Centrale afdelingen

Algemeen correspondentie adres:
Postbus 14019
3508 SB Utrecht

Bezoekadres:
Maliebaan 40
3581 CR Utrecht
Klik hier voor een routebeschrijving

Receptie:
T.C.W. Groot
Tel.: 030 2361570
Fax: 030 2311962
E-mail: groot@aartsbisdom.nl

Kanselarij
Kanselier/secretaris/studiesecretaris: drs. W.H. van den Dool, diaken
Tel.: 030 2361570
E-mail: vandenDool@aartsbisdom.nl

Mw. L.M.M. Andriessen
Tel.: 030 2391956
E-mail: secretariaat@aartsbisdom.nl

Dienst Communicatie
Tel.: 030 2391969
Perschef: mr. J.L.W.M. Zuijdwijk, e-mail: sg@aartsbisdom.nl
Hoofd communicatie: drs. R.L. Enthoven, e-mail: pers@aartsbisdom.nl
Communicatiemedewerker: mw. drs. C.W.M. Wenting, e-mail: redactie@aartsbisdom.nl

Uitgaven:
bisdomblad Op Tocht (maandelijks)
Analecta (4x per jaar)
digitale nieuwsbrief aartsbisdom.nu (tweewekelijks)
Parochiebladenservice
Naamlijst (zie: personeelsdienst)
redactie website www.aartsbisdom.nl

Personeelsdienst en pastorale organisatie
Tel.: 030 2361571
Secretaris: ir. R.L.A. Knoren, e-mail: knoren@aartsbisdom.nl

Economaat
Econoom: mr. J.L.W.M. Zuijdwijk, e-mail: economaat@aartsbisdom.nl
Secretaris econoom: ir. R.L.A. Knoren, tel.: 030 2361575, knoren@aartsbisdom.nl

Adjunct-econoom: A.G.L. Dols, tel.: 030 2391953, e-mail: dols@aartsbisdom.nl

Adviseur vastgoedbeheer: ing. R.J.M. van Heijst, tel.: 030 2391957, e-mail: vanheijst@aartsbisdom.nl

Hoofd financiën: drs. E.A.M. Veldman, diaken, tel.: 030 2391950, e-mail: veldman@aartsbisdom.nl
Financieel-administratief medewerkster: mw. J.P. Weusten, tel.: 030 2391952, e-mail: weusten@aartsbisdom.nl

Giro: NL18INGB0000002703
Bank: NL66ABNA0231650019

Pastorale Dienstverlening
Gedelegeerde Katholiek Onderwijs: drs. W.H. van den Dool, diaken, tel.: 030 2361570, e-mail: vandenDool@aartsbisdom.nl
Jongerenwerker: Mauricio Meneses Santiago, tel.: 030 2361570, e-mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

Officialaat
(tevens bevoegd voor de bisdommen Breda, Groningen-Leeuwarden, ‘s-Hertogenbosch en Rotterdam)
Postbus 14019
3508 SB Utrecht
Maliebaan 40
Tel.: 030 2361570
Fax: 030 2311962
E-mail: officialaat@aartsbisdom.nl

Officiaal: mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom
Notarius: ir. R.L.A. Knoren

Klik hier voor meer informatie over het Officialaat