Het Aartsbisdom Utrecht organiseert vanaf de Eerste zondag van de Advent 2019 (1 december) een ‘Jaar van de Eucharistie’. Dit Jaar loopt tot en met Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020). Kardinaal Eijk heeft in een pastorale brief het doel van dit speciale Jaar toegelicht. De hoop is dat na dit themajaar gelovigen gesterkt zijn in hun geloof in dit sacrament, en dat meer mensen in de parochies deelnemen aan de zondagse Eucharistievieringen. Om de parochies te helpen van dit Jaar van de Eucharistie een succes te maken, heeft het Aartsbisdom Utrecht gebedskaarten, banieren en draagspeldjes verspreid.

Parochies worden van harte uitgenodigd om activiteiten in het kader van het Jaar van de Eucharistie door te geven aan: redactie@aartsbisdom.nl. Deze worden dan vermeld in de agenda op deze pagina.

Alle materialen zijn verzonden naar de parochies van het Aartsbisdom Utrecht.
Extra exemplaren van de pastorale brief kunnen worden besteld in de webwinkel van deze website.
Neem voor meer informatie over het bijbestellen van de overige materialen contact op met de Dienst Communicatie via redactie@aartsbisdom.nl.

1 december 2019
Opening van het Jaar van de Eucharistie

  • Kardinaal Eijk: 9.30 uur H. Mis in de parochie HH. Jacobus en Johannes, St. Stephanuskerk, Stationsstraat 1 Borne
  • Mgr. Woorts: 10.30 uur H. Mis in de St. Catharinakathedraal te Utrecht (Lange Nieuwstraat 36)

Vanaf 3 december 2019 elke maand
In de Emmanuelparochie gaat pastor Johan Rutgers maandelijks in het kader van het Jaar van de Eucharistie een 10-delige documentaire-serie van bisschop Robert Barron bekijken en bespreken. Meer informatie op: www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/elementor-2866/

7 december 2019
Bezinningsdag in Nicolaaskerk te Baarn. Met elkaar proberen we de diepte van de Eucharistie te doorgronden, het thema van deze bezinningsdag is dan ook : ‘Dit is mijn Lichaam’. De dag start met een Eucharistieviering in de Dagkapel. Daarna houdt mgr. J. van Burgsteden s.s.s. twee overwegingen in het Trefpunt. Tijdens de lunchpauze is gelegenheid tot Aanbidding in de dagkapel en biecht horen in het secretariaat. De dag eindig met een korte viering om 14.30 uur. Opgave vooraf is belangrijk vanwege de beperkte ruimte in de dagkapel: bezinningsdagnb@marthamaria.nl

7 december 2019
Kostersdag Aartsbisdom Utrecht. De kosters komen samen in de St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36 Utrecht). Ze beginnen deze dag met een plechtige Eucharistieviering om 10.30 uur. Thema van de dag is: ‘Het Jaar van de Eucharistie – Bijzondere aandacht voor de taken van de koster’.
– 10.30 uur: Eucharistieviering, met kardinaal Eijk als hoofdcelebrant.
– 11.45 uur: Verzamelen in het Bonifatiushuis (Nieuwe Gracht 61) voor de lunch.
– 13.00 uur: Lezing mgr. Woorts in de kathedraal over het Jaar van de Eucharistie, waarin hij ook op de taken van de koster zal ingaan.
– 13.45 uur: Stadswandeling in groepen door Utrecht naar plekken die van belang zijn voor de R.-K. Kerk in het algemeen en het aartsbisdom in het bijzonder. Na afloop gelegenheid voor een drankje in het Bonifatiushuis.
– 15.00 uur: Sluiting.

8 december 2019
Mgr. Woorts opent het Jaar van de Eucharistie in Zevenaar (parochie St. Willibrordus) op zondag 8 december. Deze feestelijke viering vindt plaats om 10.30 uur in het Eucharistisch Centrum te Zevenaar (H. Andreas / H. Maria Koningin). Aansluitend lezing over ‘Eucharistie in de kunst’.

9 december 2019
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie, dat op 1 december is begonnen. Priester Ton Huitink zal spreken over de Eucharistie als inleiding op de komende bijeenkomsten die alle in het teken staan van het jaarthema en waarin telkens een ander aspect van de Eucharistie belicht wordt; met aandacht voor de pastorale brief van kardinaal Eijk.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis in de Dagkapel, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

4 januari 2020
Gerardus Majella parochie (Vleutenseweg 517 Utrecht)
‘Gebedsdag voor priesterroepingen’

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil tijdens het Jaar van de Eucharistie de roeping tot het priesterschap extra onder de aandacht brengen. Daarom organiseert de raad in die periode op zes zaterdagen op zes locaties een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. Rector Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en voorzitter van de Roepingenraad: “We hebben hiervoor gekozen vanwege de vanzelfsprekende band die er bestaat tussen de Eucharistie en het priesterschap. Zonder priesters kan de Eucharistie immers niet gevierd worden. Het is daarom belangrijk om te blijven bidden om roepingen. Met de bijeenkomsten proberen we het gebed om roepingen een stimulans te geven, in de hoop dat dit gebed ook na dit themajaar in de parochies wordt voorgezet. Want het gebed om roepingen is cruciaal voor de toekomst van de Kerk.” Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zijn afwisselend hoofdcelebrant tijdens de vieringen.

Programma:
– 10.00 uur Inloop met biechtgelegenheid
– 11.00 uur Eucharistieviering (hoofdcelebrant kardinaal Eijk)
– 12.30 uur Lunch (meegebracht)
– 13.15 uur Inleiding en getuigenis door rector/priesterstudent
– 13.45 uur Rozenkransgebed
– 14.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament
– 14.30 uur Afsluiting

27 januari 2020
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie. Priester Mauricio Meneses zal spreken over het thema ‘Dit is mijn Lichaam’. Daarbij staat de Eucharistische liturgie centraal. Ook geeft hij getuigenis van zijn eerste H. Mis.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis in de Dagkapel, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

17 februari 2020
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie. Priester Koos Smits spreekt over de Liturgie van het Woord in de Eucharistie.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis in de Dagkapel, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

8 maart 2020
In het kader van het Jaar van de Eucharistie houdt pastor Johan Rutgers (Emmanuelparochie) in vier zondagen van de Veertigdagentijd themapreken over de Eucharistie. Hij zal dit doen aan de hand van de catechetische lezingen van de heilige Cyrillus van Jeruzalem.
Sint Brigittakerk, Nering Bögelstraat 1 Ommen, 11.00 uur.

15 maart 2020
In het kader van het Jaar van de Eucharistie houdt pastor Johan Rutgers (Emmanuelparochie) in vier zondagen van de Veertigdagentijd themapreken over de Eucharistie. Hij zal dit doen aan de hand van de catechetische lezingen van de heilige Cyrillus van Jeruzalem.
Sint Brigittakerk, Nering Bögelstraat 1 Ommen, 11.00 uur.

16 maart 2020
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie. Pastoor J. Dresmé spreekt over het boetegedeelte in de Eucharistie: de Openingsriten en andere boetemomenten in de Eucharistie.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis in de Dagkapel, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

21 maart 2020
Eusebiusparochie (H. Martinuskerk, Steenstraat 7 Arnhem)
‘Gebedsdag voor priesterroepingen’

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil tijdens het Jaar van de Eucharistie de roeping tot het priesterschap extra onder de aandacht brengen. Daarom organiseert de raad in die periode op zes zaterdagen op zes locaties een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. Rector Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en voorzitter van de Roepingenraad: “We hebben hiervoor gekozen vanwege de vanzelfsprekende band die er bestaat tussen de Eucharistie en het priesterschap. Zonder priesters kan de Eucharistie immers niet gevierd worden. Het is daarom belangrijk om te blijven bidden om roepingen. Met de bijeenkomsten proberen we het gebed om roepingen een stimulans te geven, in de hoop dat dit gebed ook na dit themajaar in de parochies wordt voorgezet. Want het gebed om roepingen is cruciaal voor de toekomst van de Kerk.” Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zijn afwisselend hoofdcelebrant tijdens de vieringen.

Programma:
Eucharistieviering (hoofdcelebrant mgr. Hoogenboom) met aanbidding en biecht tussen 12 en 14 uur
Inleiding en getuigenis door rector/priesterstudent

22 maart 2020
In het kader van het Jaar van de Eucharistie houdt pastor Johan Rutgers (Emmanuelparochie) in vier zondagen van de Veertigdagentijd themapreken over de Eucharistie. Hij zal dit doen aan de hand van de catechetische lezingen van de heilige Cyrillus van Jeruzalem.
Sint Brigittakerk, Nering Bögelstraat 1 Ommen, 11.00 uur.

29 maart 2020
In het kader van het Jaar van de Eucharistie houdt pastor Johan Rutgers (Emmanuelparochie) in vier zondagen van de Veertigdagentijd themapreken over de Eucharistie. Hij zal dit doen aan de hand van de catechetische lezingen van de heilige Cyrillus van Jeruzalem.
Sint Brigittakerk, Nering Bögelstraat 1 Ommen, 11.00 uur.

6 april 2020
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie. Priester Martijn Pouw spreekt over het offerkarakter in de Eucharistie en een Eucharistisch leven leiden.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis in de Dagkapel, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

18 mei 2020
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie. Mgr. H.W. Woorts zal spreken over Eucharistie en kunst.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis in de Dagkapel, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

14 juni 2020
Kardinaal Eijk is op 14 juni 2020 aanwezig bij de Sacramentsprocessie in Hasselt (parochie Thomas a Kempis), het enige Eucharistische bedevaartoord in het Aartsbisdom Utrecht. Hij is voorafgaand aan de processie om 15.00 uur hoofdcelebrant in de Eucharistieviering, waarna de processie plaatsvindt. Na de processie is er koffie/thee met een versnapering.

15 juni 2020
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie. Diaken Jan Nieuwenhuis spreekt over de diaken in de Eucharistie. Aansluitend is er een gezellig samenzijn.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

20 juni 2020
Parochie H. Lebuinus (Broederenkerk, Broederenstraat 18 Deventer)
‘Gebedsdag voor priesterroepingen’

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil tijdens het Jaar van de Eucharistie de roeping tot het priesterschap extra onder de aandacht brengen. Daarom organiseert de raad in die periode op zes zaterdagen op zes locaties een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. Rector Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en voorzitter van de Roepingenraad: “We hebben hiervoor gekozen vanwege de vanzelfsprekende band die er bestaat tussen de Eucharistie en het priesterschap. Zonder priesters kan de Eucharistie immers niet gevierd worden. Het is daarom belangrijk om te blijven bidden om roepingen. Met de bijeenkomsten proberen we het gebed om roepingen een stimulans te geven, in de hoop dat dit gebed ook na dit themajaar in de parochies wordt voorgezet. Want het gebed om roepingen is cruciaal voor de toekomst van de Kerk.” Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zijn afwisselend hoofdcelebrant tijdens de vieringen.

Programma:
– 10.00 uur Inloop met biechtgelegenheid
– 11.00 uur Eucharistieviering (hoofdcelebrant mgr. Hoogenboom)
– 12.30 uur Lunch (meegebracht)
– 13.15 uur Inleiding en getuigenis door rector/priesterstudent
– 13.45 uur Rozenkransgebed
– 14.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament
– 14.30 uur Afsluiting

5 september 2020
Parochie HH. Martha en Maria (H. Nicolaaskerk, Kerkstraat 17 Baarn)
‘Gebedsdag voor priesterroepingen’

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil tijdens het Jaar van de Eucharistie de roeping tot het priesterschap extra onder de aandacht brengen. Daarom organiseert de raad in die periode op zes zaterdagen op zes locaties een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. Rector Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en voorzitter van de Roepingenraad: “We hebben hiervoor gekozen vanwege de vanzelfsprekende band die er bestaat tussen de Eucharistie en het priesterschap. Zonder priesters kan de Eucharistie immers niet gevierd worden. Het is daarom belangrijk om te blijven bidden om roepingen. Met de bijeenkomsten proberen we het gebed om roepingen een stimulans te geven, in de hoop dat dit gebed ook na dit themajaar in de parochies wordt voorgezet. Want het gebed om roepingen is cruciaal voor de toekomst van de Kerk.” Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zijn afwisselend hoofdcelebrant tijdens de vieringen.

Programma:
– 10.00 uur Inloop met biechtgelegenheid
– 11.00 uur Eucharistieviering (hoofdcelebrant mgr. Woorts)
– 12.30 uur Lunch (meegebracht)
– 13.15 uur Inleiding en getuigenis door rector/priesterstudent
– 13.45 uur Rozenkransgebed
– 14.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament
– 14.30 uur Afsluiting

21 september 2020
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie. Priester Oscar Swijnenberg spreekt over de Eucharistie in de eerste Christentijd en door de eeuwen heen.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis in de Dagkapel, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

17 oktober 2020
St. Paulus parochie H. Calixtusbasiliek (Kerkstraat 8 Groenlo)
‘Gebedsdag voor priesterroepingen’

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil tijdens het Jaar van de Eucharistie de roeping tot het priesterschap extra onder de aandacht brengen. Daarom organiseert de raad in die periode op zes zaterdagen op zes locaties een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. Rector Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en voorzitter van de Roepingenraad: “We hebben hiervoor gekozen vanwege de vanzelfsprekende band die er bestaat tussen de Eucharistie en het priesterschap. Zonder priesters kan de Eucharistie immers niet gevierd worden. Het is daarom belangrijk om te blijven bidden om roepingen. Met de bijeenkomsten proberen we het gebed om roepingen een stimulans te geven, in de hoop dat dit gebed ook na dit themajaar in de parochies wordt voorgezet. Want het gebed om roepingen is cruciaal voor de toekomst van de Kerk.” Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zijn afwisselend hoofdcelebrant tijdens de vieringen.

Programma:
– 10.00 uur Inloop met biechtgelegenheid
– 11.00 uur Eucharistieviering (hoofdcelebrant kardinaal Eijk)
– 12.30 uur Lunch (meegebracht)
– 13.15 uur Inleiding en getuigenis door rector/priesterstudent
– 13.45 uur Rozenkransgebed
– 14.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament
– 14.30 uur Afsluiting

19 oktober 2020
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie.
Pastoor Joachim Skiba spreekt over Eucharistie en Aanbidding.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis in de Dagkapel, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

16 november 2020
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie. Kardinaal W.J. Eijk verzorgt de afsluiting van het ‘Jaar van de Eucharistie’ – hij kijkt terug en blikt vooruit.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis in de Dagkapel, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

21 november 2020
Parochie de Goede Herder St. Lambertusbasiliek (Enschedestraat 1 Hengelo Ov.)
‘Gebedsdag voor priesterroepingen’

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil tijdens het Jaar van de Eucharistie de roeping tot het priesterschap extra onder de aandacht brengen. Daarom organiseert de raad in die periode op zes zaterdagen op zes locaties een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. Rector Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en voorzitter van de Roepingenraad: “We hebben hiervoor gekozen vanwege de vanzelfsprekende band die er bestaat tussen de Eucharistie en het priesterschap. Zonder priesters kan de Eucharistie immers niet gevierd worden. Het is daarom belangrijk om te blijven bidden om roepingen. Met de bijeenkomsten proberen we het gebed om roepingen een stimulans te geven, in de hoop dat dit gebed ook na dit themajaar in de parochies wordt voorgezet. Want het gebed om roepingen is cruciaal voor de toekomst van de Kerk.” Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zijn afwisselend hoofdcelebrant tijdens de vieringen.

Programma:
– 11.00 uur Inloop met biechtgelegenheid
– 12.00 uur Eucharistieviering (hoofdcelebrant mgr. Woorts)
– 13.30 uur Lunch (meegebracht)
– 14.15 uur Inleiding en getuigenis door rector/priesterstudent
– 14.45 uur Rozenkransgebed
– 15.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament
– 15.30 uur Afsluiting