Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Renkum > Maria Tenhemelopneming in Renkum en Zevenhoven

Maria Tenhemelopneming in Renkum en Zevenhoven

“Wij zijn samengekomen rond het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van Renkum. Als gevolg van de corona-pandemie is dit de eerste bedevaart van dit jaar. Des te groter is de vreugde dat we het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming kunnen vieren.” Aan de vooravond van de feestdag van de 15de augustus, in de aan Maria Tenhemelopneming toegewijde kerk van Renkum, heette mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, de vele kerkgangers welkom. Een dag later was hij hoofdcelebrant in de Eucharistieviering bij de Lourdesgrot in Zevenhoven – Noordeinde.

De hitte op de zomeravond van 14 augustus in Renkum was enorm, er is regen en onweer voorspeld (maar het zou gelukkig droog blijven). Niettemin stroomde de kerk binnen de anderhalve meter-afstandsnorm vrijwel vol. Omdat er meer mensen kwamen dan zich hadden aangemeld, dreigde zelfs een tekort aan beschikbare zitplaatsen, maar uiteindelijk lukte het met bijna 90 aanwezigen nét. Er waren banken compleet gevuld met gezinnen. Concelebrant pastoor Henri ten Have van de Zalige Titus Brandsma parochie constateerde voldaan dat er parochianen uit heel de parochie aanwezig waren, en hoorde ook dat er zelfs bezoekers uit Frankrijk zijn.

Bisschop Hoogenboom memoreerde dat paus Pius XII in het Heilig Jaar 1950 het dogma afkondigde dat Maria aan het einde van haar aardse levensweg met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid is opgenomen. Enkele jaren voordien was met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 een einde gekomen aan de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog, waarin de menselijke waardigheid met voeten was getreden. Maar ook daarna kwam er nog geen einde aan het menselijk leed. Mgr. Hoogenboom verwees naar het monument naast de rooms-katholieke kerk van Renkum ter herinnering aan zeven jonge Indiëgangers uit Renkum die na de Tweede Wereldoorlog tijdens de politionele acties zijn gesneuveld. Mgr. Hoogenboom: “Maria, Moeder van God, is in de woorden van de heilige Elisabeth zalig omdat zij geloofd heeft dat vervuld zou worden wat haar vanwege de Heer is gezegd. Dat is een kernachtige samenvatting van Maria’s levensweg. Zij heeft in haar leven tal van beproevingen doorstaan maar bleef geloven en is uiteindelijk thuisgekomen bij God. Wij geloven dat ook wij bestemd zijn om eens thuis te komen bij God om daar net als Maria in de heerlijkheid van Gods Zoon te mogen delen. Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming geeft ons aldus bemoediging en hoop. Wij mogen leven van de troostrijke boodschap dat ondanks alles het kwaad en de dood niet het laatste woord hebben. God is mens geworden en heeft aldus ons menselijk leven geheiligd. Iedere mens deelt in de onvervreemdbare, door God gegeven menselijke waardigheid.”

‘Gistend desem’
Mgr. Hoogenboom trok een parallel tussen de vroegste christelijke gemeenschappen en de huidige. “De heilige apostel Johannes schrijft in het Boek van de Openbaring een boodschap van hoop aan de christelijke gemeenten in het huidige Turkije. Christenen vormden aldaar een kleine en vaak bedreigde minderheid. De situatie lijkt op die van ons nu, hier in Renkum en elders. Maar evenals de vroege christenen kunnen wij als kleiner wordende kerk het gist in het deeg zijn om de wereld van binnenuit te vernieuwen. Maria moedigt ons aan om standvastig te blijven in ons geloof. Wij bidden tot Maria als onze voorspreekster dat wij gesterkt door ons geloof stand mogen houden in de beproevingen en dat wij eens mogen aanzitten aan het hemels gastmaal waarvan de Eucharistie die wij vieren ons nu al de voorsmaak geeft.”

Processie
Na de Eucharistieviering voerde de processie door het Rosarium Mariae, het Mariapark met 20 iconen van de mysteries in het leven van Jezus en Maria. De iconen waren ’s middags nog schoongemaakt en de paden zijn keurig aangeharkt.
Een replica van het beeld van Maria van Renkum, daterend van vóór 1380, werd op een baar vooraan in de processie gedragen. Bisschop, pastoor en bedevaartgangers volgden, onder gebed en de zang van Marialiederen. Aan het eind op het kerkplein zei pastoor Henri ten Have tegen de aldaar verzamelde gelovigen: “Zoals Maria dragen we ons geloof uit naar buiten.” En bisschop Hoogenboom: “Wij vragen de Heer om ons te sterken in het geloof op voorspraak van Maria.” De gelovigen ontvingen van hem de zegen. Velen bleven na afloop nog lang napraten op het kerkplein. De duisternis is al over Renkum gevallen, als bisschop Hoogenboom als één van de laatsten vertrekt. “Ik voel me vereerd hier te zijn. Wanneer ik onderweg langs Renkum rijd, zie ik altijd de kerkdeur open staan. Dat is een goed teken.”

Zevenhoven
Vanwege Maria Tenhemelopneming vond zaterdagavond 15 augustus een Eucharistieviering plaats bij de Lourdesgrot in Zevenhoven – Noordeinde (bisdom Rotterdam). Hoofdcelebrant van deze viering in de openlucht was mgr. Hoogenboom. Bij de viering waren vele gelovigen uit de wijde omgeving aanwezig – de stoelen waren op veilige afstand van elkaar gezet. Mgr. Hoogenboom preekte ook in Zevenhoven over de boodschap van bemoediging en hoop die het hoogfeest van Maria tenhemelopneming ons biedt.
De Lourdesgrot is te vinden bij de Johannes Geboortekerk, Noordeinde 26, 2435 AG Zevenhoven. Contactpersoon is Gerard van den Ham, tel.: 06 12043366.

 

Tags: