Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes

Mgr. Woorts opent reeks pastorale video’s van VNB

Vanwege COVID-19 zijn bedevaarten dit jaar helaas niet mogelijk. Daarom doet bedevaartorganisatie VNB pelgrims een digitaal pastoraal aanbod in de maanden augustus, september en oktober – maanden waarin mensen veelal op bedevaart naar Lourdes gaan. “Onze VNB-pastores gaan, bij toerbeurt, in een video in op het evangelie van de betreffende zondag en leggen waar mogelijk een link naar Lourdes en onze bedevaarten,” aldus VNB. De Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts, bisschop-referent voor de bedevaarten, opende de serie daags voor het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus).

Lees verder

Aartsbisdom Utrecht ook in 2021 naar Lourdes

Vanwege de coronacrisis is het niet mogelijk tijdig te starten met de voorbereiding van de vijfde diocesane bedevaart naar Lourdes, die voor april-mei 2021 stond gepland. Dit meldde de digitale Nieuwsbrief die het Aartsbisdom Utrecht op 27 mei verstuurde. Het uitstel wil echter niet zeggen dat er vanuit het Aartsbisdom Utrecht in 2021 geen bedevaarten naar Lourdes worden gehouden, benadrukt de diocesane werkgroep bedevaarten. “We gaan in nauwe samenwerking met bedevaartorganisatie VNB kijken wat de mogelijkheden zijn om volgend jaar kleinschaliger naar Lourdes te pelgrimeren vanuit het aartsbisdom,” aldus mgr. Woorts, voorzitter van de werkgroep bedevaarten.

Lees verder

Pelgrims na laatste Mariagroet weer thuis

Alle pelgrims van de Utrechtse bisdombedevaart naar Lourdes waren op 5 mei terug in Nederland. De TGV-pelgrims hadden 4 mei nog een volledige dag in Lourdes, die ze op verschillende manieren invulden. Een flink aantal treinpelgrims kwam samen voor een gezamenlijke Mis, sommige groepen vierden de Eucharistie met de eigen parochie. Ook maakte een aantal pelgrims een stadswandeling, waar andere groepen de Kruisweg (groot of klein) liepen.

Lees verder

Lourdes: excursiedag eindigt met zendingsviering

De donderdag is traditioneel de excursiedag voor pelgrims van de Utrechtse bisdombedevaart naar Lourdes. Ze hadden daarbij de keuze uit hele of halve dagtrips naar de Pyreneeën. Ook het dorpje Bartrès waar Bernadette twee maal verbleef, was een mogelijkheid. De pelgrims die hiervoor kozen, vierden de Mis in de parochiekerk van Bartrès. Na afloop van de viering mochten de pelgrims, naar oud een gebruik, een reliek van de H. Bernadette kussen. ‘s Avonds stond de zendingsviering op het programma.

Lees verder

Mgr. Woorts hoofdcelebrant in Internationale Mis

Liefst 10.000 pelgrims vierden op 2 mei in de Pius X basiliek de Internationale Mis. Onder hen ook de 1.200 Utrechtse pelgrims, mgr. Woorts was hoofdcelebrant in deze meertalige Eucharistieviering. Twee pelgrims uit Aartsbisdom Utrecht verzorgden de voorbeden in het Engels en het Nederlands. Om 16.30 uur was de viering met handoplegging, bedoeld om kracht en steun te vragen aan Jezus, die aan ieder mens vraagt wat Hij voor die persoon kan doen.

Lees verder

Pelgrims vieren bij Grot en lopen Lichtprocessie

Pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht zijn niet van suiker. En dat is maar goed ook, want tijdens de Mis bij de Grot op 1 mei regende het en niet zo zuinig ook. Na afloop was de in plastic verpakte en onder paraplu’s verscholen groep doorweekt. Maar de pelgrimsspirit was ongebroken, zoals ook in de kaarsenstandaard voor de Grot één kaars de regen wist te trotseren en bleef branden. Zodra de Mis eindigde, stopte overigens ook de regen. Tijdens de massale Lichtprocessie ‘s avonds bleef het ook droog.

Lees verder

Derde dag in Lourdes: vieringen, groepsfoto en koffie

De pelgrims van het Aartsbisdom Utrecht kwamen op 30 april om 9.00 uur samen in de Pius X basiliek. Daar vierden zij de Eucharistie, om zich aansluitend op te stellen bij de Rozenkransbasiliek voor de groepsfoto. ‘s Middags kwam een deel van de pelgrims samen voor een gemeenschappelijk koffiemoment, daarna was de Sacramentsprocessie. Een heftige (onweers)bui maakte na afloop duidelijk waarom deze in de Pius X basiliek werd gehouden en niet buiten. In de avond van deze goed gevulde dag was er nog de viering van Barmhartigheid met gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Lees verder

Alle Utrechtse pelgrims samen in Lourdes

In de loop van 29 april arriveerden alle pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht in Lourdes: de deelnemers die per zorgbus en vliegtuig reisden, sloten zich in de loop van de dag aan bij de treinpelgrims. Die laatste groep vierde ‘s ochtends de Lauden in de fraaie Rozenkransbasiliek, waarna de jongeren zich verzamelden voor een eigen dagprogramma. Om 17.00 uur verzamelden alle Utrechtse pelgrims zich in de Bernadettekerk voor de welkomstviering. Hoofdaalmoezenier vicaris Ronald Cornelissen had in zijn welkomstwoord een treurige mededeling: kardinaal Eijk moet tot zijn grote spijt verstek laten gaan bij deze bisdombedevaart naar Lourdes. Hij is onvoldoende hersteld van een zware griep.

Lees verder

Utrechtse pelgrims per TGV in Lourdes aangekomen

Bussen met pelgrims vertrokken op zaterdag 28 april zeer vroeg vanuit diverse plaatsen in het Aartsbisdom Utrecht. Reisdoel: de Noord-Franse stad Tourcoing. Vandaar vertrok die ochtend de TGV naar Lourdes, ondanks de stakingen die de SNCF (Franse Spoorwegen) voor deze dag had aangekondigd. Dat betekende dat de ongeveer 850 treinpelgrims even na 17 uur volgens reisschema in Lourdes arriveerden. In de loop van zondag 29 april voegen zich de pelgrims bij hen die per zorgbus en vliegtuig naar Lourdes reizen. In totaal telt deze bedevaart van het Aartsbisdom zo’n 1.200 deelnemers.

Lees verder

Bedevaart-TGV naar Lourdes met Utrechtse pelgrims rijdt

De bedevaart-TGV naar Lourdes van zaterdag 28 april rijdt. De SNCF (Franse spoorwegen) heeft vanmorgen officieel bevestigd dat de trein vanaf het Noord-Franse Tourcoing zal vertrekken. Met deze trein reizen pelgrims van het Aartsbisdom Utrecht en VNB naar Lourdes. De trein vertrekt op de geplande tijd en rijdt de geplande route. Dat betekent dat de pelgrims aan het eind van de middag in Lourdes arriveren.

Lees verder