Reiszegen en Geloofsgesprek in aanloop naar synode

Jonge christenen van alle kerkelijke achtergronden zijn door paus Franciscus uitgenodigd om op 30 september op het Sint-Pietersplein in Rome te bidden voor de toekomst van de Kerk. Deze Taizé-samenkomst (getiteld ‘Together’) wordt gehouden kort voor de start van de Bisschoppensynode. Jongeren uit vele landen reizen hiervoor naar Rome. De ruim 40 Nederlandse deelnemers kregen op 28 september in Utrecht de reiszegen van mgr. Woorts.

Lees verder

Mgr. Woorts bij jaardag Pro Petri Sede in Weert

Pro Petri Sede Nederland vierde op 23 september haar jaardag, tevens de algemene jaardag van alle Pro Petri Sede afdelingen in de Benelux. Het doel van Pro Petri Sede is de paus te ondersteunen met gebed en liefdewerken, ook wordt geregeld voor de leden een bedevaart naar Rome georganiseerd. Mgr. Woorts is als referent voor bedevaarten beschermheer van Pro Petri Sede Nederland. Hij was op 23 september hoofdcelebrant tijdens de Eucharistieviering in de Sint-Jozefkerk te Weert.

Lees verder

Utrecht bidt mee met Taizé-viering in Rome

Paus Franciscus nodigt jonge christenen van alle kerkelijke achtergronden uit om 30 september op het Sint-Pietersplein in Rome te bidden voor de toekomst van de Kerk. Deze samenkomst van Gods volk, ‘Together’, vindt plaats aan de vooravond van de Bisschoppensynode. Vanuit vele landen – waaronder Nederland – reizen dat weekend jongeren van allerlei kerken naar Rome om mee te doen aan deze oecumenische Taizé-viering. Mgr. Woorts geeft 28 september om 7.30 uur de reiszegen aan de circa 42 deelnemers van ‘Together’ die met een touringcar vanaf de Jaarbeurs in Utrecht afreizen naar Rome.

Lees verder

Vallende schoorstenen in bisdomblad Op Tocht

Deze week verschijnt het septembernummer van ‘Op Tocht’, met een uitgebreid (foto)verslag van de Wereldjongerendagen deze zomer in Lissabon. Een bericht over de zomerkampen van het Aartsbisdom Utrecht siert de achterkant van deze editie. Verder in dit nummer onder meer: vallende schoorstenen in Utrecht, glas in lood in Hengelo (Gld.) met in de hoofdrol de H. Willibrord en een diaconale bijdrage over caritas en presentie.

Lees verder

Schildering ballonongeluk siert inrit bisdom

“Bij de luchtballon linksaf.” Zo kort en bondig kunnen medewerkers van het Aartsbisdom Utrecht voortaan gasten de weg wijzen naar de toegang tot de parkeerplaats van het bisdomkantoor. Op de muur van het woonhuis naast deze inrit werd op 8 september namelijk een schildering onthuld van een tragisch luchtballonongeluk dat op zaterdag 9 september 1893 plaatsvond in of eigenlijk boven de Mgr. Van de Weteringstraat, toen nog Weistraat geheten.

Lees verder

Aartsbisdom: vacature voor adviseur fondsenwerving

Het Aartsbisdom Utrecht zoekt een adviseur fondsenwerving (1,0 fte). De opbrengsten uit de verschillende geldbronnen van parochies vertonen een dalende tendens. Tegelijkertijd blijkt het mogelijk om met gerichte acties de inkomsten op peil te houden of te vergroten. Gezien het belang en de veelheid aan taken op parochieniveau is besloten hiervoor een parochie-overkoepelende functionaris aan te stellen die de parochiebesturen hierbij gaat ondersteunen.

Lees verder

Ariënskring: priesters verkennen omgeving Bunnik

Pastoor Hogenelst (parochies Paus Johannes XXIII en Heilige Suitbertus) organiseerde op 4 september de jaarlijkse bijeenkomst van de Ariënskring. Deze dag van ontspanning en ontmoeting van priesters in het Aartsbisdom Utrecht op de eerste maandag van september startte met een ontvangst in de tuin van de pastorie in Bunnik.

Lees verder