AVG: wat te doen met vragen rond stamboomonderzoek?

Het komt voor dat een parochie benaderd wordt met een vraag van iemand die zich bezighoudt met stamboomonderzoek. Vaak wordt aan de parochie de vraag gesteld of zij informatie kan geven over huwelijken of de doop van kinderen. Het is goed om stil te staan bij de vraag hoe met dit soort verzoeken omgegaan moet worden in het licht van de privacyregels.

Lees verder

TV-Mis vanuit Lourdes vanwege 100 jaar bedevaarten

De KRO zendt op zondag 12 september de wekelijkse Eucharistieviering op tv live vanuit de Grot in Lourdes uit. Hoofdcelebrant is de Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts, die binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor het werkveld bedevaarten. Aanleiding voor deze bijzondere viering is het 100-jarig bestaan van de bedevaartorganisatie die nu bekend is onder de naam Huis voor de Pelgrim.

Lees verder

Boodschap paus voor Werelddag Migrant en Vluchteling

In zijn boodschap voor de 107de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling kiest paus Franciscus voor het thema ‘Naar een steeds groter wij’. “Het is Gods wil dat wij niet langer denken in termen van ‘wij’ en ‘zij’, maar alleen van ‘wij’,” schrijft de paus. De R.-K. Kerk viert deze Werelddag op zondag 26 september.

Lees verder

Grafsteen kardinaal Simonis gezegend

Op de begraafplaats St. Barbara in Utrecht heeft kardinaal Eijk op 2 september de grafsteen gezegend van zijn voorganger kardinaal Simonis. De grafsteen, een geschenk van de Adrianusstichting, was enkele dagen eerder geplaatst. De steen is vervaardigd door broeder Leo Disch osb van de Abdij Sint-Benedictusberg te Mamelis.

Lees verder

Een nieuw schooljaar: terug in het ritme

Nu de zomervakantie voorbij is en de scholen weer zijn begonnen, is voor veel mensen het ‘gewone’ ritme weer van start gegaan. Vaak kost het wat tijd en moeite om opnieuw in dat ritme te komen; dat hoort erbij. “Zo is het ook met ons ritme met God. Hopelijk hoort tijd met God erbij in je gezin, maar dat betekent niet dat het makkelijk is. Ook voor onze relatie met God moeten we moeite doen en dat is helemaal niet erg,” zo schrijft projectmedewerker Huwelijk en Gezin Elise Bangma-Mertens in een nieuw artikel voor gezinnen.

Lees verder

Ariënsherdenking: ‘Ariëns is groot voorbeeld voor ons’

In Maarssen (parochie St. Jan de Doper) vond op 29 augustus de jaarlijkse Ariënsherdenking plaats. Bij het graf van Alphons Ariëns was een gebedsviering met mgr. Hoogenboom als agens, gevolgd door een Eucharistieviering in de nabijgelegen H. Hartkerk. Voor de studenten van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut geldt deze herdenking als de opening van het nieuwe studie- en vormingsjaar.

Lees verder

Zes genomineerden KNR-Waarderingsprijs 2021

Elke twee jaar reikt de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) de KNR-Waarderingsprijs uit. Een prijs voor een initiatief dat past bij de traditie van de religieuzen. Dit jaar is de prijs bedoeld voor een initiatief dat zich inzet voor het overbruggen van verschillen in de samenleving door onderwijs, vorming of coaching in brede zin. Zes projecten zijn genomineerd door de jury, één van de projecten is uit het Aartsbisdom Utrecht.

Lees verder