katholiekleven_logokatholiekleven_logo_rgb_klein_onderelkaarVideo’s uit het Aartsbisdom Utrecht op katholiekleven.nl

Katholiekleven.nl is het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De website, het YouTube-kanaal en de Facebook-pagina startten in 2016. Naast video’s biedt katholiekleven.nl nieuwsberichten en foto’s met inspirerende teksten. Ook is in 2017 een pilot project gestart met podcasts (radio via internet).

Maandelijks geeft katholiekleven.nl een digitale nieuwsbrief uit. Daarnaast verschijnt elk kwartaal een nieuwsbrief die je per post kunt ontvangen: katholiek leven vandaag. Deze kwartaalnieuwsbrief is er speciaal voor donateurs. Aanmelden voor beide nieuwsbrieven kan op katholiekleven.nl.

Bekijk hieronder de video’s over mensen en activiteiten in het Aartsbisdom Utrecht.
Klik op het logo om naar de website van katholiekleven.nl te gaan.

Kerstmis: het pasgeboren kind gewikkeld in doeken
zondag 17/12/2017

In veel kerken is de kerststal weer opgebouwd. Met Kerstmis en daarna zijn de deuren van de kerken open voor iedereen die naar de stal wil komen kijken, waar Jezus werd geboren. Ook in huis worden de stalletjes klaargezet voor Kerstmis. De evangelist Lucas schrijft over de geboorte van Jezus: “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe” (Lucas 2, 11-12). Mgr. Woorts laat zien hoe dit tafereel is uitgebeeld op het Middelrijns altaar.

 

Kardinaal bezoekt boerderij in Twente
zaterdag 9/12/2017

“Hoe technisch ons leven verder ook mag zijn, we leven toch van wat we elke dag eten. En dat levert de boer aan.” Dit zegt kardinaal Eijk tijdens zijn recente diaconaal werkbezoek aan een boerderij in Twente, samen met mgr. Hoogenboom. “Alles wat God ons gegeven heeft, gaat de boer ter harte.” Katholiekleven.nl filmde het bezoek, waarbij de kardinaal in gesprek ging met agrariërs, zoals de jonge melkveehouder Thijs Damhuis en Nicole Scholten-Linde, voorzitter van LTO Noordoost Twente.

 

Rond het sterfbed van Maria
maandag 14/8/2017

Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Voordat Maria ten hemel wordt opgenomen, vindt rond haar sterfbed een wonder plaats. Wat is dat wonder, dat volgens de legende plaatsvond rond het sterfbed van Maria? Mgr. Woorts laat het zien in deze video. Hij doet dit met de afbeelding van het ontslapen van Maria op het Middelrijns altaar. Dit bijzondere altaar werd geschilderd rond 1410 en bevindt zich in Museum Catharijneconvent in Utrecht.

 

Ben jij goede grond?
woensdag 12/7/2017

“Als je zaait, zaai dan goed. En zorg dan dat het zaad in de goede grond komt, waardoor het ook kan groeien.” Dit zegt zuster Chiara Bots uit Megen in De Boodschap. Ze spreekt naar aanleiding van de Evangelielezing van zondag 16 juli (15de zondag door het jaar, Matteüs 13, 3) en de lezing uit Jesaja.

 

Mgr. Woorts over Pinksteren
zondag 4/6/2017

“De vijftigste dag van Pasen gebeurt wat Jezus had beloofd, dat Hij vanuit de hemel de Helper zou zenden.” Dit zegt mgr. Woorts in deze video over Pinksteren. De hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht vertelt hoe het Middelrijns altaar, rond 1410 geschilderd, Pinksteren verbeeldt.

 

Pasen is het belangrijkste feest van de christenen
vrijdag 14/4/2017

“Pasen is het belangrijkste feest van de christenen,” vertelt mgr. Woorts in deze video. “Jezus die in Jeruzalem de kruisdood is gestorven, verblijft drie dagen in het graf. En daarna staat Hij op uit de dood. Het graf is leeg.” De Schrift vertelt dat Jezus is opgestaan, maar niet hoe. Oude afbeeldingen laten daarom het lege graf zien. Vanaf de Middeleeuwen wordt dat anders, legt mgr. Woorts uit aan de hand van het Middelrijns altaar in Museum Catharijneconvent.

 

Maria Boodschap
donderdag 23/3/2017

Bekijk de video over Maria Boodschap. Op 25 maart viert de Kerk het hoogfeest van de aankondiging van de geboorte van de Heer (Maria Boodschap). In deze video vertelt mgr. Woorts over dit bijzondere feest. De evangelist Lucas beschrijft dat de aartsengel Gabriël bij Maria komt en haar aankondigt dat uit haar Jezus de Redder geboren zal worden. Mgr. Woorts laat zien hoe het Middelrijns altaar dit prachtig verbeeldt.

 

Kardinaal Eijk over geloof en zorg
vrijdag 17/3/2017

“Dit zijn de uitdagingen voor onze tijd, maar ik acht ze niet onoverkomelijk,” zegt kardinaal Eijk in het laatste filmpje in een reeks van zes video’s over geloof en zorg. De kardinaal gaat in op de plaats die zorg heeft in het geloof en spreekt over het verschil tussen zorg en hulpverlenen.

 

De zorg is mijn roeping. Ik heb nooit wat anders willen doen
dinsdag 7/2/2017

Rianne van Boxtel (33) is zorgvrijwilliger en verpleegkundige. “Dit is zeker mijn roeping. Omdat ik al vanaf zo jong wist dat ik dit wilde worden. Ik heb nooit wat anders gewild. Ik zou ook niet weten wat ik nu als een andere baan zou moeten kiezen.” In deze video vertelt Rianne over de zorg die ze als vrijwilliger geeft.

 

Voor mij is de heilige Benedictus heel bijzonder
woensdag 30/11/2016

Welke heilige is voor jou bijzonder? En waarom? Aan het begin van het jaar bereidde Sander Harperink zich voor op de Wereldjongerendagen. Voor hem heeft geloof te maken met voelen en weten dat je onderdeel bent van de Wereldkerk. Niet toevallig heeft hij een hangertje met een medaille van de heilige Benedictus om zijn nek. “Hij is een heilige die voor mij heel bijzonder is. Benedictus is de grondlegger van Europa en ook van het monastieke leven. Ik bezoek graag benedictijnse abdijen.”

 

Het was liefde tot het uiterste
maandag 10/10/2016

“Dit kruis heeft voor mij een bijzondere betekenis. Liggend is het mijn zoon, die ziek is en die op het einde van zijn leven niet meer kon bewegen. Hij kon alleen zijn hoofd nog een beetje optillen. Hij had een dwarslaesie gekregen. Hij is overleden aan kanker.” Gabriëlle Nieuwenhuis is vrijwilliger in de Nicolaasparochie in Baarn. Ze is onder meer betrokken bij de catechese. Haar zoon overleed toen hij nog geen 21 was.

 

Het bamboe dat niet breekt
woensdag 3/8/2016

Ellen Hogema woont in Amersfoort, waar zij profielhouder diaconie is in de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Daarnaast is zij docent praktische theologie aan Fontys Hogeschool in Utrecht. Deze week vertelt zij in ‘Ik Geloof’ over het kleine kruisje van bamboe dat ze ooit meebracht vanuit de Filippijnen.

 

Barmhartigheid: De wetenschap
dinsdag 12/7/2016

“Als God belangrijk is in je leven dan wil je daar niet alleen maar iets mee doen, maar wil je er ook meer van weten.” Dit zegt prof. dr. Marcel Sarot, decaan Tilburg School of Theology (TST). Katholiekleven.nl sprak met hem en met promovendus Anton ten Klooster voor de documentaire over barmhartigheid. Deel twee in de reeks van vier gaat over barmhartigheid en de wetenschap (theologie).

 

Barmhartigheid: De praktijk
donderdag 16/6/2016

“Wij zijn er niet direct om als hulpverlener problemen op te lossen. Maar we bieden een stuk vriendschap aan.” Dit zegt diaken Ronald Dashorst in deze film op katholiekleven.nl ‘Barmhartigheid: De praktijk’. Het is de eerste aflevering in de vierdelige serie die katholiekleven.nl maakt speciaal vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

 

God ter sprake brengen
zondag 22/5/2016

“God is een groot mysterie,” zegt rector Kuipers in ‘De Boodschap’ bij het hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid. “We weten eigenlijk niet wie God precies is. Maar er zijn wel dingen in de Bijbel die ons duidelijk maken hoe Hij voor mensen wil zijn.”

 

Liefde die soms pijn doet
vrijdag 22/4/2016

Of mensen Jezus willen volgen in zijn manier van leven, wordt vaak beoordeeld aan de hand van uiterlijke criteria, zoals regelmatig naar de kerk gaan, je kinderen laten dopen, vrijwilligerswerk doen, of je kerkbijdrage betalen. Dat zijn de criteria van deze wereld. “Hoe belangrijk ook, Jezus kijkt anders,” zegt rector Patrick Kuipers in deze video.

 

Durf ik het aan om Hem te volgen?
vrijdag 18/3/2016

Op Palmzondag viert de Kerk de intocht van Jezus in Jeruzalem. In ‘De Boodschap’ vertelt rector Kuipers hoe honderden mensen de ene dag uitlopen om Jezus te verwelkomen om Hem slechts enkele dagen later uit te jouwen. “Vandaag op Palmzondag lijkt het allemaal nog heel mooi, maar over een aantal dagen volgen we een man op weg naar zijn executie.”

 

Dat voelt goed
woensdag 2/3/2016

Hermien Schoorlemmer uit Hoonhorst gaat al zo’n 15 jaar mee op bedevaart naar Lourdes. Als vrijwilliger van bedevaartorganisatie VNB zet ze zich tijdens die bedevaarten ook in als hotelleider. Toen de Utrechtse hulpbisschop Woorts, destijds pastoor in haar parochie, ooit vroeg of ze mee wilde gaan als rolstoelduwer, dacht ze dat Lourdes niets voor haar zou zijn. Maar eenmaal bij de Rozenkransbasiliek, van bovenaf kijkend naar de Lichtprocessie, werd ze geraakt.

 

Met Jezus de woestijn in
donderdag 11/2/2016

Rector Patrick Kuipers vertelt in ‘De Boodschap’ over de Schriftlezingen van zondag 14 februari 2016, de eerste zondag van de Veertigdagentijd. “In het Evangelie van deze zondag horen we hoe Jezus in de woestijn door de duivel wordt verleid. De duivel verleidt Hem om te kiezen voor deze wereld, voor rijkdom, voor bezit, voor macht. Maar Jezus weerstaat eraan. Hij kiest uitdrukkelijk voor God. Hij toont karakter.”

 

Vertrouw je toe aan de Heer
zondag 24/1/2016

“De lezingen van deze zondag vragen ons om verder te kijken dan onze neus lang is. Verder ook dan dat wat er eigenlijk wordt gezegd,” zegt rector Kuipers in ‘De Boodschap’. “Het verhaal van Jezus op een bruiloft in Kana wordt in onze dagen nog wel eens afgedaan als een sterk verhaal. Maar het is een teken. Het vertelt ons iets over Jezus. Jezus laat zien wie Hij is, waarom Hij naar deze wereld gekomen is en wat Zijn opdracht is.”

 

Heilige Deuren
zondag 24/1/2016

“Op 8 december 2015 heeft paus Franciscus de heilige deur van de Sint Pieter in Rome geopend. Daarmee heeft hij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid geopend. De zondag erna zijn in alle andere bisdommen in de wereld heilige deuren geopend.” Dit vertelt mgr. Woorts in deze video die is gemaakt in en om de St. Augustinuskerk in Utrecht.