banner_gebedsinitiatief_nederlandse_bisschoppen-1920x500

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden. Het Aartsbisdom Utrecht is in juni en september de plek waar dit gebeurt. De bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

De dagen waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden wordt, zijn:

 • 1 januari: Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede
 • 2 februari: Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
 • 19 maart: Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
 • 9 april: Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) (in 2018 valt dit hoogfeest vanwege Palmzondag niet op 25 maart)
 • 31 mei: Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
 • 9 juni: Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria
 • 7 juli: Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
 • 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
 • 8 september: Feest Maria Geboorte
 • 7 oktober: Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
 • 1 november: Hoogfeest Allerheiligen
 • 8 december: Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

9 juni (Aartsbisdom Utrecht): Gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria
Na afloop van de avondmis in de H. Gerardus Majellakerk te Utrecht (Vleutenseweg 517, aanvang H. Mis: 19.00 uur) bidt mgr. Hoogenboom het rozenkransgebed tot intentie van de vrede. Hij is ook hoofdcelebrant tijdens de Eucharistieviering. Voorafgaand aan de avondmis is er Stille Aanbidding.

smslogoSMS-service
Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt elke maand een sms’je namens de Bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede, en ook waar het gebed in de speciale viering per bisdom zal plaatsvinden. Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede.

Het bidden van de rozenkrans
Klik hier om een handleiding te downloaden voor het bidden van de rozenkrans

Oproep
Lees hier de oproep van de Nederlandse bisschoppen om elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld.

Nieuwsberichten over ‘Verenigd in gebed voor de vrede’