Kardinaal Eijk met 24 volwassenen die hij met Pinksteren 2017 heeft gevormd

Katholiek worden

Jaarlijks treden in Nederland rond de 750 volwassenen toe tot de Rooms-Katholieke Kerk, van wie tegen de 200 in het Aartsbisdom Utrecht. Mensen die op latere leeftijd toetreden tot een kerkgemeenschap maken een heel bewuste keuze. Hun ervaringen zijn zeer verschillend: de één heeft geen religieuze achtergrond, de ander is bijvoorbeeld van protestantse huize. De kerkelijke viering rond het sacrament van het doopsel en/of vormsel is doorgaans dan ook niet het einde van een proces. Velen kennen een periode van oriënteren en verdieping.

Wie rondloopt met het verlangen om toe te treden tot de R.-K. Kerk, kan het best contact opnemen met de pastoor van de parochie waarin de eigen woonplaats ligt. Vaak heeft een parochie een introductieprogramma georganiseerd voor kerktoetreders, waarin zij meer te weten komen over het r.-k. geloof en wat het betekent om gedoopt / gevormd te worden.

Bij welke parochie hoor ik?
Weet u niet in welke parochie u woont? Op de speciale website ‘zoekparochie’ kunt u uw postcode en huisnummer invullen, waarna de contactgegevens van uw parochie in beeld komen.

NB Het Aartsbisdom Utrecht is ingedeeld in ca. 50 grote parochies, die zijn onderverdeeld in lokale geloofsgemeenschappen. Omdat de kerkledenadministratie in de lokale geloofsgemeenschap wordt bijgehouden, verschijnen de contactgegevens van de betreffende locatie in beeld.

Zoek uw parochie

Ontmoetingsdagen
Vele toetreders tot de R.-K. Kerk stellen een kennismaking met het bisdom erg op prijs. Daarom organiseert het aartsbisdom geregeld een ontmoetingsdag voor deze groep, waarin deze kerktoetreders rond een inhoudelijk programma elkaar leren kennen en ervaringen uit kunnen wisselen.