Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Lourdes in de Pauluskerk Raalte

Lourdes in de Pauluskerk Raalte

lourdes-dag-koor-bij-mis-in-grot

Begin mei is het Aartsbisdom Utrecht met ruim 1.300 pelgrims op bedevaart naar Lourdes geweest. “Het pastoraal thema 2015 ‘Lourdes: de vreugde van de zending’ vraagt erom het ‘Lourdesgevoel’ uit te dragen. Sinds 2005 doet de Pauluskerk in Raalte (parochie Heilig Kruis) dat al in liturgische zin. De derde zaterdag in de Mariamaand oktober wordt traditiegetrouw het bedevaartseizoen afgesloten met een plechtige Eucharistieviering zoals die in de ondergrondse Pius X-basiliek in Lourdes. Zo ook dit jaar: de viering vindt plaats op zaterdag 17 oktober,” zo laat Clemens Nieuwenhuis weten. Hij was één van de dirigenten van het projectkoor tijdens de bisdombedevaart.

Nieuwenhuis: “Hoogtepunt van vieren in Lourdes is ongetwijfeld de altijd vroege H. Mis aan de Grot. Je voelt Maria en Bernadette in de nabijheid. Het lijkt vanzelfsprekend dat de voorbeden worden verhoord. Je ervaart hier een weldadige saamhorigheid. Zo ook tijdens de Internationale Hoogmis in de Pius X. Het emotievolle besef met de hele mensheid verbonden te zijn. Geen mooier voorbeeld van het gelovig volk onderweg dan in deze gigantische ondergrondse basiliek. Alle landen verenigd in zeven talen.”

Hij vervolgt: “De lezingen en liederen tijdens de viering in Raalte klinken als een echo vanuit het heiligdom in Zuid-Frankrijk. Aan het eind van de viering wordt Maria in een korte lichtprocessie aangeroepen en geëerd. Het wordt een feest van herkenning en weemoed voor wie al eens de pelgrimstocht naar Lourdes heeft ondernomen. Een openbaring voor wie het tot nu nog niet gegeven is om op bedevaart te gaan.”

De Internationale Hoogmis en de Lichtprocessie in Lourdes werden tijdens de bisdombedevaart dit jaar muzikaal opgeluisterd door een projectkoor met zangers uit het gehele aartsbisdom. Tijdens de Eucharistieviering in Raalte zorgt het Gemengd Koor Pauluskerk voor “welluidende koorzang. Uitbundige refreinen zijn er voor de samenzang. Levende liturgie en Mariadevotie ineen,” aldus Nieuwenhuis. Celebrant is emeritus priester Wolters. De viering begint om 19.00 uur (welkom vanaf 18.30 uur, adres: Westdorplaan 122).

lourdes lourdes-dag-pelgrims-bij-grot

Tags: ,