Hulpbisschoppen

Bisschop Hoogenboom

Zijne Hoogwaardige Excellentie
Theodorus Cornelis Maria Hoogenboom

wapen-hoogenboom

Wapenspreuk
consecrans evangelium Dei
(om het evangelie van God te bedienen)
(Romeinen 15, 16)

 • Geboren te Oudewater (bisdom Rotterdam)
  op 27 augustus 1960
 • Priesterwijding op 25 september 1999
 • Bisschop gewijd op 13 februari 2010
 • Bisschopreferent voor COMECE, de Commissie van Bisschoppen van de Europese Gemeenschap
  (Commissio Episcopatuum Communitatis Europensis)
 • Conrector van priesteropleiding het Ariënskonvikt van het Aartsbisdom Utrecht (1 augustus 2001 – 1 juli 2008)
 • Kerkelijk rechter van het Aartsbisdom Utrecht
  (vanaf 1 augustus 2001)
 • Officiaal van het Aartsbisdom Utrecht en het bisdom Groningen(-Leeuwarden) (vanaf 1 september 2003), het bisdom Breda (vanaf 1 november 2012) en van de bisdommen Rotterdam en ‘s-Hertogenbosch (vanaf 1 september 2013)
 • Vicaris-generaal van het Aartsbisdom Utrecht
  (sinds 26 januari 2008)
 • Proost van het Metropolitaan Kapittel van het Aartsbisdom Utrecht (vanaf 5 februari 2008)

Studie constitutioneel, administratief
en internationaal recht (Utrecht)
Doctoraalstudie Theologie (Utrecht)
Licentiaat canoniek recht, diploma jurisprudentie (Rome)

Bisschop Woorts

Zijne Hoogwaardige Excellentie
Hermanus Willibrordus Woorts

wapen-woorts

Wapenspreuk
Christus Filius Dei vivi
(Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God)
(Matteüs 16, 16)

 • Geboren te Abcoude op 12 november 1963
 • Priesterwijding op 22 februari 1992
 • Bisschop gewijd op 13 februari 2010
 • Bisschopreferent voor bedevaarten
 • Bisschopreferent voor Kerk en Jodendom
 • Pastor achtereenvolgens in Doetinchem-Wijnbergen (vanaf 21 september 1991) en Raalte-H. Kruisverheffing (vanaf 6 juli 1992), tevens pastor in Raalte-H. Paulus en Broekland Ov. (vanaf 1 februari 1996)
 • Pastoor te Dalfsen, Hoonhorst en Ommen (vanaf 1 december 1997), tevens te Dedemsvaart, Hardenberg, Slagharen en Slagharen-De Belte (vanaf 1 maart 2003)
 • Pastoor te Austerlitz, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum/Amerongen, Maarn, Woudenberg en het Rectoraat H. Antonius Abt te Scherpenzeel-Renswoude (vanaf 1 april 2005), tevens te Zeist (vanaf 1 augustus 2005)
 • Voor 0.1 fte beschikbaar voor diocesane taken in het bisdom (vanaf 1 november 2000)
 • Binnen het Aartsbisdom Utrecht verantwoordelijk voor kerkelijke kunst en relieken (‘custos reliquiarum’, sinds 2000)
 • Kanunnik van het kapittel van het Aartsbisdom Utrecht
  (vanaf 2002)
 • Lid Liturgische Bouw- en Adviescommissie van het Aartsbisdom Utrecht
 • Lid Diocesane Commissie Kerkelijk Kunstbezit
 • Lid Stichtingsbestuur Aartsbisschoppelijk Museum (participerend in het Catharijneconvent)
 • Bisschoppelijk vicaris van het vicariaat Utrecht en van de liturgie (vanaf 2 februari 2009)
 • Voorzitter Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom
 • Voorzitter Diocesane Werkgroep Bedevaarten
 • Onderwijst geschiedenis van de kerkelijke kunst in verscheidene seminaries
Doctoraalstudie Theologie (Amsterdam en Utrecht)
Studie christelijke kunst (Rome)