Het Aartsbisdom Utrecht organiseerde vanaf de Eerste zondag van de Advent 2019 (1 december) een ‘Jaar van de Eucharistie’. Dit Jaar liep tot en met Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020). Kardinaal Eijk heeft in een pastorale brief het doel van dit speciale Jaar toegelicht. De hoop is dat na dit themajaar gelovigen gesterkt zijn in hun geloof in dit sacrament, en dat meer mensen in de parochies deelnemen aan de zondagse Eucharistievieringen. Om de parochies te helpen van dit Jaar van de Eucharistie een succes te maken, heeft het Aartsbisdom Utrecht gebedskaarten, banieren en draagspeldjes verspreid.

Alle materialen zijn verzonden naar de parochies van het Aartsbisdom Utrecht.
Extra exemplaren van de pastorale brief kunnen worden besteld in de webwinkel van deze website.
Neem voor meer informatie over het bijbestellen van de overige materialen contact op met de Dienst Communicatie via redactie@aartsbisdom.nl.

1 december 2019
Opening van het Jaar van de Eucharistie

  • Kardinaal Eijk: 9.30 uur H. Mis in de parochie HH. Jacobus en Johannes, St. Stephanuskerk, Stationsstraat 1 Borne
  • Mgr. Woorts: 10.30 uur H. Mis in de St. Catharinakathedraal te Utrecht (Lange Nieuwstraat 36)

Vanaf 3 december 2019 elke maand
In de Emmanuelparochie gaat pastor Johan Rutgers maandelijks in het kader van het Jaar van de Eucharistie een 10-delige documentaire-serie van bisschop Robert Barron bekijken en bespreken. Meer informatie op: www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/elementor-2866/

7 december 2019
Bezinningsdag in Nicolaaskerk te Baarn. Met elkaar proberen we de diepte van de Eucharistie te doorgronden, het thema van deze bezinningsdag is dan ook : ‘Dit is mijn Lichaam’. De dag start met een Eucharistieviering in de Dagkapel. Daarna houdt mgr. J. van Burgsteden s.s.s. twee overwegingen in het Trefpunt. Tijdens de lunchpauze is gelegenheid tot Aanbidding in de dagkapel en biecht horen in het secretariaat. De dag eindig met een korte viering om 14.30 uur. Opgave vooraf is belangrijk vanwege de beperkte ruimte in de dagkapel: bezinningsdagnb@marthamaria.nl

7 december 2019
Kostersdag Aartsbisdom Utrecht. De kosters komen samen in de St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36 Utrecht). Ze beginnen deze dag met een plechtige Eucharistieviering om 10.30 uur. Thema van de dag is: ‘Het Jaar van de Eucharistie – Bijzondere aandacht voor de taken van de koster’.
– 10.30 uur: Eucharistieviering, met kardinaal Eijk als hoofdcelebrant.
– 11.45 uur: Verzamelen in het Bonifatiushuis (Nieuwe Gracht 61) voor de lunch.
– 13.00 uur: Lezing mgr. Woorts in de kathedraal over het Jaar van de Eucharistie, waarin hij ook op de taken van de koster zal ingaan.
– 13.45 uur: Stadswandeling in groepen door Utrecht naar plekken die van belang zijn voor de R.-K. Kerk in het algemeen en het aartsbisdom in het bijzonder. Na afloop gelegenheid voor een drankje in het Bonifatiushuis.
– 15.00 uur: Sluiting.

8 december 2019
Mgr. Woorts opent het Jaar van de Eucharistie in Zevenaar (parochie St. Willibrordus) op zondag 8 december. Deze feestelijke viering vindt plaats om 10.30 uur in het Eucharistisch Centrum te Zevenaar (H. Andreas / H. Maria Koningin). Aansluitend lezing over ‘Eucharistie in de kunst’.

9 december 2019
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie, dat op 1 december is begonnen. Priester Ton Huitink zal spreken over de Eucharistie als inleiding op de komende bijeenkomsten die alle in het teken staan van het jaarthema en waarin telkens een ander aspect van de Eucharistie belicht wordt; met aandacht voor de pastorale brief van kardinaal Eijk.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis in de Dagkapel, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

4 januari 2020
Gerardus Majella parochie (Vleutenseweg 517 Utrecht)
‘Gebedsdag voor priesterroepingen’

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil tijdens het Jaar van de Eucharistie de roeping tot het priesterschap extra onder de aandacht brengen. Daarom organiseert de raad in die periode op zes zaterdagen op zes locaties een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. Rector Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en voorzitter van de Roepingenraad: “We hebben hiervoor gekozen vanwege de vanzelfsprekende band die er bestaat tussen de Eucharistie en het priesterschap. Zonder priesters kan de Eucharistie immers niet gevierd worden. Het is daarom belangrijk om te blijven bidden om roepingen. Met de bijeenkomsten proberen we het gebed om roepingen een stimulans te geven, in de hoop dat dit gebed ook na dit themajaar in de parochies wordt voorgezet. Want het gebed om roepingen is cruciaal voor de toekomst van de Kerk.” Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zijn afwisselend hoofdcelebrant tijdens de vieringen.

Programma:
– 10.00 uur Inloop met biechtgelegenheid
– 11.00 uur Eucharistieviering (hoofdcelebrant kardinaal Eijk)
– 12.30 uur Lunch (meegebracht)
– 13.15 uur Inleiding en getuigenis door rector/priesterstudent
– 13.45 uur Rozenkransgebed
– 14.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament
– 14.30 uur Afsluiting

9 januari 2020
‘Verhef je hart: Paus Franciscus over de Eucharistie’, bijeenkomst geleid door diaken André van Boven, donderdag 9 januari 2020, Jozefkerk (Thomas a Kempis parochie), Ministerlaan 203 Zwolle-Zuid, 20.00-22.00 uur.

16 januari 2020
‘Verhef je hart: Paus Franciscus over de Eucharistie’, bijeenkomst geleid door diaken André van Boven, donderdag 16 januari 2020, H. Clemenskerk (parochie H. Christoffel), Molenstraat 21 Steenwijk, 20.00-22.00 uur.

23 januari 2020
‘Verhef je hart: Paus Franciscus over de Eucharistie’, bijeenkomst geleid door diaken André van Boven, donderdag 23 januari 2020, H. Ludgeruskerk (H. Norbertusparochie), Ludgerusplein 2 Dronten, 20.00-22.00 uur.

27 januari 2020
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie. Priester Mauricio Meneses zal spreken over het thema ‘Dit is mijn Lichaam’. Daarbij staat de Eucharistische liturgie centraal. Ook geeft hij getuigenis van zijn eerste H. Mis.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis in de Dagkapel, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

6 februari 2020
‘Jaar van de Eucharistie – Paus Franciscus over de Eucharistie’. Lezing van Samuel Goyvaerts op donderdag 6 februari om 20.00 uur in de Rafaëlkerk te Utrecht (Lichtenberchdreef 4, Overvecht). In de Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht wordt het Jaar van de Eucharistie geopend met deze lezing van Sam Goyvaerts. Hij is docent liturgiewetenschappen aan de Tilburg School of Catholic Theology te Utrecht. Hij vertaalde de voordrachten die paus Franciscus hield over de Eucharistie en voorzag ze van aantekeningen en commentaar. Dit resulteerde in het boek ‘Verhef je hart’, dat op 6 februari te koop is. In zijn lezing in de Rafaëlkerk neemt hij de aanwezigen mee in het denken van paus Franciscus over dit belangrijke sacrament. De Gerardus Majellaparochie en de Licht van Christusparochie (Vleuten- de Meern Leidsche Rijn) zijn mede-organisatoren van deze avond. Toegang is vrij, iedereen is van harte welkom. De Rafaëlkerk is open vanaf 19.30 uur, aanvang programma 20.00 uur. Opgeven bij: secretariaat@katholiekutrecht.nl.

9 februari 2020
Broeder Johan te Velde van de Sint Willibrords Abdij in Doetinchem verzorgt op zondag 9 februari een lezing in het kader van het Jaar van de Eucharistie voor de parochie Maria Laetita. Het thema van de lezing is: ‘Eucharistie vieren; een weg naar Godsontmoeting?’ Voorafgaande aan de lezing gaat broeder Johan te Velde voor in de Eucharistieviering van 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Doetinchem (Prins Hendrikstraat 36). Na de viering is er om 12.00 uur koffiedrinken. Voor hen die de lezing bijwonen is er om 12.30 uur een broodje. De lezing begint om 13.00 uur in de Mariakapel. Rond 14.00 uur is de afsluiting. Wilt u de lezing bijwonen, dan graag aanmelden bij Secretariaat locatie OLV. Tenhemelopneming/H. Geest, tel.: 0314 391091 (maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 – 12.00 uur), e-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl

9 februari 2020
Lezing over de betekenis en waarde van de Eucharistie in het dagelijkse leven. Mgr. Van Burgsteden s.s.s. (emeritus-hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam) zal op zondag 9 februari om 10.30 uur met leden van het pastoraal team van de parochie H. Pancratius voorgaan in de Eucharistieviering in de H. Pancratiuskerk te Tubbergen (Grotestraat 70). Na de viering is er koffie en thee met krentenwegge, vervolgens verzorgt mgr. Van Burgsteden (lid van de Congregatie van het Heilig Sacrament) een lezing over de betekenis en waarde van de Eucharistie en de kracht die uitgaat van de aanbidding van het heilig sacrament. Door middel van ervaringsverhalen van hemzelf, van medegelovigen maar ook van niet-gelovigen vertelt hij hoe de ontmoeting met Jezus mensen heeft veranderd. De lezing begint om 12.00 uur.

11 februari 2020
Mgr. H. Woorts houdt op dinsdag 11 februari 2020 in de H. Ludgeruskerk te Dronten (Norbertusparochie) een lezing over ‘Eucharistie in de kunst’ Dronten, tijd: 20.00-22.00 uur.

17 februari 2020
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie. Priester Koos Smits spreekt over de Liturgie van het Woord in de Eucharistie.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis in de Dagkapel, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

27 februari 2020
Rector Patrick Kuipers van het Ariënsinstituut houdt op donderdag 27 februari de lezing ‘Brood om te delen, brood om te dienen’. De lezing start om 19.30 uur in de Sint Nicolaaskerk te Denekamp (parochie Lumen Christi). De parochie schrijft hierover op haar website: “Velen zullen de ervaring hebben dat we dikwijls deelnemen aan de viering zonder dat we precies weten wat de priester en assistenten doen en waarom. Juist door ons te verdiepen in de achtergrond van de verschillende handelingen en rituelen raken we meer betrokken bij de liturgische viering en is de kans groter dat onze deelname aan de eucharistie bewuster wordt en zich verdiept. Daardoor zal het ook meer vrucht kunnen dragen in het leven van alledag. Daarom hebben we rector Patrick Kuipers uitgenodigd om te komen spreken over de liturgie van de eucharistie. Kuipers is rector van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en als zodanig verantwoordelijk voor de opleiding en vorming van de priesterstudenten. Daarnaast draagt hij ook de verantwoordelijkheid voor de opleiding tot permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent en is hij voorzitter van de diocesane en de landelijke Roepingenraad. Bovendien heeft hij in 2013 een kerkelijke specialisatie gehaald op het gebied van de liturgiewetenschappen en is hij docent liturgie op het Ariënsinstituut en de priester- en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven.”

3 maart 2020
Lezing over de liturgie van de Eucharistie. In de Gabriël parochie houdt rector Patrick Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinstituut op dinsdag 3 maart in Didam een lezing. “Velen zullen de ervaring hebben dat we dikwijls deelnemen aan de viering zonder dat we precies weten wat de priester en assistenten doen en waarom. Juist door ons te verdiepen in de achtergrond van de verschillende handelingen en rituelen raken we meer betrokken bij de liturgische viering en is de kans groter dat onze deelname aan de Eucharistie bewuster wordt en zich verdiept. Daardoor zal het ook meer vrucht kunnen dragen,” zo staat in de uitnodiging. De lezing van rector Kuipers start om 193.0 in het parochiecentrum (Raadhuisstraat 1a Didam).

8 maart 2020
In het kader van het Jaar van de Eucharistie houdt pastor Johan Rutgers (Emmanuelparochie) in vier zondagen van de Veertigdagentijd themapreken over de Eucharistie. Hij zal dit doen aan de hand van de catechetische lezingen van de heilige Cyrillus van Jeruzalem.
Sint Brigittakerk, Nering Bögelstraat 1 Ommen, 11.00 uur.

10 maart 2020
Aanbidding van het Sacrament: Sacramentele aanbidding a.h.v. het lied Tantum Ergo, begeleiding pastor Jaap Scholten, dinsdag 10 maart 2020, Jozefkerk (Thomas a Kempis parochie), Ministerlaan 203 Zwolle-Zuid, 20.15-22.00 uur.

15 maart 2020
In het kader van het Jaar van de Eucharistie houdt pastor Johan Rutgers (Emmanuelparochie) in vier zondagen van de Veertigdagentijd themapreken over de Eucharistie. Hij zal dit doen aan de hand van de catechetische lezingen van de heilige Cyrillus van Jeruzalem.
Sint Brigittakerk, Nering Bögelstraat 1 Ommen, 11.00 uur.

16 maart 2020
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie. Pastoor J. Dresmé spreekt over het boetegedeelte in de Eucharistie: de Openingsriten en andere boetemomenten in de Eucharistie.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis in de Dagkapel, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

21 maart 2020 – GEANNULEERD (klik hier voor meer informatie)
Eusebiusparochie (H. Martinuskerk, Steenstraat 7 Arnhem)
‘Gebedsdag voor priesterroepingen’

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil tijdens het Jaar van de Eucharistie de roeping tot het priesterschap extra onder de aandacht brengen. Daarom organiseert de raad in die periode op zes zaterdagen op zes locaties een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. Rector Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en voorzitter van de Roepingenraad: “We hebben hiervoor gekozen vanwege de vanzelfsprekende band die er bestaat tussen de Eucharistie en het priesterschap. Zonder priesters kan de Eucharistie immers niet gevierd worden. Het is daarom belangrijk om te blijven bidden om roepingen. Met de bijeenkomsten proberen we het gebed om roepingen een stimulans te geven, in de hoop dat dit gebed ook na dit themajaar in de parochies wordt voorgezet. Want het gebed om roepingen is cruciaal voor de toekomst van de Kerk.” Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zijn afwisselend hoofdcelebrant tijdens de vieringen.

Programma:
Eucharistieviering (hoofdcelebrant mgr. Hoogenboom) met aanbidding en biecht tussen 12 en 14 uur
Inleiding en getuigenis door rector/priesterstudent

22 maart 2020
In het kader van het Jaar van de Eucharistie houdt pastor Johan Rutgers (Emmanuelparochie) in vier zondagen van de Veertigdagentijd themapreken over de Eucharistie. Hij zal dit doen aan de hand van de catechetische lezingen van de heilige Cyrillus van Jeruzalem.
Sint Brigittakerk, Nering Bögelstraat 1 Ommen, 11.00 uur.

24 maart 2020
Aanbidding van het Sacrament: Sacramentele aanbidding a.h.v. het lied Tantum Ergo, begeleiding pastor Jaap Scholten, dinsdag 24 maart 2020, H. Ludgeruskerk (H. Norbertusparochie), Ludgerusplein 2 Dronten, 20.15-22.00 uur.

29 maart 2020
In het kader van het Jaar van de Eucharistie houdt pastor Johan Rutgers (Emmanuelparochie) in vier zondagen van de Veertigdagentijd themapreken over de Eucharistie. Hij zal dit doen aan de hand van de catechetische lezingen van de heilige Cyrillus van Jeruzalem.
Sint Brigittakerk, Nering Bögelstraat 1 Ommen, 11.00 uur.

31 maart 2020
Aanbidding van het Sacrament: Sacramentele aanbidding a.h.v. het lied Tantum Ergo, begeleiding pastor Jaap Scholten, dinsdag 31 maart 2020, H. Clemenskerk (parochie H. Christoffel), Molenstraat 21 Steenwijk, 20.15-22.00 uur.

6 april 2020
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie. Priester Martijn Pouw spreekt over het offerkarakter in de Eucharistie en een Eucharistisch leven leiden.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis in de Dagkapel, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

16 april 2020
Eucharistie & Liturgie: documentaire van bisschop Barron met nagesprek, begeleiding door diaken André van Boven, donderdag 16 april 2020, Jozefkerk (Thomas a Kempis parochie), Ministerlaan 203 Zwolle-Zuid, 20.00-22.00 uur.

23 april 2020
Eucharistie & Liturgie: documentaire van bisschop Barron met nagesprek, begeleiding door diaken André van Boven, donderdag 23 april 2020, H. Clemenskerk (parochie H. Christoffel), Molenstraat 21 Steenwijk, 20.00-22.00 uur.

30 april 2020
Eucharistie & Liturgie: documentaire van bisschop Barron met nagesprek, begeleiding door diaken André van Boven, donderdag 30 april 2020,
Ludgeruskerk (H. Norbertusparochie), Ludgerusplein 2 Dronten, 20.00-22.00 uur.

13 mei 2020
‘De Heer ontmoeten’, lezing naar aanleiding van de pastorale brief van kardinaal Eijk door pastoor Ton Huitink, woensdag 13 mei 2020, H. Ludgeruskerk (H. Norbertusparochie), Ludgerusplein 2 Dronten, 20.00-21.30 uur.

18 mei 2020
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie. Mgr. H.W. Woorts zal spreken over Eucharistie en kunst.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis in de Dagkapel, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

20 mei 2020
‘De Heer ontmoeten’, lezing naar aanleiding van de pastorale brief van kardinaal Eijk door pastoor Ton Huitink, woensdag 20 mei 2020, H. Clemenskerk (parochie H. Christoffel), Molenstraat 21 Steenwijk, 20.00-21.30 uur.

27 mei 2020
‘De Heer ontmoeten’, lezing naar aanleiding van de pastorale brief van kardinaal Eijk door pastoor Ton Huitink, woensdag 27 mei 2020, Jozefkerk (Thomas a Kempis parochie), Ministerlaan 203 Zwolle-Zuid, 20.00-21.30 uur.

10 juni 2020
‘Voorgaan in de gemeenschap’, toerusting t.b.v. gebedsvieringen, begeleiding door het pastoraal team, woensdag 10 juni 2020, Jozefkerk (Thomas a Kempis parochie), Ministerlaan 203 Zwolle-Zuid, 20.00-22.00 uur.

14 juni 2020
Kardinaal Eijk is op 14 juni 2020 aanwezig bij de Sacramentsprocessie in Hasselt (parochie Thomas a Kempis), het enige Eucharistische bedevaartoord in het Aartsbisdom Utrecht. Hij is voorafgaand aan de processie om 15.00 uur hoofdcelebrant in de Eucharistieviering, waarna de processie plaatsvindt. Na de processie is er koffie/thee met een versnapering.

15 juni 2020
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie. Diaken Jan Nieuwenhuis spreekt over de diaken in de Eucharistie. Aansluitend is er een gezellig samenzijn.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

20 juni 2020
Parochie H. Lebuinus (Broederenkerk, Broederenstraat 18 Deventer)
‘Gebedsdag voor priesterroepingen’

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil tijdens het Jaar van de Eucharistie de roeping tot het priesterschap extra onder de aandacht brengen. Daarom organiseert de raad in die periode op zes zaterdagen op zes locaties een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. Rector Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en voorzitter van de Roepingenraad: “We hebben hiervoor gekozen vanwege de vanzelfsprekende band die er bestaat tussen de Eucharistie en het priesterschap. Zonder priesters kan de Eucharistie immers niet gevierd worden. Het is daarom belangrijk om te blijven bidden om roepingen. Met de bijeenkomsten proberen we het gebed om roepingen een stimulans te geven, in de hoop dat dit gebed ook na dit themajaar in de parochies wordt voorgezet. Want het gebed om roepingen is cruciaal voor de toekomst van de Kerk.” Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zijn afwisselend hoofdcelebrant tijdens de vieringen.

Programma:
– 10.00 uur Inloop met biechtgelegenheid
– 11.00 uur Eucharistieviering (hoofdcelebrant mgr. Hoogenboom)
– 12.30 uur Lunch (meegebracht)
– 13.15 uur Inleiding en getuigenis door rector/priesterstudent
– 13.45 uur Rozenkransgebed
– 14.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament
– 14.30 uur Afsluiting

24 juni 2020
‘Voorgaan in de gemeenschap’, toerusting t.b.v. gebedsvieringen, begeleiding door het pastoraal team, woensdag 24 juni 2020, Jozefkerk (Thomas a Kempis parochie), Ministerlaan 203 Zwolle-Zuid, 20.00-22.00 uur.

5 september 2020
Parochie HH. Martha en Maria (H. Nicolaaskerk, Kerkstraat 17 Baarn)
‘Gebedsdag voor priesterroepingen’

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil tijdens het Jaar van de Eucharistie de roeping tot het priesterschap extra onder de aandacht brengen. Daarom organiseert de raad in die periode op zes zaterdagen op zes locaties een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. Rector Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en voorzitter van de Roepingenraad: “We hebben hiervoor gekozen vanwege de vanzelfsprekende band die er bestaat tussen de Eucharistie en het priesterschap. Zonder priesters kan de Eucharistie immers niet gevierd worden. Het is daarom belangrijk om te blijven bidden om roepingen. Met de bijeenkomsten proberen we het gebed om roepingen een stimulans te geven, in de hoop dat dit gebed ook na dit themajaar in de parochies wordt voorgezet. Want het gebed om roepingen is cruciaal voor de toekomst van de Kerk.” Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zijn afwisselend hoofdcelebrant tijdens de vieringen.

Programma:
– 10.00 uur Inloop met biechtgelegenheid
– 11.00 uur Eucharistieviering (hoofdcelebrant mgr. Woorts)
– 12.30 uur Lunch (meegebracht)
– 13.15 uur Inleiding en getuigenis door rector/priesterstudent
– 13.45 uur Rozenkransgebed
– 14.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament
– 14.30 uur Afsluiting

21 september 2020
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie. Priester Oscar Swijnenberg spreekt over de Eucharistie in de eerste Christentijd en door de eeuwen heen.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis in de Dagkapel, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

7 oktober 2020
‘Thuiskomen in de liturgie’, door pastoor Ton Huitink, woensdag 7 oktober 2020, H. Ludgeruskerk (H. Norbertusparochie), Ludgerusplein 2 Dronten, 20.00-21.30 uur.

14 oktober 2020
‘Thuiskomen in de liturgie’, door pastoor Ton Huitink, woensdag 14 oktober 2020, H. Clemenskerk (parochie H. Christoffel), Molenstraat 21 Steenwijk, 20.00-21.30 uur.

17 oktober 2020
St. Paulus parochie H. Calixtusbasiliek (Kerkstraat 8 Groenlo)
‘Gebedsdag voor priesterroepingen’

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil tijdens het Jaar van de Eucharistie de roeping tot het priesterschap extra onder de aandacht brengen. Daarom organiseert de raad in die periode op zes zaterdagen op zes locaties een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. Rector Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en voorzitter van de Roepingenraad: “We hebben hiervoor gekozen vanwege de vanzelfsprekende band die er bestaat tussen de Eucharistie en het priesterschap. Zonder priesters kan de Eucharistie immers niet gevierd worden. Het is daarom belangrijk om te blijven bidden om roepingen. Met de bijeenkomsten proberen we het gebed om roepingen een stimulans te geven, in de hoop dat dit gebed ook na dit themajaar in de parochies wordt voorgezet. Want het gebed om roepingen is cruciaal voor de toekomst van de Kerk.” Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zijn afwisselend hoofdcelebrant tijdens de vieringen.

Programma:
– 10.00 uur Inloop met biechtgelegenheid
– 11.00 uur Eucharistieviering (hoofdcelebrant kardinaal Eijk)
– 12.30 uur Lunch (meegebracht)
– 13.15 uur Inleiding en getuigenis door rector/priesterstudent
– 13.45 uur Rozenkransgebed
– 14.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament
– 14.30 uur Afsluiting

19 oktober 2020
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie.
Pastoor Joachim Skiba spreekt over Eucharistie en Aanbidding.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis in de Dagkapel, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

21 oktober 2020
‘Thuiskomen in de liturgie’, door pastoor Ton Huitink, woensdag 21 oktober 2020, Jozefkerk (Thomas a Kempis parochie), Ministerlaan 203 Zwolle-Zuid, 20.00-21.30 uur.

1 november 2020
Mgr. Woorts is met Allerheiligen 2020 in Doetinchem (Maria Laetitia parochie) voor de H. Mis (aanvang 11.00 uur) in de kerk OLV Tenhemelopneming. Aansluitend verzorgt de Utrechtse hulpbisschop een presentatie over Eucharistie en kunst.

16 november 2020
Thema-avond over de Eucharistie in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Het jaarthema van deze parochie (‘Dit is mijn Lichaam’) sluit mooi aan bij het Jaar van de Eucharistie. Kardinaal W.J. Eijk verzorgt de afsluiting van het ‘Jaar van de Eucharistie’ – hij kijkt terug en blikt vooruit.
Locatie H. Nicolaas (Kerkstraat 17), in ‘t TREFPUNT, ingang Johannes Vermeerlaan (t.h.v. het kerkhof), 20.00 uur-21.45 uur, voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis in de Dagkapel, de avond wordt afgesloten met Aanbidding.

21 november 2020
Parochie de Goede Herder St. Lambertusbasiliek (Enschedestraat 1 Hengelo Ov.)
‘Gebedsdag voor priesterroepingen’

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil tijdens het Jaar van de Eucharistie de roeping tot het priesterschap extra onder de aandacht brengen. Daarom organiseert de raad in die periode op zes zaterdagen op zes locaties een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. Rector Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en voorzitter van de Roepingenraad: “We hebben hiervoor gekozen vanwege de vanzelfsprekende band die er bestaat tussen de Eucharistie en het priesterschap. Zonder priesters kan de Eucharistie immers niet gevierd worden. Het is daarom belangrijk om te blijven bidden om roepingen. Met de bijeenkomsten proberen we het gebed om roepingen een stimulans te geven, in de hoop dat dit gebed ook na dit themajaar in de parochies wordt voorgezet. Want het gebed om roepingen is cruciaal voor de toekomst van de Kerk.” Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zijn afwisselend hoofdcelebrant tijdens de vieringen.

Programma:
– 11.00 uur Inloop met biechtgelegenheid
– 12.00 uur Eucharistieviering (hoofdcelebrant mgr. Woorts)
– 13.30 uur Lunch (meegebracht)
– 14.15 uur Inleiding en getuigenis door rector/priesterstudent
– 14.45 uur Rozenkransgebed
– 15.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament
– 15.30 uur Afsluiting