Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Zwolle > Groot feest op 15 augustus in en rond de O.L.Vrouwe Basiliek

Groot feest op 15 augustus in en rond de O.L.Vrouwe Basiliek

door pastoor drs. P.L. van der Weide – rector van de O.L. Vrouwe Basiliek

Voor de vijfde maal is in Zwolle het feest van Maria Tenhemelopneming uitbundig gevierd. Dat laat pastoor Van der Weide, rector van de O.L.Vrouwe Basiliek, weten. Zijn verslag: We begonnen het feest om 12.00 met een feestelijk middaggebed rond het uitgestelde Allerheiligste. ’s Avonds trok de processie vanuit de Basiliek door de Zwolse straten. Het mooie zilveren Mariabeeld van de Kevelaerbroederschap werd daarbij op de schouders gedragen. Vele honderden mensen liepen mee in de stoet terwijl aloude Marialiederen werden gezongen. Een prachtig beeld van Maria op weg naar nicht Elisabeth, maar vooral ook onderweg met ons, haar kinderen!

Aansluitend volgde de pontificale Eucharistieviering in de prachtig versierde Basiliek waarin monseigneur Henk Kronenberg c.m., oud bisschop van Papoea Nieuw Guinea, de hoofdcelebrant was, samen met zijn medebroeder Jan Giesselink c.m., ondergetekende en diaken Hans Enthoven. De koren van de Basiliek zongen samen met leden van het Jozefkoor o.l.v. Gerard Keilholtz, omlijst en begeleid door mooi en uitbundig orgelspel van Tromp van Goor. Petra Kreileman, sopraan, zong een mooi Ave Maria. Tijdens de lichtprocessie kwam iedereen een lichtje bij Maria brengen zodat ze in een zee van licht kwam te staan.

mariaprocessie_11_2_259_kl mariaprocessie_11_2_325_kl

Verbindend
Wat vijf jaar geleden als een experiment begon, is uitgegroeid tot iets moois en een waardevolle traditie. Niet omdat het zo nodig moet, maar omdat mensen aanvoelen dat dit alles verbindend werkt. Maria is aan ons als een prachtig voorbeeld van liefde, trouw en leven in handen heeft gegeven en dat werd zo beslist gevoeld en ervaren. Dit is iets om dankbaar voor te zijn.

En zo vierden we met vreugde dit mooie Paasfeest midden in de zomer. De volgende dag vertrokken we om 8.00 uur, na het ochtendgebed, vanuit de Basiliek naar Kevelaer waar we twee prachtige dagen hebben gehad. Je kunt maar optrekken met de Moeder van de Heer! Veel dank aan allen die dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt. Hopelijk tekent u er voor vijf jaar bij.

mariaprocessie_11_2_343_kl

Kevelaerlof
P.S. Op zondag 16 oktober om 15.30 uur is in de Basiliek het jaarlijkse Kevelaerlof. Ik zal daar zelf in voorgaan samen met de nieuwe pastoor Hans Boogers, pastor Tjitze Tjepkema uit Coevorden en diaken Hans Enthoven. De samenzang wordt begeleid door Tromp van Goor. Na afloop is er gelegenheid tot uitwisseling en het bekijken en bestellen van de foto’s die tijdens onze bedevaart op 16 en 17 augustus zijn gemaakt. Ook wanneer u niet naar Kevelaer bent geweest, bent u meer dan welkom!