Kevelaer

Het Duitse plaatsje Kevelaer (vlak over de grens bij Venlo) is al eeuwenlang een bekend Mariabedevaartsoord. Al sinds 1642 wordt er in deze plaats een wonderbaarlijk genadebeeld (een ets) van de Maagd Maria vereerd. Dit genadebeeld staat bekend als de ‘Consolatrix Afflictorum’: de ‘Troosteres der bedroefden’.
Handelsreiziger Hendrick Busman was in 1641 op weg van Weeze naar Geldern en bad bij het hagelkruis op een kruising vlakbij het gehucht Kevelaer, toen hij tot driemaal toe een oproep van Maria hoorde: “Op deze plek moet je voor mij een kapelletje bouwen!” Busman was arm, maar de kapel kwam er in 1642. Pelgrims volgden al snel en ook de eerste genezingen lieten niet lang op zich wachten. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk. Om het oorspronkelijke stenen gebedszuiltje heen werd in 1654 de Genadekapel gebouwd (zie foto), enkele jaren eerder was er al een bedevaartkerk gebouwd. In de negentiende eeuw werd de grote Mariakerk gebouwd, die in 1923 tot basiliek werd verheven.
Kevelaer behoorde enige tijd tot het bisdom Roermond, ging in 1801 tot het bisdom Aken behoren en werd vanaf ongeveer 1823 ingedeeld bij het bisdom Münster. Voor Nederlandse katholieken ‘boven de rivieren’ was Kevelaer lange tijd zeer belangrijk, omdat in het protestantse noorden openbare katholieke geloofsuitingen verboden waren. In het koninkrijk Pruisen, waar Kevelaer onder viel, bestond echter wel godsdienstvrijheid.
In het Aartsbisdom Utrecht zijn diverse Kevelaer Broederschappen actief, die jaarlijks een één- of meerdaagse bedevaart naar Kevelaer organiseren. Ook houdt een aantal Broederschappen vieringen in de parochies, voorafgaand aan en als afsluiting van het bedevaartseizoen.

Aangezien Kevelaer in Duitsland ligt, is het noodzakelijk in het bezit te zijn van een geldig paspoort dan wel een Europees identiteitsbewijs. Tevens dienen pelgrims zelf voor een (eventuele) reisverzekering te zorgen.

 

Bedevaarten in 2022 (voor zover bekend bij de webredactie; aanvullingen zijn welkom via redactie@aartsbisdom.nl):


Parochie H. Gabriël
De parochie H. Gabriël organiseert haar jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer ditmaal op woensdag 10 augustus. De zang tijdens de plechtige Hoogmis (11.30 uur) en het Marialof (om 17.00 uur) in de Basiliek wordt verzorgd door het Gabriëlkoor. Leden van het pastoraal team gaan deze dag voor in de vieringen. Pelgrims kunnen ‘s middags om 14.30 uur de grote kruisweg lopen in het park. Voor diegenen die minder goed ter been zijn, is er een kleine kruisweg in de Pax Christikapel.

Aanmelden: vóór 1 augustus bij het secretariaat in de eigen geloofskern of bij de broedermeesters. De kosten bedragen € 17 voor volwassenen en € 5 voor kinderen. Bij opgave wordt het dagprogramma overhandigd en medegedeeld waar u kunt opstappen. De bussen verzamelen zich vervolgens op de parkeerplaats bij het Heuveltje in Beek, vanwaar de deelnemers gezamenlijk op weg gaan naar Kevelaer.

Er is ook de mogelijkheid om per fiets op bedevaart naar Kevelaer te gaan. Deze groep vertrekt op dinsdag 9 augustus en sluit de volgende morgen aan bij de buspelgrims. De fietsers vertrekken ‘s middags na het lof weer naar Nederland.

Opgave en informatie voor deze bedevaart per fiets bij Mimi Hendriksen, tel.: 06 13317696. Graag zo spoedig mogelijk opgeven in verband met het reserveren van hotelkamers.

Tevens is er gelegenheid om te voet naar Kevelaer te gaan: deze pelgrims kunnen zich aansluiten bij diaken Theo Reuling. De afstand is circa 40 km, vertrek dinsdag 9 augustus vanaf ‘s-Heerenberg. Deze groep reist op 10 augustus met de bus mee terug. Contact: 0316 225687.


Broederschap Betuwse Processie naar Kevelaer
De Broederschap Betuwse Processie naar Kevelaer organiseert dit jaar op donderdag 11 augustus een bedevaart naar Kevelaer. Pastor V. Bulthuis, president van de Broederschap, schrijft hierover in parochieblad ‘Ankerplaats’: “Hoe fijn is het dat we na de coronapandemie eindelijk weer op bedevaart kunnen naar dat prachtige plaatsje waar we als Betuwnaren zoveel voetstappen hebben staan. Op donderdag 11 augustus zullen er weer bussen langs de geloofsgemeenschappen rijden om pelgrims op te pikken. Natuurlijk verzorgen het koor en de harmonie onder leiding van Gerard Rutjes weer de muzikale inbreng. Het motto van dit jaar luidt: ‘Als hemel en aarde elkaar raken’. Het is Maria die voor velen dat raakpunt vormt.

Dagprogramma
09.30 uur plechtige hoogmis (basiliek)
13.30 uur meditatieve Mariaviering (basiliek)
14.00 uur grote kruisweg (processiepark) en kleine kruisweg (Pax Christi Forum)
16.30 uur plechtig lof met processie (basiliek)
17.30 uur aubade op het plein
18.00 uur naar de bussen en thuisreis

Opgeven kan bij de broedermeester of broedermeesteres van de eigen geloofsgemeenschap. Pelgrims uit Bemmel en Lent kunnen zich opgeven bij het parochiesecretariaat in Bemmel, tel.: 0481 451371 (werkdagen 9-12 uur), e-mail: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl.

Kosten: € 15 voor volwassenen en € 7,50 voor kinderen t/m 12 jaar.


Broederschap Kevelaer ‘Zwolle en omstreken’
Op 16 en 17 augustus 2022 gaan pelgrims van de Thomas a Kempis-, de Lebuinus-, de Christoffel- en de Norbertusparochie op bedevaart naar Kevelaer. De start is in de basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Zwolle waar alle pelgrims en leden van het pastoraal team samenkomen voor een ochtend- en reisgebed om daarna de reis te vervolgen naar Kevelaer; één van de plekken waar Maria een lichtpunt is voor mensen, die op zoek zijn naar troost en houvast: de ‘Troosteres der bedroefden’.

Het thema van dit jaar is: ‘Hemel en aarde aanraken’. Het programma biedt gezamenlijke vieringen, de Kruisweg wordt gelopen en gebeden en er is een lichtprocessie. Maar ook de ontmoetingen zijn belangrijk tijdens de maaltijden en de avond. Sluitingsdatum inschrijving is 15 juli 2022.

De reiskosten bedragen € 45 p.p.; de kosten voor de overnachting en de maaltijden bedragen ca. € 70 p.p.

Op de fiets!
Eén dag eerder, op 15 augustus, kunnen pelgrims aansluiten bij de groep die op de fiets naar Kevelaer gaat. Vanuit Zwolle fietsen ze over de Veluwe in twee dagen naar Kevelaer. Op de tweede dag sluit de fietsgroep zich in Kevelaer aan bij de groep pelgrims die per bus reist. Er wordt ook teruggefietst vanuit Kevelaer met een overnachting. De route is dan gedeeltelijk aan de oostelijke kant van de IJssel. De pelgrims fietsen deze dagen rond de 60 en 80 kilometer per dag. Sluitingsdatum voor aanmelding fietsbedevaart: 25 mei 2022.

Informatie en/of opgave bij de contactpersoon van de broederschap:
Voor de busbedevaart:
Nardy Bleeker, tel.: 038 4650858/06 16033360, e-mail: nardy.bleeker@gmail.com
Voor de fietsbedevaart:
Ans van den Berg, tel.: 06 33848933, e-mail: ansvdberg15@hotmail.com

Op 2 september is er ook een eendaagse bedevaart. Het Kevelaerlof is op zondag 2 oktober om 15.30 uur.


Broederschap Utrecht – Kevelaer
De Broederschap Utrecht – Kevelaer organiseert de jaarlijkse tweedaagse bedevaart naar Kevelaer in 2022 op donderdag 18 en vrijdag 19 augustus. Er zijn opstapplaatsen in diverse plaatsen rondom Utrecht. De bussen vertrekken donderdag 18 augustus om omstreeks 8.00 uur.

De kosten bedragen € 65 per persoon inclusief koffie met gebak/broodje op de heen- en terugreis. De verblijfkosten in Kevelaer zijn niet inbegrepen.

Evenals vorige jaren is het ook mogelijk om één dag mee te gaan. De kosten hiervoor bedragen € 70 inclusief koffiestop met gebak op de heenreis en om 18.00 uur een maaltijd. De bus vertrekt die avond (na de koffie) om ongeveer 21.30 uur weer uit Kevelaer.

Informatie bij de secretaris van de Broederschap, e-mail: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com


150ste Twentse Processie naar Kevelaer
In 2020 en 2021 kon de Twentse Processie naar Kevelaer niet doorgaan vanwege de coronabeperkingen. Dit jaar kan dan toch de 150ste editie van deze bedevaart worden georganiseerd: de feestelijke jubileumprocessie vindt plaats op zaterdag 27 augustus.

Vanwege het jubileum reist, naast het pastoraal team en pater Hofstede uit Zenderen, hulpbisschop mgr. Hoogenboom mee met deze bedevaart. De reiskosten bedragen dit jaar € 27,50 per persoon, s.v.p. bij opgave te voldoen. Aanmelden kan t/m 12 augustus bij de algemeen contactpersoon, dhr. L. van Urk (broedermeester), Stationsstraat 1, 7622 LW Borne, tel.: 06 39603580, e-mail: stefans-hof@hetnet.nl. Of bij één van de andere contactpersonen: zie het bericht van 18-7-2022 op de Facebookpagina van de Twentse Processie.

De organisatie zoekt ook meisjes en jongens van 5-13 jaar die mee willen. Dat kan als bruidje en als misdienaar, terwijl jongens die geen misdienaar (willen) zijn zich kunnen aansluiten bij de bruidjes. Ieder jaar doen er namens alle deelnemende parochies/geloofsgemeenschappen kinderen mee. Voor hen en hun begeleiders rijdt er een speciale bus. In Kevelaer lopen de bruidjes, jongens en misdienaars mee met de intocht en brengen ze een bloemenhulde aan Maria tijdens de Eucharistieviering. Ook zingen ze enkele Marialiedjes. Buiten het bedevaartprogramma is er voldoende tijd om te winkelen en een souvenir te kopen, samen een patatje te eten en is er een overblijfruimte om spelletjes te kunnen doen. De kosten bedragen € 5 (patat, snack, drinken), daarnaast mogen de kinderen maximaal € 5 zakgeld meenemen voor een souvenir. Opgave kan tot 15 augustus bij de parochie H. Geest, Astrid Veldhuis, e-mail: amveldhuis4@gmail.com.


Parochie Sint Willibrordus
In het parochieblad ‘Op Weg’ van de parochie Sint Willibrordus (nr. 3-2022) meldt de broederschap Kevelaer dat de organisatie druk bezig is de pelgrimsdag naar Kevelaer op donderdag 1 september voor te bereiden. In de volgende editie van ‘Op Weg’ volgt meer, onder meer over waar men zich kan aanmelden.

Parochieblad ‘Op Weg’ kan hier online worden gelezen


Eéndaagse bedevaart naar Kevelaer vanuit Colmschate en Raalte
Op vrijdag 2 september gaat de ééndaagse bedevaart naar Kevelaer vanuit de Sallandse parochies. Deze dag heeft als thema ‘Hemel + aarde aanraken’. Het vertrek is om 8 uur vanaf De Scheg in Colmschate of Domineeskamp in Raalte. De aankomst in Kevelaer staat rond 10 uur gepland.

Om 11 uur is er een processie vanaf het marktplein via de hoofdstraat naar de Basiliek met medewerking van muziekvereniging St. Caecilia uit Heeten. Bij de Genadekapel wordt om 11.15 uur het welkomstgebed gebeden, waarna er om 11.30 uur een plechtige Eucharistieviering is in de Basiliek. Daarbij wordt de zang wordt door het Herenkoor van de Cyriacus geloofsgemeenschap uit Dalfsen. Om 14.30 uur verzamelen de pelgrims bij de Genadekapel voor het lopen van de kruisweg in het park. Wie niet goed ter been is, kan om 14.45 uur de kruisweg meebidden in de Biechtkapel. Om 18 uur is er een plechtig Lof in de Basiliek. Het vertrek terug naar Nederland is om 19.00 uur.

De kosten bedragen € 30 per persoon, kinderen en jongeren: € 15, pelgrims die met eigen vervoer komen: € 5.

Meer informatie en opgave: klik hier.


Arnhemse Broederschap O.L.V. van Kevelaer
De Arnhemse Broederschap O.L.V. van Kevelaer organiseert op zaterdag 1 oktober een bedevaart naar Kevelaer. De pelgrims reizen deze dag (het begin van de rozenkransmaand) “onder begeleiding van mgr. Herman Woorts – hulpbisschop van Utrecht en referent namens de Nederlandse bisschoppen voor bedevaarten – naar Kevelaer,” aldus de broederschap op haar website. Het thema is dit jaar ‘Hemel en aarde aanraken’.

Programma (onder voorbehoud):
11.30 uur Plechtige Hoogmis in de Mariabasiliek van Kevelaer
13.00 uur Gebed bij de Genadekapel
13.15 uur Gezamenlijke warme maaltijd
14.30 uur Kruisweg in het kruiswegpark
15.00 uur Kruisweg in Pax Christi (overdekt)
17.00 uur Plechtig sluitinglof met ziekenzegening in de Basiliek
18.15 uur Vertrek uit Kevelaer

Op zondag 23 oktober vindt de slotviering plaats in de H. Martinuskerk te Arnhem.

Meer informatie: arnhemsebroederschapkevelaer.nl. Klik op ‘Bedevaart 2022’ voor het prijsoverzicht, de lijst met opstapplaatsen en om in te schrijven.


Parochie H. Gerardus Majella
De Utrechtse parochie H. Gerardus Majella organiseert op zaterdag 8 oktober een bedevaart naar Kevelaer. Het vertrek is ‘s ochtends om 8.30 uur vanaf de Gerardus Majellakerk; rond 20.30 uur zijn de pelgrims weer terug in Utrecht.

Aanmelden:
Marjolein Kamer, e-mail: kamer.marjolein@gmail.com, tel.: 06 46184615 of
Anty Raymakers, e-mail: a.raymakers-nefkens@kpnmail.nl, tel.: 030 6561236

 

kevelaer-genadebeeld

Het genadebeeld ‘Consolatrix Afflictorum’