Nieuws PCI

Deze rubriek zal worden gevuld met bijdragen van PCI’en. Wilt u iets delen met PCI’en in het aartsbisdom en/of heeft u interessante informatie over uw activiteiten dan kunt u deze sturen naar diocesaan diaconaal werker Tom van Vilsteren, e-mail: diaconaalwerker@aartsbisdom.nl.


Werelddag van de Armen

Op 19 november vindt de 7de Werelddag van de Armen plaats. Paus Franciscus heeft hiervoor een boodschap gepubliceerd: klik hier om deze te lezen (in het Engels; via deze link is de tekst ook in andere talen beschikbaar). Zondag 19 november is een goed moment om het werk van de PCI en de wijze waarop parochianen hieraan bij kunnen dragen onder de aandacht te brengen. Het thema van dit jaar is ‘Keer je gezicht niet af van iemand die arm is’. PCI Amersfoort is voornemens invulling te geven aan deze dag. Wellicht zijn er meerdere PCI’en die met deze gedachte spelen. Als dit het geval is, kan het nuttig en zinvol zijn om onderling ideeën uit te wisselen over de invulling. Mocht u een idee hebben, laat het dan weten zodat de informatie kan worden opgenomen op deze pagina.