Kevelaer

kevelaerHet Duitse plaatsje Kevelaer (vlak over de grens bij Venlo) is al eeuwenlang een bekend Mariabedevaartsoord. Al sinds 1642 wordt er in deze plaats een wonderbaarlijk genadebeeld (een ets) van de Maagd Maria vereerd. Dit genadebeeld staat bekend als de ‘Consolatrix Afflictorum’: de ‘Troosteres der bedroefden’.
Handelsreiziger Hendrick Busman was in 1641 op weg van Weeze naar Geldern en bad bij het hagelkruis op een kruising vlakbij het gehucht Kevelaer, toen hij tot driemaal toe een oproep van Maria hoorde: “Op deze plek moet je voor mij een kapelletje bouwen!” Busman was arm, maar de kapel kwam er in 1642. Pelgrims volgden al snel en ook de eerste genezingen lieten niet lang op zich wachten. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk. Om het oorspronkelijke stenen gebedszuiltje heen werd in 1654 de Genadekapel gebouwd (zie  foto), enkele jaren eerder was er al een bedevaartkerk gebouwd. In de negentiende eeuw werd de grote Mariakerk gebouwd, die in 1923 tot basiliek werd verheven.
Kevelaer behoorde enige tijd tot het bisdom Roermond, ging in 1801 tot het bisdom Aken behoren en werd vanaf ongeveer 1823 ingedeeld bij het bisdom Münster. Voor Nederlandse katholieken ‘boven de rivieren’ was Kevelaer lange tijd zeer belangrijk, omdat in het protestantse noorden openbare katholieke geloofsuitingen verboden waren. In het koninkrijk Pruisen, waar Kevelaer onder viel, bestond echter wel godsdienstvrijheid.
In het Aartsbisdom Utrecht zijn diverse Kevelaer Broederschappen actief, die jaarlijks een één- of meerdaagse bedevaart naar Kevelaer organiseren. Ook houdt een aantal Broederschappen vieringen in de parochies, voorafgaand aan en als afsluiting van het bedevaartseizoen.

Aangezien Kevelaer in Duitsland ligt, is het noodzakelijk in het bezit te zijn van een geldig paspoort dan wel een Europees identiteitsbewijs. Tevens dienen pelgrims zelf voor een (eventuele) reisverzekering te zorgen.

 

Bedevaarten in 2017 (voor zover bekend bij de webredactie; aanvullingen zijn welkom via redactie@aartsbisdom.nl):

 

 

Broederschap van O.L.V. van Kevelaer te Amersfoort e.o. en ‘t Gooi
Al ruim 260 jaar verzorgt de Broederschap van O.L.V. van Kevelaer te Amersfoort e.o. en ‘t Gooi bedevaarten naar Kevelaer, zo ook in 2017. Deze bedevaart op maandag 24 en dinsdag 25 juli is voor jong en oud. “Eenieder zal zijn of haar eigen redenen hebben om op reis te gaan, maar ik denk dat de persoon van Maria ons allen verbindt. Maria, de moeder van Jezus die voor veel mensen ook een Moeder met een hoofdletter is geworden,” aldus pastoor Zemann (directeur) namens het bestuur en de broedermeesters van de Amersfoortse en Gooise Broederschap.

Zemann: “Natuurlijk kunnen we in onze kerken of gewoon thuis kaarsen ontsteken en bidden bij Maria, maar een bedevaart naar Lourdes of Kevelaer is heel speciaal. Christenen gaan van oudsher al op bedevaart. Een speciale of ‘heilige’ plaats bezoeken haalt je even weg uit het gewone (en soms hectische) dagelijkse ritme, en het geeft je de kans om je helemaal te richten op het vieren en beleven van je geloof. Juist ook op een bedevaart worden soms verhalen gedeeld, iets waar in het dagelijkse leven niet altijd ruimte en aandacht voor is. Van harte hopen wij dat ook dit jaar veel mensen met ons meegaan naar Kevelaer.”

Meer informatie en aanmelden: bij de plaatselijke broedermeester of via e-mail: amersfoortnaarkevelaer@gmail.com

 

Bedevaart naar Kevelaer vanuit parochie H. Gabriël
De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer vanuit de H. Gabriëlparochie vindt dit jaar plaats op woensdag 9 augustus. Traditiegetrouw zorgt Harmonie de Club uit Didam voor de muzikale ondersteuning. De zang tijdens de plechtige Hoogmis (11.30 uur) en het Marialof (17.00 uur) in de basiliek wordt verzorgd door het gemengd koor uit Nieuw Wehl. Leden van het pastoraal team gaan voor tijdens de vieringen. ‘s Middags om 14.30 uur wordt in het park de grote kruisweg gelopen. Voor degenen die minder goed ter been zijn, is er een kleine kruisweg in de Pax Christikapel. Tussendoor is er tijd om persoonlijk de heiligdommen te bezoeken.

Informatie en opgave: vóór 21 juli bij het secretariaat van de eigen geloofsgemeenschap. De kosten bedragen € 17 voor volwassenen en € 5 voor kinderen. Bij opgave wordt het programma van deze dag verstrekt en de opstapplaats bekend gemaakt. De bussen verzamelen zich uiteindelijk op de parkeerplaats bij ‘t Heuveltje in Beek, vanwaar ze gezamenlijk naar Kevelaer rijden.

Pastoor Jansen wil ook dit jaar met een groep pelgrims op dinsdag 8 augustus per fiets vertrekken naar Kevelaer. Zij sluiten zich op 9 augustus aan bij de pelgrims die per bus arriveren. ‘s Middags na het Lof fietsen ze huiswaarts.
Opgave en informatie voor deze fietsbedevaart bij Mimi Hendriksen, tel.: 06 13317696.

Dinsdag 8 augustus vertrekt diaken Theo Reuling te voet vanuit Didam via Beek, Stokkum en ‘s-Heerenberg naar Kevelaer. In Kevelaer sluiten de wandelaars aan bij de fietsers. De terugreis is per bus.
Opgave en informatie voor meewandelen bij diaken Reuling, tel.: 0316 225687.

 

Fietsbedevaart Broederschap Betuwse Processie naar Kevelaer
Aansluitend aan de busbedevaart organiseert de Broederschap Betuwse Processie naar Kevelaer ook een fietsbedevaart naar Kevelaer. “Al voor de derde keer fietsen we via een mooie route naar Kevelaer. Daar doen we mee aan het programma op donderdag 10 augustus en de volgende dag fietsen we weer rustig naar huis,” aldus de organisatie.

Vertrek: woensdag 9 augustus, terugkomst: vrijdag 11 augustus
Kosten: ongeveer € 120 (inclusief twee overnachtingen, ontbijt en een lunchpakket voor de terugreis. De bagage wordt per auto vervoerd)
Informatieavond: woensdag 7 juni om 19.30 uur in De Hoeksteen in Elst
Begeleiding door: diaken Ronald Heinen en pastoraal werkster Margreet Sanders

 

Broederschap Betuwse Processie naar Kevelaer
De Broederschap Betuwse Processie naar Kevelaer organiseert op donderdag 10 augustus de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Deze bedevaart voor jong en oud sluit aan bij Kevelaer als plek waar de Moeder Gods wordt vereerd als ‘Troosteres der bedroefden’. “Een plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te leggen,” aldus de organisatie.

De buskosten voor deze dag bedragen voor volwassenen € 15 en voor kinderen € 7.

Aanmelden kan tot vrijdag 28 juli bij het parochiesecretariaat van parochie De Levensbron (Markt 7 Bemmel, tel.: 0481 451371 (keuze 1), e-mail: secretariaat@parochiedelevensbron.nl) of bij één van de broedermeesters:

Angeren: Wilma Wagenaar, tel.: 026 3253714
Bemmel: Centraal Secretariaat, Markt 7, tel.: 0481 451371 (keuze 1)
Doornenburg: Bets Lenting, tel.: 0481 423421
Gendt: Secretariaat, Nijmeegsestraat 4, 0481 451371 (keuze 5)
Haalderen: Thea en Piet Demon, tel.: 0481 463220
Huissen-Stad: Marian Hoen, tel.: 026 3255150 | Corrie Huisman, tel.: 026 3254762
Huissen-Zand: Piet Verhaegh, tel.: 026 3252029 | Yvonne Vermeulen, tel.: 026 3253856

 

Bedevaart Utrechtse Broederschap naar Kevelaer
De Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer organiseert op donderdag 17 en vrijdag 18 augustus 2017 een bedevaart naar Kevelaer. Deze “bedevaart voor jong en oud sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt vereerd als ‘Troosteres van de bedroefden’. Een plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te leggen,” aldus de organisatie.

In diverse plaatsen rondom Utrecht zijn er opstapplaatsen voor de deelnemers. Het gezamenlijk vertrek van de bussen is donderdag 17 augustus om omstreeks 8.00 uur. De kosten voor deze reis bedragen € 45 per persoon.
Hierin zijn niet begrepen de verblijfkosten in Kevelaer.

Evenals vorig jaar kunnen deelnemers er ook voor kiezen om één dag mee te gaan. Op donderdag 17 augustus vertrekt de bus dan om ongeveer 21.30 uur weer uit Kevelaer.
De kosten voor de ééndaagse reis inclusief diner en koffie op de heen- en terugreis bedragen € 55 per persoon. Deze bedevaart gaat door bij minimaal 30 deelnemers.

Er wordt ook jaarlijks een fietsbedevaart georganiseerd, ditmaal van 16 t/m 19 augustus. Informatie is te verkrijgen via de secretaris van de broederschap.

Aanmelden: bij de contactpersoon (broedermeester) in uw parochie/geloofsgemeenschap of bij de secretaris van de Broederschap, mevr. C.A.M. de Sain-Scholman, tel.: 030 6374128, e-mail: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com. Meer informatie: www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl

 

Broederschap Kevelaer ‘Zwolle en omstreken’
Op 24 en 25 augustus 2017 gaan pelgrims van de Thomas a Kempis-, de Lebuinus-, de Christoffel- en Norbertusparochie op bedevaart naar Kevelaer. De start is in de Basiliek te Zwolle waar alle pelgrims en het pastoresteam samenkomen voor een ochtend- en reisgebed om daarna de reis te vervolgen naar Kevelaer; één van de plekken waar Maria een lichtpunt is voor mensen, die op zoek zijn naar troost en houvast: de ‘Troosteres der bedroefden’.
Het programma biedt gezamenlijke vieringen, de Kruisweg wordt gelopen en gebeden en er is een lichtprocessie. Maar ook de ontmoetingen zijn belangrijk tijdens de maaltijden en de avond.

Voor informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de broederschap: Martien Evers, tel.: 038 3318924 / 06 12052824, e-mail: martienevers@home.nl

 

Oost Twentse Processie naar Kevelaer
Dit jaar is de Oost Twentse Processie naar Kevelaer op 25 en 26 augustus. De intentie voor deze bedevaart is ‘Met Maria’. De pastorale begeleiding is in handen van pastoor Munsterhuis, diaken Kerkhof Jonkman en diaken Huitink. De muziekvereniging van Weerselo zorgt ditmaal voor de muzikale begeleiding. Het dames- en herenkoor uit Geesteren zingt tijdens de vieringen op 25 augustus. Het dames- en herenkoor van Noord-Deurningen en Geesteren zingt tijdens de viering op 26 augustus.

Naast de busprocessie wordt een fietsbedevaart aangeboden. De deelnemers hieraan vertrekken donderdag 24 augustus om 8.00 uur uit Geesteren en Denekamp. Diaken Kerkhof Jonkman begeleidt deze tocht. De fietsgroep rijdt zaterdag 26 augustus na de Hoogmis weer naar huis. Er is ook een racefietstocht: deze vertrekt op 25 augustus vanuit Ootmarsum.

Programma 25 augustus:
‘s Ochtends: vertrek bussen vanuit diverse parochies in Oost Twente naar Lievelde, alwaar koffiedrinken en aansluitend gezamenlijk vertrek naar Kevelaer
11.00 uur Aankomst Kevelaer
13.00 uur In processie naar de Basiliek waar de processiekaars wordt ontstoken. Aansluitend Eucharistieviering
15.30 uur Kruisweg in het grote processiepark
20.00 uur Lichtprocessie

Programma 26 augustus:
08.30 uur Plechtige Hoogmis in de Basiliek
11.00 uur Rozenkransgebed in de Biechtkapel
14.00 uur Afscheidslof in de Basiliek
16.30 uur Vertrek naar Nederland

Meer informatie en aanmelden (uiterlijk 13 augustus): bij de broedermeesters Gerard Lohuis, tel.: 06 12353745 en Herman van der Aa, tel.: 0541 292778.
De kosten bedragen € 25 voor volwassenen en € 15 voor jongeren t/m 17 jaar. Logies zijn daarbij niet inbegrepen. De processiekosten voor deelnemers aan de fietstocht en bij eigen vervoer bedragen € 5.

 

Twentse Processie Kevelaer
De Twentse Processie trekt op zaterdag 2 september 2017 voor de 147ste keer naar Kevelaer. “Evenals vorig jaar hopen we dat velen weer met ons mee zullen gaan om daar, in dat eenvoudige bedevaartsplaatsje, zijn of haar eigen intentie te brengen naar Maria. Samen op weg naar die ene plek, naar dat kleine kapelletje, naar Maria Consolatrix Afflictorum, de Troosteres van de Bedroefden, zoals zij in Kevelaer wordt aangeroepen. Een dag die wij biddend, vierend doorbrengen, maar ook de gezelligheid mag daarbij natuurlijk niet ontbreken,” aldus de organisatoren.

De touringcars vertrekken tussen 7.00 uur en 8.00 uur vanuit verschillende plaatsen (Hengelo – Hengelo Noord – Borne – Hertme – Saasveld – Deurningen – Delden – Goor) en zijn ‘s avonds rond 22.00 uur weer terug. De reiskosten bedragen dit jaar € 27,50 per persoon, graag bij opgave te voldoen.

Informatie / aanmelden: Secretariaat Lambertusbasiliek, Wemenstraat 2, 7551 EX Hengelo, tel.: 074 2435514, e-mail: lambertushengelo@hetnet.nl

 

Bedevaart Zutphen-Apeldoorn e.o. naar Kevelaer
De jaarlijkse Bedevaart Zutphen-Apeldoorn e.o. naar Kevelaer vindt ditmaal plaats op zaterdag 2 september. Het thema is: ‘Met Maria het woord van God leven’. “Kevelaer is uitgegroeid tot een plaats van geloof, één van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen in Europa. Hier putten mensen kracht, goede raad, hulp en genezing uit hun geloof. Bedevaartgangers gaan niet alleen met hun vragen en wensen naar Kevelaer, maar ook met hun vreugde en dankbaarheid. Dit alles wordt toevertrouwd aan de Moeder van God,” aldus de organisatie.

De Bedevaart Zutphen-Apeldoorn e.o. viert dit jaar het 375-jarig Bedevaartjubileum in Kevelaer. Bedevaartleider pastoor Harry Scheve nodigt belangstellenden van harte uit deel te nemen. Aanmelden kan tot 15 augustus. De kosten bedragen € 25 per persoon; kinderen tot 15 jaar € 10.

Informatie en aanmelding (liefst per e-mail): Trees Beuwer-Schenning, tel.: 0313 473452 / 06 17892844, e-mail: ben@beuwer.nl

 

Bedevaart naar Kevelaer vanuit parochie HH. Franciscus en Clara
Vanuit de parochie HH. Franciscus en Clara wordt op zaterdag 2 september een bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. Het thema is dit jaar ‘Met Maria het woord van God leven’. De kosten bedragen € 25 voor volwassenen en € 10 voor kinderen onder de 16 jaar.

Opgave: vóór 8 augustus bij Toos Goossen, tel.: 0571 271259 of bij Hanny Melenhorst, e-mail: hanny.melenhorst@gmail.com, tel.: 0578 572352. Bij hen moet de reis ook vooraf betaald worden.

 

Maas & Waalse en Tielse bedevaart
De jaarlijkse Maas & Waalse en Tielse bedevaart naar Kevelaer is dit jaar op maandag 4 september. Met deze bedevaart gaan ook pelgrims uit Culemborg (net als Tiel parochie H. Suitbertus) mee. De H. Mis in Kevelaer is om 12.15 uur in de basiliek. Om 15.00 uur wordt de Kruisweg gebeden. De dag wordt afgesloten met een kort Lof en aanbidding om 16.15 uur, wederom in de basiliek. Vanuit het pastorale team van de H. Suitbertusparochie reist diaken Van der Helm mee.

Kosten: € 17 voor volwassenen en € 9 voor kinderen.

Vertrek:
– 7.40 uur bij Het Open Hof, Beethovenlaan 2 Culemborg
– 8.00 uur bij de bushalte aan de Veemarkt in Tiel
– 8.00 uur bij Serviceflat De Batouwe aan de Wadenoijenlaan in Tiel

Aanmelden: vóór 20 augustus. In Culemborg bij Ineke Jansen, tel.: 0345 515353, in Tiel bij Jan van Rossum, tel.: 0344 617413 of bij Ria Gooijer, tel.: 0344 617821.

 

Haaksbergse Processie naar Kevelaer
De Haaksbergse Processie naar Kevelaer vindt dit jaar plaats op zaterdag 9 september en op woensdag 1 november. Op vrijdag 8 september vertrekt de fietsbedevaart vanuit Haaksbergen/Veldmaat. Thema dit jaar is ‘Met Maria… het Woord van God leven’.

In de HH. Bonifatius en Gezellen kerk te Haaksbergen (Veldmaat) is op zondag 1 oktober om 19.00 uur Kevelaerlof.

Programma zaterdag 9 september:
9.15 uur Aankomst (Genadekapel/Kaarsoffer Kaarsenkapel)
10. 00 uur Grote Kruisweg (Mariapark)
10.30 uur Kleine Kruisweg (Pax-Christi)
13.30 uur H. Mis (Basiliek m.m.v. Dames- en herenkoor Bentelo)
16.45 uur Lof (Kaarsenkapel)
17.45 uur Afscheidsgebed (Genadekapel)

Programma woensdag 1 november:
10.00 uur Pontificale Hoogmis (Basiliek)
14.30 uur Grote Kruisweg (Mariapark)
14.30 uur Kleine Kruisweg (Pax-Christi)
16.45 uur Afscheidsmoment (Genadekapel)
17.00 uur Lof (St. Antoniuskerk)

Opgave voor de bedevaart van 9 september en van 1 november bij de plaatselijke broedermeester of bij de heer B. klein Rot Haaksbergen, tel.: 053 5724699; mevr. B. Broekhuis tel.: 074 3575416; H. Scharenberg, tel.: 074 3575681.

Klik hier voor de flyer

 

Bedevaart naar Kevelaer vanuit Enschede eo
Vanuit Enschede eo wordt dit jaar weer een bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. Deze vindt plaats op zaterdag 16 september. Het jaarthema is ‘Met Maria, 375 Jaar Kevelaer’.

Vertrek:
7.30 uur Overdinkel kerk
7.45 uur Losser Maria Geboortekerk
8.00 uur Lonneker Jacobuskerk
8.15 uur Enschede Voormalig Arienskerk

In Kevelaer:
Bij aankomst processie naar Genadekapel
11.30 uur H.Mis in de Biechtkapel
15.00 uur Kruisweg in de Kaarsenkapel
18.00 uur Lof In Biechtkapel

De kosten bedragen 30 euro voor de busreis.
Meer informatie en opgave (uiterlijk 5 september) via kevelaerenschede@outlook.com
Wie niet beschikt over e-mail, mag zich telefonisch aanmelden bij:
dhr. Gervink, tel.: 053 5381174 of 06 23590628
dhr. Rolevink, tel.: 053 4320741 of 06 48785457

De Broedermeesters van Kevelaer Enschede eo:
dhr. Benny Bevers
mw. Marieke van Gerven
dhr. Gerard Gervink
dhr. Louis Rolevink

 

Arnhemse Broederschap O.L.V. van Kevelaer
Het 152ste bedevaartseizoen van de Arnhemse Broederschap O.L.V. van Kevelaer heeft als thema ‘Met Maria’. De bedevaart naar Kevelaer vindt dit jaar plaats op 7 oktober 2017. Celebranten in de plechtige hoogmis zijn mgr. Hoogenboom, aalmoezenier pastoor Zweers en pastoor Ten Have; diaken Kruszynski assisteert. In de middag is er gelegenheid tot het bidden van de kruisweg en is er ter afsluiting een plechtig lof met ziekenzegening. De vieringen worden opgeluisterd door het Arnhem – Kevelaerkoor onder leiding van Cisca van Middelkoop en organist Jan Peters. Het seizoen zal worden afgesloten met een sluitingsviering op 29 oktober 2017 in de Martinuskerk in Arnhem.
Aalmoezenier Zweers: “Dit jaar is het een bijzonder jaar in Kevelaer. Het is 375 jaar geleden dat de marskramer Hendrick Busman na opdracht van Maria een kapelletje bouwt op het kruispunt van de weg van Geldern naar Kleef. Sindsdien heeft Kevelaer die bijzondere plaats gekregen in de harten van de mensen die met Maria op weg gaan door het leven. Met Maria naar Jezus toe, met Maria onder het kruis staan, met Maria Jezus begroeten. Moge het weer een mooi bedevaartseizoen worden.”

Programma (onder voorbehoud):
11.30 uur Pontificale Hoogmis in de Mariabasiliek van Kevelaer
13.00 uur Gebed bij de Genadekapel
13.15 uur Gezamenlijke warme maaltijd
14.30 uur Kruisweg in het kruiswegpark
15.00 uur Kruisweg in Pax Christi (overdekt)
17.00 uur Plechtig sluitinglof met ziekenzegening in de Basiliek
18.15 uur Vertrek uit Kevelaer

Kosten: pelgrims € 41; bruidjes/misdienaars (t/m 16 jaar) € 15. Wie alleen met de bus meereist en op eigen gelegenheid gaat lunchen, betaalt € 23 (incl. boekje en verzekering). Voor wie op eigen gelegenheid naar Kevelaer komt maar samen met de pelgrims wil lunchen, bedragen de kosten voor de lunch € 18,50. Losse boekjes kosten € 2,50. Annuleringen graag uiterlijk 7 dagen voor vertrek. Daarna wordt € 28,00 in rekening gebracht.

Inschrijven en betalen: via de vernieuwde website van de Arnhemse Broederschap O.L.V. van Kevelaer.
Daar is ook een overzicht beschikbaar van de opstapplaatsen: klik hier.

 

 

kevelaer-genadebeeld

Het genadebeeld ‘Consolatrix Afflictorum’