About rolandenthoven

‘Gaudete et exsultate’ over roeping tot heiligheid

paus-franciscus-5-jaar-paus-470x251-465x251

‘Gaudete et exsultate’ (Verheugt u en juicht). Dit zijn de eerste woorden, en het is daarmee de titel, van de apostolische exhortatie van paus Franciscus over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag. Het document is ondertekend op 19 maart en verscheen op 9 april. Paus Franciscus wijst erop, dat de heiligen niet alleen diegenen zijn die de Kerk zalig of heilig heeft verklaard, maar ook bijvoorbeeld “ouders die met grote liefde hun kinderen opvoeden, mannen en vrouwen die hard werken om hun familie te onderhouden, de zieken, oudere religieuzen die hun glimlach hebben behouden” (7).

Lees verder

Aanmelden nominaties Religieuzenprijs kan tot 1 mei

Religieuzenprijs2018 flyer a5

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) zal op 8 november 2018 opnieuw een Religieuzenprijs uitreiken. Deze prijs wordt dit jaar toegekend aan een project of initiatief voor en/of door jongeren waarbij jongeren (tot 35 jaar) hun idealen en inzet voor een betere wereld kunnen ontdekken en/of vorm geven. Om nog meer projecten de kans te geven mee te dingen naar de prijs, is de termijn voor het indienen van nominaties verlengd tot 1 mei 2018.

Lees verder

Ook religieuzen bidden rozenkrans voor de vrede

rozenkrans-kardinaal-de-jong-kl

Eind 2017 riepen de bisschoppen op om in 2018 maandelijks de rozenkrans te bidden voor de vrede. In het bijzonder op 9 april – de dag waarop dit jaar het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) wordt gevierd – sluiten de religieuzen in Nederland zich hierbij aan. Diverse orden en congregaties stellen hun gebedsruimten open voor mensen die mee willen bidden, ook in het Aartsbisdom Utrecht doen verschillende kloosters mee.

Lees verder

Zondag van Goddelijke Barmhartigheid in Groenlo

Goddelijke Barmhartigheid Groenlo kl br

Op zondag 8 april vindt, in samenwerking met de gebedsgroepen van de parochies St. Ludger en St. Paulus, een Gebedsuur van Barmhartigheid plaats in de H. Calixtusbasiliek (Kerkwal Groenlo). Sinds het jaar 2000 heet de Tweede Zondag van Pasen (Beloken Pasen) op initiatief van paus Johannes Paulus II ‘Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid’.

Lees verder

Duizendste inschrijving bisdombedevaart Lourdes

lourdesblauw2012klein-b

Het aantal aanmeldingen voor de vierde bedevaart van het Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes stijgt flink: inmiddels heeft de 1000ste pelgrim zich ingeschreven. En het aantal pelgrims blijft groeien, zo meldt bedevaartorganisatie VNB. “Inschrijven voor deze bedevaart is nog altijd mogelijk,” benadrukt hoofdaalmoezenier vicaris Cornelissen. Ook voor wie graag met het vliegtuig naar Lourdes reist, zijn er mogelijkheden: er is een aantal plaatsen beschikbaar gekomen in de vlucht vanaf vliegveld Maastricht naar Lourdes.

Lees verder

Kardinaal Eijk preekt bij Chrismamis over offers

chrismamis-2018-olien-1

In Apeldoorn (Emmaüsparochie) werd op 28 maart de jaarlijkse Chrismamis gevierd. Vele gelovigen uit de parochies in het Aartsbisdom Utrecht waren naar de Onze Lieve Vrouwekerk gekomen om een setje te ontvangen met de zojuist gezegende drie HH. Oliën. Ook tientallen priesters (zij vernieuwden hun wijdingsbeloften), religieuzen, diakens en seminaristen waren aanwezig. In zijn openingswoord heette kardinaal Eijk ook zijn “collega-kardinaal Simonis” welkom. Tevens heette hij onder anderen welkom de vormelingen, de christelijke vluchtelingen en “allen die voor ons bisdom in opleiding zijn tot catecheet of diaconaal assistent. Wij zijn dankbaar dat u onze parochies verder wilt helpen.”

Lees verder

Gebedsdienst voor Martelaren met mgr. Hoogenboom

martelaren-apeldoorn-2018-1-kl

Voor de achtste keer organiseerde de gemeenschap van Sant’Egidio Nederland op 26 maart in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Emmaüsparochie) de oecumenische Gebedsdienst voor de Martelaren. Daarin werden christenen herdacht die het afgelopen jaar werden omgebracht vanwege hun geloof. Voorganger bij deze viering was de Utrechtse hulpbisschop mgr. Hoogenboom. Hij werd geflankeerd door de aartsbisschop van de Syrisch Orthodoxe Kerk, Mor Polycarpus, en vertegenwoordigers van onder andere de Oud-Katholieke Kerk, de Russisch-Orthodoxe Kerk en de Protestantse Kerk Nederland.

Lees verder

Mgr. Woorts bij Avond van de Martelaren in Amsterdam

avond-vd-martelaren-amsterdam-1-kl

Elk jaar organiseert Kerk in Nood in de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam een Avond van de Martelaren. Daarin worden de mensen herdacht die in het afgelopen jaar hun leven lieten vanwege hun geloof. Op 9 maart was deze herdenking voor het eerst ook in Maastricht gehouden. In Amsterdam verzamelden zich ruim tweehonderd gelovigen met kardinaal Simonis, nuntius Cavalli, bisschop Punt (Haarlem-Amsterdam), de Utrechtse hulpbisschop Woorts en een tiental priesters om de Heilige Mis te vieren en de kruisweg te bidden. Mgr. Woorts verzorgde daarbij de homilie.

Lees verder

Vier opleidingen van het Aartsbisdom Utrecht

folders-opleidingen

Naast de priesteropleiding organiseert het Aartsbisdom Utrecht vanaf september 2018 in samenwerking met het Ariënsinstituut en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) nog drie opleidingen: tot onbezoldigd permanent diaken, catechetisch medewerker en diaconaal assistent. Het eerste (basis)jaar van deze opleidingen voor vrijwillige medewerkers in de parochies wordt aangeboden aan de drie groepen studenten gezamenlijk. De jaren daarna is het programma gericht op de onderscheiden opleidingen. Folders over de Utrechtse opleidingen worden dezer dagen verspreid binnen de parochies. Kardinaal Eijk doet “een dringend beroep om met prioriteit binnen uw parochie of parochiële caritas instelling kandidaten te werven voor deze vier opleidingen.”

Lees verder

Veel variatie in Paasnummer ‘Op Tocht’

Op Tocht 03-2018.indd

Medio maart is het Paasnummer van het bisdomblad ‘Op Tocht’ verzonden naar de abonnees. Deze editie bevat onder andere een artikel over de Ludgerwandeling in Lichtenvoorde. In de reeks ‘Religieuzen in het Aartsbisdom Utrecht’ staan dit keer de benedictijnen en de St. Willibrordsabdij in Doetinchem centraal. ‘Op Tocht’ interviewde broeder Thomas. Het werd een gesprek over werken in de wereld en thuiskomen in het klooster, over het ambacht en de roeping.

Lees verder