Nieuws PCI

Deze rubriek zal worden gevuld met bijdragen van PCI’en. Wilt u iets delen met PCI’en in het aartsbisdom en/of heeft u interessante informatie over uw activiteiten dan kunt u deze sturen naar diocesaan diaconaal werker Tom van Vilsteren, e-mail: diaconaalwerker@aartsbisdom.nl.


‘Warm de koude winter door’

Rabobank heeft in december 2023 aan 1.600 projecten een duurzaamheidsbijdrage gegeven in het kader van haar 125-jarig jubileum. PCI Lumen Christi uit Denekamp heeft in het kader van het project ‘Warm de koude winter door’ met succes een beroep gedaan op deze regeling. De PCI mocht een financiële bijdrage tegemoet zien. Van het geld zijn 835 fleece dekens en warmwaterkruiken gekocht. Voorzitter Beate Nieuwenhuis en bestuurslid Annemarie Hulsmeiers van PCI Lumen Christi hebben 416 dekens en kruiken overhandigd aan Voedselbank Oost Twente. PCI Lumen Christi heeft in het kader van toeleiding van hulpvragen vaker samengewerkt met Voedselbank Oost Twente om zorg te dragen voor verspreiding van giften als deze onder haar cliënten. De overige dekens en kruiken zijn naar opvangcentra gebracht waar vluchtelingen uit Oekraïne verblijven. Verder konden 50 bij PCI Lumen Christi bekende gezinnen, die wel een steuntje in de rug konden gebruiken, een fleecedeken en warmwaterkruik tegemoetzien. Dit initiatief is een mooi voorbeeld van een overzichtelijk project waarbij in het kader van toeleiding gebruik wordt gemaakt van partijen waar vaker mee wordt samengewerkt.

Lees meer over deze actie op de website ‘In en Om Ootmarsum’

Betalen deel van tandartsrekening

Na een succesvol verlopen warme jassen project, waarover zij een presentatie hebben gehouden tijdens de PCI dag op 25 november 2023 in Deventer, zet PCI Lebuinus in het nieuwe jaar in op een nieuw project. Deze PCI uit Deventer doet onderzoek naar haalbaarheid van het betalen van een deel van de tandartsrekening voor degenen die tandheelkundige hulp niet kunnen betalen. Alvorens dit project uit te rollen, zijn er kaders nodig om aan te geven wat criteria voor hulp zijn en om welke bedragen het gaat. Als het project van start gaat, volgt nadere informatie.

Overigens is dit initiatief, zij het in een iets andere vorm, niet onbekend in het Aartsbisdom. PCI Sint Willibrordus, ook wel Caritas de Liemers uit Zevenaar, ondersteunt in haar verspreidingsgebied de stichting Noodverband. Deze stichting betaalt rekeningen voor geneeskundige en tandheelkundige hulp voor degenen die niet beschikken over financiële middelen. Tijdens een diaconaal werkbezoek van kardinaal Eijk in november 2023 aan PCI Sint Willibrordus heeft stichting Noodverband na een presentatie een verbandtrommel aan hem overhandigd.

Ontmoetings- en studiedag 2023 in Deventer

In Deventer vond op 25 november 2023 een ontmoetings- en studiedag plaats voor alle PCI-besturen en PCI-vrijwilligers van het Aartsbisdom Utrecht. Ongeveer 80 belangstellenden waren aanwezig om kennis te nemen van verschillende werkwijzen van de PCI’en van de H. Lebuinus uit Deventer, H. Willibrordus uit Zevenaar, Lumen Christi uit Denekamp en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Diocesaan diaconaal werker Tom van Vilsteren: “We kunnen terugkijken op een geslaagde ontmoetings- en studiedag (klik hier om het verslag te lezen). De verschillende bijdragen van de genoemde PCI’en en het programma van deze dag zijn terug te vinden in onderstaande downloads:

Een bijlage van PCI Onze Lieve Vrouw van Amersfoort ontbreekt: de inleider gebruikte namelijk de website van deze PCI ter illustratie. Klik hier om de website met de animatiefilm van de PCI Onze Lieve Vrouw van Amersfoort te bekijken.”

Tijdens de PCI-dag is de door het Aartsbisdom vervaardigde animatiefilm ‘Caritas in het Aartsbisdom Utrecht’ gepresenteerd. Deze animatiefilm is zowel te zien op deze website als via het YouTube kanaal van het aartsbisdom.
Behalve de animatiefilm is er voor het opstarten van projecten door PCI’en een document gepresenteerd waarin Kritische Succes Factoren (KSF) worden benoemd voor het welslagen van een project: klik hier. Deze tekst is ook te vinden op c.q. via de PCI-pagina’s ‘Projecten’ en ‘Documenten’ op deze site.

Werelddag van de Armen

Op 19 november vindt de 7de Werelddag van de Armen plaats. Paus Franciscus heeft hiervoor een boodschap gepubliceerd: klik hier om deze te lezen (in het Engels; via deze link is de tekst ook in andere talen beschikbaar). Zondag 19 november is een goed moment om het werk van de PCI en de wijze waarop parochianen hieraan bij kunnen dragen onder de aandacht te brengen. Het thema van dit jaar is ‘Keer je gezicht niet af van iemand die arm is’. PCI Amersfoort is voornemens invulling te geven aan deze dag. Wellicht zijn er meerdere PCI’en die met deze gedachte spelen. Als dit het geval is, kan het nuttig en zinvol zijn om onderling ideeën uit te wisselen over de invulling. Mocht u een idee hebben, laat het dan weten zodat de informatie kan worden opgenomen op deze pagina.