Veel aandacht voor kardinaal Simonis in ‘Op Tocht’

Deze week verscheen (een week later dan gepland) het septembernummer van ‘Op Tocht’. Reden van het uitstel is dat de redactie berichtgeving over het afscheid en de uitvaart van kardinaal Simonis in dit nummer wilde opnemen. In totaal acht pagina’s zijn gewijd aan de emeritus aartsbisschop van Utrecht, die op 2 september overleed en op 10 september werd begraven.

Lees verder

Wandelen met God (en het JA) van Utrecht naar Bunnik

Afgelopen zaterdag (19 september) was het zover: de eerste JA-activiteit van het nieuwe seizoen! Vera Janssen: “Als Jong Aartsbisdom (JA) hadden we er ontzettend naar uitgekeken om voor het eerst sinds de start van de coronamaatregelen een fysieke activiteit te organiseren en elkaar weer in het echt te ontmoeten – op gepaste afstand uiteraard.”

Lees verder

Tv-mis vanuit Lourdes verplaatst naar Vinkeveen

De tv-mis vanuit de Grot in Lourdes, die KRO-NCRV zondag 27 september zou uitzenden, wordt noodgedwongen naar Nederland verplaatst. Omdat steeds meer regio’s in Frankrijk door de Nederlandse overheid vanwege de coronapandemie tot risicogebied worden verklaard, is het voor de medewerkers van de omroep en de bedevaartorganisaties Huis voor de Pelgrim, VNB en Militaire Bedevaart niet mogelijk om veilig naar Lourdes te reizen. In plaats daarvan wordt de viering nu uitgezonden vanuit de parochiekerk H. Hart van Jezus in Vinkeveen, met mgr. Woorts als hoofdcelebrant.

Lees verder

Verruiming coronamaatregelen ‘met alle voorzichtigheid’

In een brief formuleert de bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht enkele verruimingen van de coronamaatregelen in het aartsbisdom wat betreft de viering van de liturgie, “met alle voorzichtigheid die daarbij vereist is.” Deze brief is op 21 september gestuurd naar de pastoors en andere priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen in het aartsbisdom. “In onze kerken zijn nog geen uitbraken of verspreidingen van het virus geconstateerd,” zo schrijft de bisdomstaf, maar omdat de coronabesmettingen in Nederland toenemen “blijft alle voorzichtigheid geboden.” Lees verder

Start cursusjaar Ariënsinstituut met aanstellingen tot lector

Op het Ariënsinstituut begon op zaterdag 12 september het nieuwe cursusjaar van de opleiding tot permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent. Rector Kuipers van het Ariënsinstituut: “Gelukkig kon de cursusdag weer in Utrecht plaatsvinden, want hoewel de digitale mogelijkheden de afgelopen maanden hun dienst hebben bewezen gaat er niets boven de echte ontmoeting. Voor 15 cursisten is dit het jaar waarin zij een stage of project in een parochie zullen doen. Zo zullen zij zich bekwamen om op termijn gewijd of gezonden te kunnen worden in het pastoraat van het Aartsbisdom Utrecht.”

Lees verder

Diaken Frans Robben (90) overleden

Te Hengelo (Gld.) is op 15 september in de Heer overleden de eerwaarde heer Franciscus Cornelius Adrianus Robben, diaken van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Tilburg op 15 oktober 1929. Na zijn wijding tot permanent diaken op 11 januari 1992 was hij als diaken werkzaam in de H. Willibrordusparochie te Hengelo (Gld.). Met ingang van 1 september 2005 ging hij met emeritaat.

Lees verder

Willibrordvespers in Utrechtse kathedraal

De jaarlijkse Willibrordprocessie in Utrecht (op de tweede zondag van september) kon dit jaar vanwege de coronaviruspandemie niet doorgaan. Plebaan Boogers: “De Willibrordusschrijn bleef dit jaar present onder het altaar in onze St. Catharinakathedraal. Wel konden wij de Vespers vieren in de St. Catharinakathedraal.” Kardinaal Eijk was zondag 13 september de agens, hij hield een homilie over christelijke verkondiging in de 21ste eeuw.

Lees verder

Start cursusjaar met aanstellingen tot lector

Op het Ariënsinstituut begon op zaterdag 12 september het nieuwe cursusjaar van de opleiding tot permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent. Rector Kuipers van het Ariënsinstituut: “Gelukkig kon de cursusdag weer in Utrecht plaatsvinden, want hoewel de digitale mogelijkheden de afgelopen maanden hun dienst hebben bewezen gaat er niets boven de echte ontmoeting. Voor 15 cursisten is dit het jaar waarin zij een stage of project in een parochie zullen doen. Zo zullen zij zich bekwamen om op termijn gewijd of gezonden te kunnen worden in het pastoraat van het Aartsbisdom Utrecht.”

Lees verder

Uitvaart kardinaal Simonis: ‘Hij wilde getuige zijn van Christus tot het einde toe’

In de St. Catharinakathedraal te Utrecht was op 10 september de uitvaartplechtigheid van kardinaal Simonis. Vanwege de coronamaatregelen was de viering alleen toegankelijk voor genodigden, wel zond KRO-NCRV de plechtigheid live uit. Hoofdcelebrant was de huidige aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk. De preek werd verzorgd door bisschop De Korte van ‘s-Hertogenbosch, voormalig hulpbisschop van kardinaal Simonis. Aan het eind van de viering hield prof.dr. Paul van Geest een In memoriam over kardinaal Simonis.

Lees verder