Hulpbisschoppen

Bisschop Hoogenboom

Zijne Hoogwaardige Excellentie
Theodorus Cornelis Maria Hoogenboom

Wapenspreuk
consecrans evangelium Dei
(om het evangelie van God te bedienen)
(Romeinen 15, 16)

 • Geboren te Oudewater (bisdom Rotterdam)
  op 27 augustus 1960
 • Priesterwijding op 25 september 1999
 • Bisschop gewijd op 13 februari 2010
 • Bisschopreferent voor COMECE, de Commissie van Bisschoppen van de Europese Gemeenschap
  (Commissio Episcopatuum Communitatis Europensis); binnen COMECE voorzitter van de Commissie Juridische Zaken
 • Conrector van priesteropleiding het Ariënskonvikt van het Aartsbisdom Utrecht (1 augustus 2001 – 1 juli 2008)
 • Kerkelijk rechter van het Aartsbisdom Utrecht
  (vanaf 1 augustus 2001)
 • Officiaal van het Aartsbisdom Utrecht en het bisdom Groningen(-Leeuwarden) (vanaf 1 september 2003), het bisdom Breda (vanaf 1 november 2012) en van de bisdommen Rotterdam en ‘s-Hertogenbosch (vanaf 1 september 2013)
 • Vicaris-generaal van het Aartsbisdom Utrecht
  (sinds 26 januari 2008)
 • Proost van het Metropolitaan Kapittel van het Aartsbisdom Utrecht (vanaf 5 februari 2008)

Studie constitutioneel, administratief
en internationaal recht (Utrecht)
Doctoraalstudie Theologie (Utrecht)
Licentiaat canoniek recht, diploma jurisprudentie (Rome)

Bisschop Woorts

Zijne Hoogwaardige Excellentie
Hermanus Willibrordus Woorts

Wapenspreuk
Christus Filius Dei vivi
(Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God)
(Matteüs 16, 16)

 • Geboren te Abcoude op 12 november 1963
 • Priesterwijding op 22 februari 1992
 • Bisschop gewijd op 13 februari 2010
 • Bisschopreferent voor bedevaarten
 • Bisschopreferent voor interreligieuze dialoog
 • Bisschopreferent voor Kerk en Jodendom
 • Pastor achtereenvolgens in Doetinchem-Wijnbergen (vanaf 21 september 1991) en Raalte-H. Kruisverheffing (vanaf 6 juli 1992), tevens pastor in Raalte-H. Paulus en Broekland Ov. (vanaf 1 februari 1996)
 • Pastoor te Dalfsen, Hoonhorst en Ommen (vanaf 1 december 1997), tevens te Dedemsvaart, Hardenberg, Slagharen en Slagharen-De Belte (vanaf 1 maart 2003)
 • Pastoor te Austerlitz, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum/Amerongen, Maarn, Woudenberg en het Rectoraat H. Antonius Abt te Scherpenzeel-Renswoude (vanaf 1 april 2005), tevens te Zeist (vanaf 1 augustus 2005)
 • Voor 0.1 fte beschikbaar voor diocesane taken in het bisdom (vanaf 1 november 2000)
 • Binnen het Aartsbisdom Utrecht verantwoordelijk voor kerkelijke kunst en relieken (‘custos reliquiarum’, sinds 2000)
 • Kanunnik van het kapittel van het Aartsbisdom Utrecht
  (vanaf 2002)
 • Lid Liturgische Bouw- en Adviescommissie van het Aartsbisdom Utrecht
 • Lid Diocesane Commissie Kerkelijk Kunstbezit
 • Lid Stichtingsbestuur Aartsbisschoppelijk Museum (participerend in het Catharijneconvent)
 • Bisschoppelijk vicaris van het vicariaat Utrecht en van de liturgie (vanaf 2 februari 2009)
 • Voorzitter Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom
 • Onderwijst geschiedenis van de kerkelijke kunst in verscheidene seminaries
Doctoraalstudie Theologie (Amsterdam en Utrecht)
Studie Christelijke kunst en iconografie (Rome)