Kunst: vraag en aanbod

Museum Catharijneconvent heeft in mei 2014 het landelijke platform Vraag en Aanbod Religieuze Voorwerpen gelanceerd. Hierop wordt een bestemming gezocht voor objecten afkomstig uit gesloten kerken en kloosters. Museum Catharijneconvent: “Dit platform is van groot belang in een tijd waarin ruim twee kerken per week noodgedwongen hun deuren sluiten. Naar verwachting worden hierdoor 150.000-250.000 religieuze voorwerpen – kelken, schilderijen, beelden, kazuifels en kandelaren – overbodig, een enorm aantal voor het kleine Nederland. Museum Catharijneconvent zet zich in om deze religieuze voorwerpen de aandacht te geven die ze verdienen. Het museum speelt vanaf nu een actieve rol bij het vinden van nieuwe bestemmingen.”

Op deze pagina faciliteerde het Aartsbisdom Utrecht het contact tussen de parochies in het bisdom met betrekking tot vraag en aanbod inzake kerkelijke kunst. Met de oprichting van het platform Vraag en Aanbod Religieuze Voorwerpen is deze pagina overbodig geworden. Met het platform geeft het museum de eigenaren immers een hulpmiddel om actief hun voorwerpen te herplaatsen. De website is niet voor particulieren, alleen kerkelijke aanbieders en vragers van religieuze voorwerpen kunnen elkaar vinden via het platform. De eigenaren worden op deze manier direct betrokken bij de herbestemming van cultureel erfgoed.

Klik hier voor het platform Vraag en Aanbod Religieuze Voorwerpen

Meer informatie:
www.catharijneconvent.nl/advies-voor-kerken/