Video: een zaligverklaring zou heel bijzonder zijn

In een recente video op katholiekleven.nl vertelde pater Marc Lindeijer S.J. dat er op dit moment zo’n 5.000 à 6.000 processen voor zaligverklaringen en heiligverklaringen lopen in Rome. Een daarvan gaat over de Nederlandse Dora Visser (1819-1876). Een ander proces betreft de priester Alphons Ariëns (1860-1928). Ronald Valk vertaalde hun dossiers in het Italiaans. Op katholiekleven.nl vertelt hij over deze twee bijzondere katholieken uit het Aartsbisdom Utrecht.

Lees verder

Religieuzendag bij Broeders van Sint Jan

Bij de Broeders van Sint Jan (Gerardus Majellaparochie in Utrecht) vond op 4 februari de jaarlijkse ontmoetingsdag plaats van religieuzen in het Aartsbisdom Utrecht. Namens de bisdomstaf namen mgr. Hoogenboom, mgr. Woorts en vicaris Cornelissen deel. Na de Eucharistieviering en de lunch vertelden vier jongeren over hun ervaring om te leven in de nabijheid van een religieuze orde. Daarna kregen de ongeveer 40 deelnemers een rondleiding door het pas geopende souterrain, dat na een verbouwing onder meer plaats biedt aan het parochiesecretariaat.

Lees verder

Vormelingendagen 2020 op 15 en 22 maart

Ook in 2020 organiseert het Aartsbisdom Utrecht Vormelingendagen: op 15 maart in Amersfoort voor jongeren uit de vicariaten Utrecht en Arnhem en op 22 maart in Deventer (vicariaat Deventer). De dag is bedoeld voor jongeren die binnenkort beginnen met de voorbereiding op het H. Vormsel of daar al mee bezig zijn. “Dit is een dag speciaal voor jou, om andere vormelingen uit jouw bisdom te ontmoeten. We beginnen in de ochtend met een mooie ‘opfris’ Eucharistieviering en ‘s middags is er een wisselend programma. Daarna volgt nog een verrassing… Dit wil je toch niet missen?! Geef je nu op!” Dat schrijven vicaris Pauw (Arnhem), vicaris Cornelissen (Deventer) en vicaris mgr. Woorts (Utrecht) in de uitnodiging die half januari is verspreid.

Lees verder

COMECE in gesprek met Hof van Justitie EU

Een delegatie van COMECE (Commissie van Bisschoppen bij de Europese Gemeenschap) ontmoette op vrijdag 31 januari verschillende rechters van het Hof van Justitie van de Europese Unie om de toenemende invloed van de jurisprudentie van het Hof op de rechtsstelsels van de lidstaten te bespreken. De Utrechtse hulpbisschop mgr. Hoogenboom is voorzitter van de Commissie Juridische Zaken van COMECE. Hij zei na afloop: “Deze vruchtbare dialoog heeft de COMECE-commissie Juridische Zaken verrijkt en bracht enkele juridische bijzonderheden en belangrijke punten van de R.-K. Kerk in de EU onder de aandacht van de rechters.”

Lees verder

Paus spreekt zich uit voor beschermwaardigheid leven

In zijn boodschap voor de 28ste Wereldziekendag op 11 februari 2020 gaat paus Franciscus in op wat Jezus zegt in het Evangelie van Mattheus: “Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken” (Mt. 11, 28). De paus benadrukt dat er voor alle zieken troost en verkwikking te vinden is bij de Heer, ook voor diegenen voor wie hun ziekte onomkeerbaar is. Hij wijst in dit verband op de beschermwaardigheid van het leven.

Lees verder

Jong Katholiek organiseert inspiratiedag Mentorschap

Jong Katholiek organiseert op zaterdag 16 mei een Inspiratiedag Mentorschap in Utrecht. De dag is bedoeld voor vrijwilligers, professionals, jongeren en iedereen die actief is in het tiener- en jongerenwerk. Sprekers als Jeroen Alting von Geusau en Paul Donders gaan in op de vraag hoe je jongeren kunt begeleiden om dichter naar God toe te groeien.

Lees verder

Informatieavond over bedevaart naar Ierland

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 9 t/m 15 juni 2020 een bedevaart naar Ierland. In de parochies St. Ludger en St. Paulus leeft de hoop om met een groepje parochianen deel te nemen aan deze bijzondere bedevaart. Daarom wordt samen met pastor Ronald den Hartog op woensdag 12 februari een informatiebijeenkomst georganiseerd in Lichtenvoorde. Belangstellenden uit andere parochies zijn van harte welkom.

Lees verder

‘Op Tocht’: nieuws uit Athene en Canada

In het januarinummer van ‘Op Tocht’ doet mgr. Hoogenboom verslag van zijn deelname in Athene aan een congres over de verwelkoming en integratie van vluchtelingen in Europa. Tijdens de toespraak die hij tijdens het congres mocht houden, vertelde mgr. Hoogenboom wat de Nederlandse R.-K. Kerk in de afgelopen jaren in dit opzicht heeft gedaan.

Lees verder