Achtergronden aartsbisdom

Enkele feiten over het Aartsbisdom Utrecht

 • Het Aartsbisdom Utrecht bestaat uit delen van de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland en Flevoland
 • Het is het grootste bisdom van Nederland
 • Het adres van het aartsbisschoppelijk paleis is Maliebaan 40 te Utrecht
 • De heilige Willibrord werd in 695 de eerste bisschop van Utrecht
 • Het aartsbisdom bracht één paus voort: Adrianus VI (1522-1523)
 • De beroemde geestelijk schrijver Thomas a Kempis leefde in het aartsbisdom
 • Tot 1956 hoorde het huidige bisdom Groningen-Leeuwarden bij het aartsbisdom
 • Acht kerken hebben de titel basiliek, vier hiervan werden door paus Johannes Paulus II tot basiliek verheven, één door paus Benedictus XVI en één door paus Franciscus
 • Van de bevolking van het aartsbisdom is ongeveer 20% Rooms-Katholiek
 • Zo’n 8,6 procent van de katholieken bezoekt een weekendviering

Aartsbisschoppen van Utrecht sinds 1853

 • Joannes Zwijsen 1853-1868
 • Andreas Schaepman 1868-1882
 • Petrus Snickers 1882-1895
 • Henricus van de Wetering 1895-1929
 • Joannes Jansen 1930-1936
 • Johannes kardinaal De Jong 1936-1955
 • Bernardus kardinaal Alfrink 1955-1975
 • Johannes kardinaal Willebrands 1975-1983
 • Adrianus kardinaal Simonis 1983-2007
 • Willem Jacobus kardinaal Eijk 2008-


Na de Reformatie had Nederland bijna drie eeuwen geen bisschoppen meer. Het openlijk beleven van het geloof was min of meer verboden. De grondwet van 1848 maakte het weer mogelijk om het katholieke geloof in vrijheid te belijden. Hierop herstelde paus Pius IX in 1853 de Nederlandse kerkprovincie, die tot die tijd nog als missiegebied gold.