Kevelaer

kevelaerHet Duitse plaatsje Kevelaer (vlak over de grens bij Venlo) is al eeuwenlang een bekend Mariabedevaartsoord. Al sinds 1642 wordt er in deze plaats een wonderbaarlijk genadebeeld (een ets) van de Maagd Maria vereerd. Dit genadebeeld staat bekend als de ‘Consolatrix Afflictorum’: de ‘Troosteres der bedroefden’.
Handelsreiziger Hendrick Busman was in 1641 op weg van Weeze naar Geldern en bad bij het hagelkruis op een kruising vlakbij het gehucht Kevelaer, toen hij tot driemaal toe een oproep van Maria hoorde: “Op deze plek moet je voor mij een kapelletje bouwen!” Busman was arm, maar de kapel kwam er in 1642. Pelgrims volgden al snel en ook de eerste genezingen lieten niet lang op zich wachten. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk. Om het oorspronkelijke stenen gebedszuiltje heen werd in 1654 de Genadekapel gebouwd (zie  foto), enkele jaren eerder was er al een bedevaartkerk gebouwd. In de negentiende eeuw werd de grote Mariakerk gebouwd, die in 1923 tot basiliek werd verheven.
Kevelaer behoorde enige tijd tot het bisdom Roermond, ging in 1801 tot het bisdom Aken behoren en werd vanaf ongeveer 1823 ingedeeld bij het bisdom Münster. Voor Nederlandse katholieken ‘boven de rivieren’ was Kevelaer lange tijd zeer belangrijk, omdat in het protestantse noorden openbare katholieke geloofsuitingen verboden waren. In het koninkrijk Pruisen, waar Kevelaer onder viel, bestond echter wel godsdienstvrijheid.
In het Aartsbisdom Utrecht zijn diverse Kevelaer Broederschappen actief, die jaarlijks een één- of meerdaagse bedevaart naar Kevelaer organiseren. Ook houdt een aantal Broederschappen vieringen in de parochies, voorafgaand aan en als afsluiting van het bedevaartseizoen.

Aangezien Kevelaer in Duitsland ligt, is het noodzakelijk in het bezit te zijn van een geldig paspoort dan wel een Europees identiteitsbewijs. Tevens dienen pelgrims zelf voor een (eventuele) reisverzekering te zorgen.

 

Bedevaarten in 2018 (voor zover bekend bij de webredactie; aanvullingen zijn welkom via redactie@aartsbisdom.nl):

 

Bedevaart Utrechtse Broederschap naar Kevelaer
De Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer organiseert op donderdag 23 en vrijdag 24 augustus 2018 een bedevaart naar Kevelaer. Deze “bedevaart voor jong en oud sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt vereerd als ‘Troosteres van de bedroefden’. Een plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te leggen,” aldus de organisatie.

In diverse plaatsen rondom Utrecht zijn er opstapplaatsen voor de deelnemers. Het gezamenlijk vertrek van de bussen is donderdag 23 augustus om omstreeks 8.00 uur. De kosten voor deze reis bedragen € 50 per persoon. Hierin zijn niet begrepen de verblijfskosten in Kevelaer.

Evenals vorig jaar kunnen deelnemers er ook voor kiezen om één dag mee te gaan. Op donderdag 23 augustus vertrekt de bus dan om ongeveer 21.30 uur weer uit Kevelaer. De kosten voor de ééndaagse reis inclusief diner en koffie op de heen- en terugreis bedragen € 60 per persoon.

Er wordt ook jaarlijks een fietsbedevaart georganiseerd. Informatie daarover is te verkrijgen via de website of de secretaris van de broederschap.

Aanmelden: bij de contactpersoon (broedermeester) in uw parochie/geloofsgemeenschap of bij de secretaris van de Broederschap, mevrouw C.A.M. de Sain-Scholman, tel.: 030 6374128, e-mail: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com

Meer informatie en programma van de bedevaart: www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl

 

kevelaer-genadebeeld

Het genadebeeld ‘Consolatrix Afflictorum’