Kevelaer

kevelaerHet Duitse plaatsje Kevelaer (vlak over de grens bij Venlo) is al eeuwenlang een bekend Mariabedevaartsoord. Al sinds 1642 wordt er in deze plaats een wonderbaarlijk genadebeeld (een ets) van de Maagd Maria vereerd. Dit genadebeeld staat bekend als de ‘Consolatrix Afflictorum’: de ‘Troosteres der bedroefden’.
Handelsreiziger Hendrick Busman was in 1641 op weg van Weeze naar Geldern en bad bij het hagelkruis op een kruising vlakbij het gehucht Kevelaer, toen hij tot driemaal toe een oproep van Maria hoorde: “Op deze plek moet je voor mij een kapelletje bouwen!” Busman was arm, maar de kapel kwam er in 1642. Pelgrims volgden al snel en ook de eerste genezingen lieten niet lang op zich wachten. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk. Om het oorspronkelijke stenen gebedszuiltje heen werd in 1654 de Genadekapel gebouwd (zie foto), enkele jaren eerder was er al een bedevaartkerk gebouwd. In de negentiende eeuw werd de grote Mariakerk gebouwd, die in 1923 tot basiliek werd verheven.
Kevelaer behoorde enige tijd tot het bisdom Roermond, ging in 1801 tot het bisdom Aken behoren en werd vanaf ongeveer 1823 ingedeeld bij het bisdom Münster. Voor Nederlandse katholieken ‘boven de rivieren’ was Kevelaer lange tijd zeer belangrijk, omdat in het protestantse noorden openbare katholieke geloofsuitingen verboden waren. In het koninkrijk Pruisen, waar Kevelaer onder viel, bestond echter wel godsdienstvrijheid.
In het Aartsbisdom Utrecht zijn diverse Kevelaer Broederschappen actief, die jaarlijks een één- of meerdaagse bedevaart naar Kevelaer organiseren. Ook houdt een aantal Broederschappen vieringen in de parochies, voorafgaand aan en als afsluiting van het bedevaartseizoen.

Aangezien Kevelaer in Duitsland ligt, is het noodzakelijk in het bezit te zijn van een geldig paspoort dan wel een Europees identiteitsbewijs. Tevens dienen pelgrims zelf voor een (eventuele) reisverzekering te zorgen.

 

Bedevaarten in 2019 (voor zover bekend bij de webredactie; aanvullingen zijn welkom via redactie@aartsbisdom.nl):

 

Broederschap van O.L.V. van Kevelaer te Amersfoort e.o. en ‘t Gooi
De Broederschap van Kevelaer van Amersfoort e.o. en ’t Gooi organiseert op maandag 29 en dinsdag 30 juli een bedevaart naar Kevelaer. Het thema is: ‘Naar wie zouden wij gaan…?’ Naast pastoor Harrold Zemann en pastoraal werker Fred Kok vergezelt mgr. Woorts de pelgrims beide dagen. Voor de kinderen zijn er kinderwoorddiensten onder leiding van pastoraal werkster Antoinette Bottenberg. Ook zullen ze actief zijn met de diverse processies en tijdens de gebedsdienst.

De kosten voor de bus bedragen dit jaar € 38 p.p., het tarief voor kinderen tot 16 jaar is € 8. Misdienaars van 16 jaar en ouder betalen € 13. Deze bedragen zijn exclusief de kosten voor hotel, consumpties en dergelijke. Kinderen krijgen in de hotels aanzienlijke kortingen, zo meldt de Broederschap.

Voor jongeren van 15-30 jaar is er weer een eigen bedevaart van zondag 28 juli tot woensdag 31 juli 2019.

Meer informatie / aanmelden (vóór 8 juli): Ton Ossendrijver, tel.: 0342 451444 / 06 53942312, e-mail: tonossendrijver@planet.nl

 

Bedevaart vanuit de geloofsgemeenschap Soest en Soesterberg
De geloofsgemeenschap van Soest en Soesterberg (parochie HH. Martha en Maria) gaat op maandag 29 en dinsdag 30 juli op bedevaart naar Kevelaer. De bus vertrekt vanaf de Petrus en Pauluskerk (Kerkplein 2 Soest). Het thema van de bedevaart is ‘Heer, naar wie zouden wij gaan’ (Joh. 6,68).
De kosten voor de bus bedragen € 38 p.p., daar komen de verblijfskosten (logies, ontbijt etc.) nog bij.

Meer informatie en aanmelden: Ria Wiegmans, tel.: 035 6019209 en Joke van den Breemer, tel.: 035 6020206.

 

Bedevaart naar Kevelaer vanuit parochie H. Gabriël
De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer vanuit de parochie H. Gabriël vindt plaats op woensdag 7 augustus. Traditiegetrouw gaat Harmonie de Club uit Didam meegaan om voor muzikale ondersteuning te zorgen. De zang tijdens de plechtige Hoogmis in de Basiliek, dit jaar om 13.30 uur, en het Marialof om 17.00 uur wordt verzorgd door het Gabriëlkoor. Om 11.00 uur wordt de grote kruisweg gelopen in het park. Voor degenen die minder goed ter been zijn, is er de kleine kruisweg in de Pax Christikapel. Tussendoor is er tijd om de heiligdommen te bezoeken en wat te eten en te drinken.

Aanmelden: vóór 27 juli bij het secretariaat in de eigen geloofsgemeenschap binnen de parochie H. Gabriël of bij de broedermeesters. De kosten bedragen € 17 voor volwassenen en € 5 voor kinderen. Bij opgave wordt het programma van de dag overhandigd en wordt de opstapplek medegedeeld. De bussen verzamelen zich 7 augustus vervolgens op de parkeerplaats bij het Heuveltje in Beek, vanwaar de pelgrims gezamenlijk op weg gaan naar Kevelaer.

Per fiets
Pastoor Jansen wil op dinsdag 6 augustus weer met een groep pelgrims per fiets vertrekken naar Kevelaer. Zij brengen de avond door in Kevelaer en sluiten zich de volgende ochtend aan bij de buspelgrims. ‘s Middags na het lof beginnen ze aan de tocht huiswaarts. Opgave en informatie voor deze fietsbedevaart: Mimi Hendriksen, tel.: 06 13317696. Graag vroegtijdig opgave in verband met het vastleggen van hotelkamers.

Te voet
Pelgrims kunnen zich tevens aansluiten bij diaken Theo Reuling die ook dit jaar weer te voet naar Kevelaer gaat. De afstand is ca. 45 kilometer. Hij vertrekt op dinsdag 6 augustus vanuit ‘s-Heerenberg. Informatie en opgave via 0316 255687. Graag ook voor deze bedevaart vroegtijdig opgave in verband met het vastleggen van hotelkamers.

 

Betuwse processie naar Kevelaer
Vanuit de Betuwe reist op donderdag 8 augustus een bus met een groot aantal pelgrims naar Kevelaer. Het jaarthema van de bedevaart is ‘Heer, waar moeten we heen?’ “Deze bedevaart voor jong en oud sluit aan bij Kevelaer als plek waar de Moeder Gods wordt vereerd. Een plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te leggen, te bidden om kracht en om Maria te danken. Gaat u ook (weer) mee dit jaar?,” zo schrijft Maria Tacke in parochieblad Ankerplaats van de parochie H. Maria Magdalena.

Programma (onder voorbehoud):
10.30 uur: plechtige Hoogmis
14.00 uur: Mariaviering ter voorbereiding op grote of kleine Kruisweg
14.30 uur: grote of kleine Kruisweg
16.00 uur: plechtig Lof met Mariaviering

De bussen staan vanaf 17.30 uur op de parkeerplaats om de pelgrims naar huis te brengen. De kosten voor deelname zijn: voor volwassenen € 15 en voor kinderen t/m 16 jaar € 7,50.

Aanmelden (t/m vrijdag 26 juli) bij: Maria Tacke, St. Willibrordusstraat 40 Herveld, tel.: 0488 420487 (bij voorkeur na 18.00 uur); Monique Nijenhuis, Constantijnstraat 7 Andelst, tel.: 0488 452827.

 

Broederschap Kevelaer ‘Zwolle en omstreken’
Pelgrims van de Thomas à Kempis-, de Lebuinus-, de Christoffel- en Norbertusparochie gaan op 22 en 23 augustus 2019 op bedevaart naar Kevelaer. De start is in de Basiliek te Zwolle waar alle pelgrims en het pastoraal team samenkomen voor een ochtend- en reisgebed om daarna de reis te vervolgen naar Kevelaer; één van de plekken waar Maria een lichtpunt is voor mensen die op zoek zijn naar troost en houvast: de ‘Troosteres der bedroefden’. Het thema van dit jaar is: ‘Naar wie zouden wij gaan’ (Joh 6, 68).

Pastoor Ton Huitink schrijft in parochieblad ‘De Oversteek’ over het jaarthema: “Hoezo: naar wie zouden wij anders gaan? Het jaarthema in Kevelaer wordt afgesloten met een vraagteken. Ons mensenbestaan loopt bijna over van vragen. We hebben door de tijd heen zoveel ontdekt, geleerd en geproduceerd. Onze kennis en kunde biedt voor zoveel problemen en vragen een oplossing dat we vaak in een situatie belanden dat we door de bomen het bos niet meer kunnen zien. De wanhoop en onzekerheid die de vraag lijkt uit te stralen komt uit een ver verleden toen de mensheid bij lange na niet leefde met het comfort, de wetenschap en de techniek van onze tijd. We mogen niet vergeten dat de vraag niet eindigt met alleen het vraagteken. De vraag wordt aangevuld met het antwoord: Gij hebt woorden van eeuwig leven! Vraag en antwoord komen bij elkaar en mogen ook ons dienen als houvast tijdens onze bedevaart naar Kevelaer. De eerste christenen hebben het ervaren en ook wij mogen dat anno 2019 ervaren. Bij God is het Woord dat onder ons heeft gewoond de Godmens Jezus die ons hierover heeft verteld en het heeft voorgeleefd. Dat wij in onze bedevaart op onze vragen en zorgen Woord mogen ontvangen van Godswege dat ons vertrouwen versterkt op de toekomst. Gods Woord biedt ons een blik op Zijn toekomst met ons. Zo is het jaarthema voor ons dan niet meer een ‘open’ vraag, maar een schreeuw van vertrouwen.”

Het programma biedt gezamenlijke vieringen, de Kruisweg en een lichtprocessie. Maar ook de ontmoetingen tijdens de maaltijden en ‘s avonds zijn belangrijk. De sluitingsdatum voor inschrijving is 20 juli 2019.

Informatie over het programma, de kosten of opgave:
– Ina van Wijngaarden, tel.: 0321 313725, e-mail: g.wijngaarden64@upcmail.nl
– Martha Brummelaar, tel.: 0321 316151, e-mail: martha_brummelaar@hotmail.com

Op de fiets!
Twee dagen eerder, op 20 augustus, kunnen pelgrims aansluiten bij de groep die op de fiets naar Kevelaer gaat. Vanuit Zwolle fietsen ze in drie dagen naar Kevelaer met overnachtingen in Hoenderloo en Boxmeer. Op de derde dag sluit de fietsgroep zich in Kevelaer aan bij de groep pelgrims die per bus reist. Op de terugreis is er voor de fietspelgrims een overnachting in Vorden. De sluitingsdatum voor aanmelding voor de fietsbedevaart is ook 20 juli 2019.

Voor informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de broederschap:
Voor de busbedevaart: Nardy Bleeker, tel.: 038 4650858 / 06-16033360, e-mail: nardy.bleeker@gmail.com
Voor de fietsbedevaart: Martien Evers, tel.: 038 3318924 / 06-12052824, e-mail: martienevers@home.nl

 

Bedevaart Utrechtse Broederschap naar Kevelaer
De Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer organiseert op woensdag 28 en donderdag 29 augustus 2019 een bedevaart naar Kevelaer. Deze “bedevaart voor jong en oud sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt vereerd als ‘Troosteres van de bedroefden’. Een plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te leggen,” aldus de organisatie.

Er zijn opstapplaatsen in diverse plaatsen rondom Utrecht. Het gezamenlijk vertrek van de bussen is woensdag 28 augustus rond 8.00 uur. De kosten bedragen € 50 per persoon. Hierin zijn niet begrepen de verblijfskosten in Kevelaer.

Het is ook mogelijk om één dag mee te gaan: woensdagavond vertrekt de bus dan om ongeveer 21.30 uur weer uit Kevelaer. De kosten voor deze ééndaagse reis inclusief diner en koffie op de heen- en terugreis bedragen € 60 per persoon.

Evenals vorige jaren wordt er bovendien een fietsbedevaart georganiseerd.

Pelgrims kunnen zich opgeven bij de contactpersoon (broedermeester) in hun parochie of bij de secretaris van de Broederschap: mevrouw C.A.M. de Sain-Scholman, tel.: 030 6374128, e-mail: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com.

Meer informatie en programma: www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl

 

Twentse Processie naar Kevelaer
Zaterdag 31 augustus 2019 vertrekt voor de 149ste keer de Twentse Processie naar Kevelaer. Hierbij zijn aangesloten: Saasveld, Hertme, Deurningen, Hengelo, Borne, Delden en Goor. Elke plaats heeft een broedermeester waar men zich kan opgeven.

De kosten bedragen € 27,50 p.p. voor de busreis. Iedereen kan zich opgeven, ook uit de omliggende woonplaatsen. “Deze Maria-bedevaart is altijd in de belangstelling geweest, omdat men van alle plaatsen vanuit Twente samenkomt om Maria te eren of troost bij haar te zoeken. Velen gaan al vijfentwintig jaar of langer mee, hetgeen wel iets zegt over de kracht en steun die mensen ondervinden. Tussen de vieringen door is er tijd om de vele winkels in de stad bezichtigen of om op een terrasje te zitten. Maria-Kevelaer is heden ten dage nog steeds actueel en inspirerend voor iedereen. U bent allen van harte welkom,” aldus de organisatie van de Twentse Processie.

Programma:
– 10.45 uur Openingsplechtigheid in de Pax Christikapel
– 13.15 uur Eucharistieviering in de basiliek
– 15.15 uur Kleine Kruisweg in de Pax Christikapel, grote Kruisweg in het park
– 18.30 uur Sluitingslof in de Pax Christikapel

Algemeen contactpersoon:
Laurens van Urk
p/a Stationsstraat 1
7622 LW Borne
tel.: 06 39603580
e-mail: stefans-hof@hetnet.nl

Kinderen
Ook dit jaar rijdt er weer een speciale bus voor de kinderen en hun begeleiders vanuit alle deelnemende parochies. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen meedoen als bruidje of als misdienaar. In Kevelaer lopen zij mee met de intocht en brengen ze een bloemenhulde aan Maria tijdens de Eucharistieviering. Ook zingen ze enkele Marialiedjes. “Natuurlijk is er voldoende tijd om te winkelen en een souvenirtje te kopen, gaan we samen een patatje eten en hebben we een overblijfruimte waar we spelletjes kunnen doen,” aldus de organisatoren.

De kosten bedragen € 5 (patat, snack, drinken), daarnaast mogen de kinderen maximaal € 5 zakgeld meenemen voor een souvenirtje. Meer informatie/aanmelden (tot 10 augustus):
– Parochie H. Geest: Astrid Veldhuis, e-mail: amveldhuis4@gmail.com
– Parochie Goede Herder: Liedeke ten Vregelaar, e-mail: liedeketenvregelaar@gmail.com
– Parochie HH. Jacobus en Johannes: Hanneke Verdonschot, e-mail: fam.verdonschot2@home.nl

 

Liemerse bedevaart naar Kevelaer
Traditiegetrouw is de Liemerse bedevaart naar Kevelaer op de eerste donderdag van september: dit jaar dus op 5 september. De pastorale begeleiding van deze bedevaart is in handen van pastoor Thanh Ta en diaken Adri van Zundert. Het dameskoor en het liturgiekoor uit Herwen en Aerdt zullen voor de muzikale opluistering zorgen onder leiding van dirigente Sietske Bonn en met Harry IJsveld als organist.

“Vanuit de plaatsen waar u zich kunt opgeven voor de bedevaart, zal op 5 september een bus vertrekken. Precieze tijdstip en opstapplaats worden later bekend gemaakt. De kosten voor het busvervoer bedragen 17 euro. Voor een misintentie wordt 4 euro gerekend,” aldus de organisatie van de Liemerse bedevaart op de website van de parochie Sint Willibrordus.

Opgave op de volgende adressen:

  • Babberich: Mevr. R Hendriks, Franciscusstraat 10, Babberich, tel.: 0316 247548 of het secretariaat van de geloofsgemeenschap.
  • Duiven, Groessen en Loo: Mevr. R. Boss-Meijer, Vallicstraat 9, Groessen, tel.: 0316 528826
  • Herwen & Aerdt en Pannerden: Mevr. Hetterschijt-Teunissen, Molenstraat 1b, Herwen, tel.: 06 20907438
  • Lathum/Giesbeek: Mevr. H. Jansen, Prinses Beatrixplein 54, Giesbeek, tel.: 0313 631155
  • Oud-Zevenaar: Dhr. Willemsen, Leemkuylweg 11, Oud-Zevenaar, tel.: 0316 331731
  • Spijk: Dhr. P.Sloot, ‘t Hofke 12, Spijk, tel.: 0316 542237
  • Westervoort: Dhr. J. Lemmen, Waemelslant 107, Westervoort, tel.: 026 3118115
  • Mensen uit Zevenaar en Lobith-Tolkamer die het afgelopen jaar mee zijn geweest, krijgen een enveloppe in de brievenbus. Voor Zevenaar kunt u zich ook aanmelden bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap en mevr. Riny Kaal.

Opgave is ook mogelijk bij het centraal secretariaat van de parochie, tel.: 0316 523468.

Voor meer informatie: Ria van Hall, De Raai 27, Tolkamer, tel.: 06 52695157.

 

Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer Raalte e.o., Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer Zutphen-Apeldoorn e.o., Lichtenvoorde e.o..
Op zaterdag 7 september organiseren de Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer Raalte e.o., de Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer Zutphen-Apeldoorn e.o. en de Broederschap uit Lichtenvoorde de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Het thema is dit jaar ‘Heer, naar wie zouden we gaan’.
Namens de Broederschap van Zutphen-Apeldoorn e.o. schrijven pastoor Scheve (voorzitter), de diakens Theo ten Bruin en Anton Bos en secretaris/penningmeester Trees Beuwer-Schenning in parochieblad ‘Onderweg’ van de parochie HH. Twaalf Apostelen: “Maria van Kevelaer, Troosteres der bedroefden, zal ons altijd onvoorwaardelijk helpen de minder mooie en onaangename dingen van het leven te dragen en te aanvaarden. Anderzijds spoort zij ons ook aan met anderen te delen uit de overvloed van vreugde die ons ten deel valt. Door pelgrim te zijn laten we zien dat we op God vertrouwen, en dat wij ons leven aan Hem toevertrouwen. Onze tijd heeft deze getuigenis van vertrouwen en hoop nodig. Want wie met God leeft, heeft ook de moed en het vertrouwen moeilijke wegen te gaan. Wij wensen u allen de ervaring van de kracht, die het vertrouwen op God schenkt.”

Programma
08.10 uur Processie vanaf Marktplein naar Basiliek m.m.v. Fanfare St. Caecilia uit Heeten
08.30 uur Eucharistieviering in de Basiliek. Celebrant: (o.a.) vicaris Cornelissen; assistentie: (o.a.) diaken Brinkhuis
09.45 uur Processie naar de Genadekapel
10.00 uur Vrij (gelegenheid om bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan de Genadekapel, Sacramentskapel, Kaarsenkapel, hostiebakkerij etc.)
11.15 uur Biechtgelegenheid in de biechtkapel
14.00 uur Kruisweg in Basiliek en Park
16.30 uur Plechtig Lof in de Antoniuskerk
17.30 uur Processie vanaf Genadekapel naar Marktplein waar de bussen staan
18.00 uur Vertrek uit Kevelaer

Aanmelden: bij de plaatselijke broedermeester.

Het jaarlijkse Kevelaerlof is op zondag 6 oktober.

Pelgrims uit de parochie HH. Twaalf Apostelen kunnen zich tot uiterlijk 20 augustus aanmelden bij de broedermeester, het secretariaat of de secretaris, e-mail: ben@beuwer.nl, tel.: 0313 473452.
Pelgrims uit de Emmaüsparochie (Apeldoorn) kunnen zich t/m 17 augustus opgeven bij:
– dhr. en mevr. Henny en Truus Steneker, Klokstraat 59 Apeldoorn, tel.: 055 5222274 / 06 25324776 (opstapplaats De Groene Hoven aan de Koninginnelaan te Apeldoorn)
– mevr. Nel Stokkel, Hattemsezijweg 9 Apeldoorn, tel.: 055 5413523 (opstapplaats voormalige Fabianus en Sebastianuskerk aan de Arnhemseweg te Apeldoorn)
– mevr. A. Berenschot, Zilverschoon 54 Apeldoorn, tel.: 055 3666576 (opstapplaats voormalige Teresiakerk aan de Zilverschoon te Apeldoorn)

De kosten voor deelname, s.v.p. contant te voldoen bij aanmelding, bedragen voor volwassenen € 25 per persoon. Onder de 16 jaar: € 10. Pelgrims moeten tijdens de bedevaart een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart) bij zich hebben.

 

Haaksbergse Processie naar Kevelaer
De 119de Haaksbergse Processie naar Kevelaer vindt plaats op zaterdag 14 september en heeft als motto ‘Heer, naar wie zouden wij gaan? (Joh. 6,68)’. De pastorale begeleiding is in handen van pastoor H.A.M. de Jong. De pelgrims komen om 9.15 uur aan bij de Genadekapel en gaan dan voor een Kaarsoffer naar de Kaarsenkapel. Om 10.00 uur kunnen zij de Grote Kruisweg lopen (Mariapark) of om 10.30 uur de Kleine Kruisweg (Pax-Christi). Om 13.30 uur is de H. Mis in de Basiliek en om 16.45 uur het Lof in de Kaarsenkapel. Het Afscheidsgebed vindt om 17.45 uur plaats in de Genadekapel.

De kosten bedragen € 27 (volwassenen) c.q. € 10 (kinderen tot 14 jaar). Dit bedrag is inclusief busvervoer en de bijdrage aan het heiligdom. Het is ook mogelijk om tegen een minimale vergoeding van € 5 een intentie op te geven. Deze worden genoemd in de bus en in Kevelaer tijdens de Eucharistieviering of het Lof.

Ook gaan er dit jaar weer pelgrims per fiets naar Kevelaer. Zij vertrekken op vrijdag 13 september en sluiten op zaterdag aan bij de buspelgrims. Informatie over de fietsbedevaart: Bernardie Broekhuis, tel.: 074 3575416, e-mail: bernardie@live.nl.

Het Kevelaerlof vindt plaats op zondag 6 oktober in de Bonifatiuskerk te Haaksbergen (Veldmaat), aanvang: 19.00 uur.

Ook op 1 november is er een bedevaart van de Haaksbergse Processie naar Kevelaer. Dan is er om 10.00 uur een Pontificale Hoogmis in de Basiliek. De Grote Kruisweg (Mariapark) en de Kleine Kruisweg (Pax-Christi) starten beide om 14.30 uur. Het afscheidsmoment in de Genadekapel is om 16.45 uur, waarna om 17.00 uur het Lof plaatsvindt in de St. Antoniuskerk.

Aanmelden voor beide bedevaarten kan bij de plaatselijke broedermeester of bij dhr. B. klein Rot, tel.: 053 5724699 (06 53712355), mevr. B. Broekhuis, tel.: 074 3575416 (06 12438154) of dhr. H. Scharenberg, tel.: 074 3575681 (06 51284593).

 

Enschedese Processie
Ook dit jaar organiseert de Enschedese Processie een bedevaart naar Kevelaer en wel op zaterdag 21 september. De intentie voor deze bedevaart voor Enschede, Lonneker, Losser, Overdinkel, Glane en Glanerbrug is ‘Heer, welke weg moeten wij gaan?’. De kosten van de processie bedragen € 30 p.p.; jongeren t/m 17 jaar betalen € 10 p.p..

Informatie en aanmelden via e-mail: kevelaerenschede@outlook.com of bij A. Rolevink, tel.: 053 4320741 / 06 48785457 en G. Gervink, tel.: 06 23590628.

 

Arnhemse Broederschap O.L.V. van Kevelaer
De Arnhemse Broederschap O.L.V. van Kevelaer organiseert op zaterdag 5 oktober een bedevaart naar Kevelaer met als motto ‘Heer, naar wij zouden wij gaan?’. Het vertrek is tussen 8.00 en 9.00 uur vanuit de diverse opstapplaatsen. Om 11.30 is er een gezamenlijke intocht met plechtige Hoogmis in de Mariabasiliek. Hierna volgt een bezoek aan de genadekapel, waarna de pelgrims aanschuiven voor een gezamenlijke warme maaltijd. Om 14.30 uur staat de grote kruisweg op het programma in het kruiswegpark en om 15.00 uur de kleine kruisweg in de Pax Christikapel. Om 17.00 uur is er een lof met ziekenzegening en het zegenen van de devotionalia. De pelgrims vertrekken om 18.15 uur weer uit Kevelaer.

Aanmelden kan via de website van de broederschap: www.arnhemsebroederschapkevelaer.nl. De kosten (inclusief busreis, misboekje, warme maaltijd en eendaagse verzekering) bedragen € 42. Wie alleen gebruik maakt van de bus betaalt € 26,50 (incl. misboekje); wie op eigen gelegenheid reist maar wel deelneemt aan de gezamenlijke maaltijd betaalt € 19,50 (incl. misboekje). Leden van de KBO krijgen dit jaar voor het eerst korting, meer informatie staat op de website van de broederschap.

Het bedevaartjaar wordt afgesloten op zondag 27 oktober 2019 in de H. Martinuskerk te Arnhem.

Meer informatie: tel.: 026 3614556 of e-mail: info@arnhemsebroederschapkevelaer.nl

 

 

kevelaer-genadebeeld

Het genadebeeld ‘Consolatrix Afflictorum’