Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Renkum > Bedevaarten in 2017 in Renkum

Bedevaarten in 2017 in Renkum

Het rond 1350 gemaakte Mariabeeld in de O.L.V. ten Hemelopneming kerk te Renkum (Dorpsstraat 1, parochie Z. Titus Brandsma) wordt al vele eeuwen vereerd. In 2017 staan daar de volgende bedevaarten en vieringen op het programma: Bloesembedevaart, Maria/ziekenbedevaart, Sacramentsdag, Maria Tenhemelopneming en de Gelderse Bedevaart.

Na de Reformatie in 1580 kwam het beeld in Utrecht terecht, waar het eeuwen een anoniem bestaan leidde. In 1928 kwam het weer thuis in de RK kerk OLV ten Hemelopneming in Renkum. Die terugkeer werd aanleiding voor de verschillende jaarlijkse bedevaarten.

De Bloesembedevaart op zondag 7 mei richt zich op ouders en schoolgaande kinderen. Kinderen die dit jaar hun Eerste Communie doen worden speciaal uitgenodigd. Om 15.00 uur begint een korte gebedsdienst in de kerk met zang door een kinderkoor. Daarna volgt een processie door het Rosarium Mariae, eindigend in de kerk. Voor kinderen is er na afloop een kleine traktatie. Iedereen wordt uitgenodigd een bloesemtak of bloem voor Maria mee te nemen.
De Maria/ziekenbedevaart op de laatste dinsdag in mei vindt dit jaar plaats op dinsdag 30 mei vanaf 9.30 uur. Deze Mariabedevaart is speciaal gericht op zieken en gehandicapten, vandaar de vaak gebruikte naam ‘Ziekenbedevaart’. In de kerk worden de banken verwijderd, zodat er voldoende ruimte is voor bedden en rolstoelen. Jaarlijks nemen zo’n 100 mensen en hun begeleiders deel. Het programma bestaat uit een Eucharistieviering, persoonlijke ziekenzegen, lunch, bloemenprocessie en Mariahulde door kinderen van de Don Boscoschool en een plechtig lof. Opgave vooraf en er zijn deelnamekosten in verband met de lunch.

Sacramentsdag wordt in 2017 gevierd op zondag 18 juni om 10.00 uur. Sacramentsdag is een feest ter ere van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Het programma begint om 10.00 uur met een Eucharistieviering, met daarna de sacramentsprocessie met het Heilig Sacrament door het Rosarium Mariae achter de kerk. Na afloop is er ontmoeting met koffie en thee.
Het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming wordt gevierd op 15 augustus om 19.00 uur met een plechtige Eucharistieviering in de kerk en een lichtprocessie (met kaarsen) door het Rosarium Mariae.
De jaarlijkse Gelderse bedevaart wordt in 2017 georganiseerd op zondagmiddag 29 oktober door de Gebedskring van O.L.V. van Renkum. Het programma begint om 14.00 uur en bestaat in ieder geval uit: bloemenhulde, rozenkransgebed, Eucharistieviering, Lof en Uitstelling van het Allerheiligste. Deze bedevaart vormt de afsluiting van het bedevaart-aanbod in 2017.

Meer informatie: www.mariavanrenkum.nl