Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Renkum > Gelderse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum

Gelderse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum

De jaarlijkse Gelderse bedevaart in het Mariabedevaartsoord van O.L.V. van Renkum (parochie Z. Titus Brandsma) is ditmaal op zondagmiddag 23 september. Deze editie is extra feestelijk vanwege de viering van het 90-jarig jubileum van de terugkeer (na 350 jaar afwezigheid) van het beroemde Mariabeeld.

Bijzonder is dat er nauwe historische banden zijn tussen de Betuwse parochies met Onze Lieve Vrouw van Renkum. In de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw kwamen de pelgrims met bruidjes onder de naam ‘de Betuwsche bloesemprocessie’ regelmatig naar Renkum om Onze Lieve Vrouw een bezoek brengen en te bidden voor de Betuwe.

Mede vanwege het jubileum is het de bedoeling dat ook dit keer een aantal pelgrims de historische overtocht met het pontje vanuit Heteren naar Renkum maakt. Dit pontje is sinds enige tijd weer in de vaart. Wie belangstelling heeft om mee te varen, bijvoorbeeld samen met kinderen of kleinkinderen, kan zich hiervoor tot 15 september aanmelden bij het secretariaat van de parochie H. Maria Magdalena via tel.: 0481 451371 of e-mail: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl


De processie in 1928 (bron: parochiearchief)

Programma:

  • 14.00 uur: Bloemenhulde met Marialiederen / rozenkransgebed bij Onze Lieve Vrouwe van Renkum (aanwezigen kunnen meelopen tijdens de bloemenhulde; bloemen zijn welkom).
  • 14.30 uur: Plechtige Eucharistieviering met muzikale begeleiding. Hoofdcelebrant is pastor Victor Bulthuis van de parochie H. Maria Magdalena. Dirigent is dhr. D. Elings uit Elst.
  • 15.45 uur: Lof met uitstelling Allerheiligst Sacrament.
  • Vanaf circa 16.15 uur is er in de pastorie gelegenheid voor ontmoeting.

Adres:
Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming, Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum.
De kerk is bereikbaar met buslijn 352 vanaf station Arnhem en Wageningen (uitstaphalte Don Boscoweg).

Klik hier voor de poster van deze bedevaart. Meer informatie: klik hier

Foto boven: pelgrims en bruidjes van de Betuwsche Bloesemprocessie die via het pontje op weg zijn naar Onze Lieve Vrouw van Renkum (bron: parochiearchief 1928).