Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Renkum > Velen bij opening Rosarium Mariae Renkum

Velen bij opening Rosarium Mariae Renkum

Het Rosarium Mariae in Renkum is op 27 mei onder grote belangstelling geopend door burgemeester J.P. Gebben en hulpbisschop H.W. Woorts. Nadat burgemeester Gebben het lint voor de toegang had doorgeknipt, werd deze door mgr. Woorts met wijwater besprenkeld en bewierookt. Het opknappen van het park, het maken van de 20 kapelletjes en de bijbehorende afbeeldingen is geheel door vrijwilligers gedaan – met een fraai resultaat. De hoop is dat dit park meer pelgrims trekt: de kerk OLV ten Hemelopneming te Renkum is al ruim 80 jaar een bedevaartkerk.

Voorafgaand hield dr. Antoine Bodar een korte lezing over ‘De mysteriën van de rozenkrans en de betekenis van Mariaverering in deze tijd’, gevolgd door een Vesperviering. “Maria is de figuur die Gods genade begeleidt, om de gehele mens uit te nodigen: naast het verstand dus ook de ziel en het hart,” zo hield Bodar de aanwezigen voor. Over het belang van de Mariadevotie zei Bodar: “De Mariadevotie helpt ons om naar Christus te gaan. God lijkt in het leven van een mens soms langdurig afwezig te zijn, alsof Hij met vakantie is. Dan moet je volharden, Maria kan in zo’n situatie helpen door als toegang te fungeren.”

‘Gods wil’
Bodar heeft zelf overigens weinig moeite om bij Christus uit te komen, zo liet hij weten – “daarvoor heb ik mij meermalen bij Maria geëxcuseerd.” Een bedevaartplaats kan mensen op zulke momenten in hun leven helpen, aldus Bodar, daarvoor is het nodig dat je je openstelt. Daarmee heeft hij wel ervaring: “Zo heb ik mij eens in Den Bosch in grote nood tot de Zoete Moeder gewend en dat heeft geholpen. Dat kan ook in Renkum gebeuren.”
Bodar behandelde ook diverse aspecten van de rozenkrans. Een aantal van de Geheimen van de rozenkrans heeft betrekking op Maria, memoreerde hij. Het bidden van de rozenkrans heeft oude papieren – “deze vorm van mediteren is een oude gebedstraditie van ver voor de rozenkrans zelf.” Bij enkele van deze geheimen stond Bodar kort stil, zoals het eerste Blijde geheim: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. “Dit geheim kunnen wij samenvatten als ‘mij geschiede naar Uw woord’,” aldus Bodar. “Je overgeven aan Gods wil in het gebed is heel moeilijk, zeker in deze tijd. Het betekent je leven aanvaarden en de wil van God zoeken. Om uiteindelijk de wil van God te worden en zo Zijn instrument te zijn.”

Bloemen
Na de opening van het park trokken de honderden aanwezigen in processie door het park. Vooraan de stoet werd het beeld van OLV van Renkum meegedragen, dit beeld maakt deze kerk al vele eeuwen tot bedevaartplaats. In het park legden kinderen bloemen bij de verschillende houten kapelletjes en zegende mgr. Woorts de vier groepen afbeeldingen. Deze representeren de geheimen van de rozenkrans. De eerste groep verbeeldt de Blijde geheimen en is in mozaïek uitgevoerd door kinderen van de RK Basisschool Don Bosco. De tweede groep toont de Geheimen van het licht middels Oosterse afbeeldingen die door parochianen zijn gemaakt. De groep met de Droevige geheimen is uitgevoerd in traditie van de Oosterse kerk en werd gemaakt door icoonschilders uit Noord-Holland en uit de parochie. De laatste vijf afbeeldingen (de Glorievolle geheimen) bestaan uit beelden uit keramiek, vervaardigd door parochianen.

O.L.V. ten Hemelopneming kerk
Dorpsstraat 1, 6871 AB Renkum