Zwolle

zwolleElk jaar wordt er een Mariaprocessie georganiseerd rondom de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Tenhemel-opneming te Zwolle. Deze Mariaprocessie wordt gehouden op 15 augustus, de dag van het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming: het patroonsfeest van de OLV Basiliek. In deze basiliek bevindt zich ook de schrijn met het gebeente van Thomas a Kempis. Op 24 februari 2012 zorgde de Utrechtse hulpbisschop en custos reliquiarum van het Aartsbisdom mgr. Woorts voor de (her)verzegeling van deze reliekschrijn. Er was in de voorafgaande maanden wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de beenderen. Thomas a Kempis was kanunnik in het klooster Sint-Agnietenberg bij Zwolle. Hij behoorde tot de belangrijkste figuren van de Moderne Devotie. Van zijn vele boeken is ‘De navolging van Christus’ het bekendst.