangstigend, al helemaal in tijden van kwetsbaarheid door ziekte.

Lees verder