Veel cultuur in juninummer ‘Op Tocht’

Het juninummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ besteedt uiteraard aandacht aan de priesterwijding van Paulus Tilma op 5 juni. Verder bevat deze editie een reportage over een bijzondere bedevaart van jonge katholieke professionals naar Maria van Renkum en een rijk geïllustreerd artikel van Pia Verhoeven over het voordraagkruis van aartsbisschop Zwijsen.

Lees verder

Video: De nalatenschap van kardinaal Simonis

In september 2020 overleed kardinaal Simonis. Bijzondere voorwerpen uit zijn nalatenschap zijn nu ondergebracht in Museum Catharijneconvent. Pia Verhoeven is erfgoedspecialist van dat museum. Zij vertelt in een nieuwe video op katholiekleven.nl over de staf die hij op 39-jarige leeftijd ontving bij zijn bisschopswijding in Rotterdam, over een mijter van kardinaal Simonis en over de ring die hij ontving in Rome toen hij als aartsbisschop van Utrecht kardinaal werd in 1985.

Lees verder

TV-Mis en Geloofsgesprek op 13 juni vanuit Baarn

De rechtstreekse uitzending van de Eucharistieviering op tv komt zondag 13 juni vanuit de H. Nicolaaskerk in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Celebrant is pastoor Joachim Skiba. In het voorafgaande Geloofsgesprek praat Leo Fijen met Annemarie Van Diepen-Scheerboom. Zij sprak in juli 2013 paus Franciscus toe tijdens de welkomstceremonie van de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro, een moment dat grote indruk op haar maakte.

Lees verder

Vertaling encycliek ‘Fratelli tutti’ nu beschikbaar

In de encycliek Fratelli tutti laat paus Franciscus zich opnieuw inspireren door de heilige Franciscus van Assisi. Deze heilige stelde aan alle broeders en zusters een manier van leven voor die ‘doortrokken was van de smaak van het Evangelie’. De door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling van de encycliek is nu beschikbaar in de serie Kerkelijke Documentatie (nr. 1 2021).

Lees verder

Mgr. Woorts wijdt Paulus Tilma tot priester

De Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts heeft op 5 juni in de St. Catharinakathedraal Paulus Tilma tot priester gewijd. Hij verving kardinaal Eijk, die enkele maanden rust houdt. Mgr. Woorts memoreerde in zijn inleidend woord dat hij de wijdeling al lang kent: “Paulus, je zal 14 jaar geweest zijn toen je mij in de sacristie van Maarssen vertelde dat je priester wilde worden. En … je bent ook nog eens een wijdeling van wie de moeder in blijde verwachting was toen ik zelf in 1992 tot priester werd gewijd, nota bene in dezelfde parochie waar jij nu ook het eerst benoemd bent: te Doetinchem. Toeval bestaat niet, zeggen we dan.”

Lees verder

Juni: Maand van het Heilig Hart

De maand juni is van oudsher toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Dit feest wordt gevierd op de 3de vrijdag na Pinksteren en valt hierdoor eigenlijk altijd in de maand juni (dit jaar op 11 juni). De afdeling Huwelijk en Gezin van het Aartsbisdom Utrecht geeft een aantal tips over hoe je met kinderen hierbij stil kunt staan.

Lees verder

Priesterwijding Paulus Tilma op 5 juni

Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht, zal op zaterdag 5 juni Paulus Tilma tot priester wijden. De plechtigheid vindt om 10.30 uur plaats in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht (Lange Nieuwstraat 36). Vanwege de momenteel geldende coronamaatregelen is de wijdingsplechtigheid alleen op uitnodiging bij te wonen. Wel zal deze via een livestream te volgen zijn op het YouTube kanaal van de parochie Maria Laetitia.

Lees verder

Extra Actie Kerkbalans: houd elkaar vast!

In de afgelopen tijd hebben kerken op inventieve wijze invulling gegeven aan samen kerk-zijn. Creatieve en digitale oplossingen voor vieringen en ‘omzien naar elkaar’ hebben financieel veel van kerken gevraagd. Met steeds meer versoepelingen van de coronamaatregelen in zicht, start Actie Kerkbalans een extra actie om gemeenten en parochies te helpen weer op te bouwen onder het motto ‘Houd elkaar vast’.

Lees verder

Kardinaal Eijk last periode van rust in

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft rond Pinksteren een tiental dagen wegens hoge koorts in het ziekenhuis gelegen. Dit heeft op hem een grote fysieke impact gehad. Daarom heeft hij besloten de komende drie maanden rust in acht te nemen. Hij hoopt vanaf 1 september zijn werkzaamheden te hervatten.

Foto: Ramon Mangold voor www.rkkerk.nl