Kevelaer

kevelaerHet Duitse plaatsje Kevelaer (vlak over de grens bij Venlo) is al eeuwenlang een bekend Mariabedevaartsoord. Al sinds 1642 wordt er in deze plaats een wonderbaarlijk genadebeeld (een ets) van de Maagd Maria vereerd. Dit genadebeeld staat bekend als de ‘Consolatrix Afflictorum’: de ‘Troosteres der bedroefden’.
Handelsreiziger Hendrick Busman was in 1641 op weg van Weeze naar Geldern en bad bij het hagelkruis op een kruising vlakbij het gehucht Kevelaer, toen hij tot driemaal toe een oproep van Maria hoorde: “Op deze plek moet je voor mij een kapelletje bouwen!” Busman was arm, maar de kapel kwam er in 1642. Pelgrims volgden al snel en ook de eerste genezingen lieten niet lang op zich wachten. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk. Om het oorspronkelijke stenen gebedszuiltje heen werd in 1654 de Genadekapel gebouwd (zie foto), enkele jaren eerder was er al een bedevaartkerk gebouwd. In de negentiende eeuw werd de grote Mariakerk gebouwd, die in 1923 tot basiliek werd verheven.
Kevelaer behoorde enige tijd tot het bisdom Roermond, ging in 1801 tot het bisdom Aken behoren en werd vanaf ongeveer 1823 ingedeeld bij het bisdom Münster. Voor Nederlandse katholieken ‘boven de rivieren’ was Kevelaer lange tijd zeer belangrijk, omdat in het protestantse noorden openbare katholieke geloofsuitingen verboden waren. In het koninkrijk Pruisen, waar Kevelaer onder viel, bestond echter wel godsdienstvrijheid.
In het Aartsbisdom Utrecht zijn diverse Kevelaer Broederschappen actief, die jaarlijks een één- of meerdaagse bedevaart naar Kevelaer organiseren. Ook houdt een aantal Broederschappen vieringen in de parochies, voorafgaand aan en als afsluiting van het bedevaartseizoen.

Aangezien Kevelaer in Duitsland ligt, is het noodzakelijk in het bezit te zijn van een geldig paspoort dan wel een Europees identiteitsbewijs. Tevens dienen pelgrims zelf voor een (eventuele) reisverzekering te zorgen.

 

Bedevaarten in 2020 (voor zover bekend bij de webredactie; aanvullingen zijn welkom via redactie@aartsbisdom.nl):
Vanwege de coronacrisis gaan mogelijk veel (zo niet alle) bedevaarten naar Kevelaer niet door dit jaar. Voor concrete informatie kunt u het beste contact opnemen met de Broederschap in uw parochie c.q. regio.
Het Aartsbisdom Utrecht heeft in ieder geval bericht ontvangen van de Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer en van de Broederschap Kevelaer ‘Zwolle en omstreken’ dat zij hun bedevaarten dit jaar hebben geannuleerd: zie de informatie hieronder.

 

Broederschap Kevelaer ‘Zwolle en omstreken’
De geplande busbedevaart naar Kevelaer op 18 en 19 augustus en de fietsbedevaart van 16 tot 20 augustus 2020 zijn vanwege de coronacrisis geannuleerd, zo meldt de Broederschap Kevelaer ‘Zwolle en omstreken’. “We hebben dit besloten in goed overleg met de organisatie in Kevelaer, de broedermeesters en het pastorale team. We hopen dat we de draad van de bedevaart weer op mogen pakken in 2021. We blijven onder de voorspraak van O.L.V. van Kevelaer bidden voor de gezondheid van iedereen,” aldus de Broederschap.

Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer
De Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer zou dit jaar op 26 en 27 augustus op bedevaart gaan naar Kevelaer. Plebaan J.F.M. Boogers, die benoemd is tot directeur van deze bedevaart, zou meegaan met deze bedevaart. Boogers is pastoor van de samenwerkende katholieke parochies in Utrecht. Mgr. Hoogenboom zou de bedevaart wederom begeleiden. Vanwege de coronacrisis heeft de Broederschap besloten te bedevaart niet door te laten gaan.

 

kevelaer-genadebeeld

Het genadebeeld ‘Consolatrix Afflictorum’