About rolandenthoven

Brief over viering van de liturgie en corona

De Utrechtse bisdomstaf heeft besloten om de eerder aangekondigde verplaatsing van de Chrismamis naar de kathedraal op de woensdagmorgen in de Goede Week toch geen doorgang te laten vinden. Dit heeft mgr. H. Woorts, bisschoppelijk vicaris voor liturgie, in een brief laten weten aan de pastorale krachten en parochies in het Aartsbisdom Utrecht. In deze brief staat ook een aantal andere zaken betreffende de vieringen van de liturgie vanwege het coronavirus.

Lees verder

Update maatregelen corona: bisschoppen nemen verantwoordelijkheid serieus

Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. “We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus,” zeggen de bisschoppen.

Lees verder

Paus geeft zegen Urbi et Orbi op 27 maart

Paus Franciscus zal op vrijdag 27 maart om 18.00 uur bidden vanaf het bordes van de Sint Pietersbasiliek en dan de zegen Urbi et Orbi geven. Dit is zeer bijzonder: normaal gesproken geeft de paus deze zegen voor ‘Stad en Wereld’ alleen op hoogfeestdagen als Kerstmis en Pasen en na de pausverkiezing. KRO-NCRV zal hiervan live verslag doen vanaf 17.55 op NPO 2.

Lees verder

Emeritus pastoor J.G.W. van de Schepop overleden

Te Soest is op 23 maart in de Heer overleden Johannes Gerardus Wilhelmus van de Schepop, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Voorst op 19 december 1937. Na zijn priesterwijding op 22 juli 1962 was hij achtereenvolgens kapelaan te Harmelen en Doetinchem en pastor te Wageningen (parochie Verrijzenis des Heren).

Lees verder

Alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Lees verder

Geloofsgesprek: kardinaal Eijk over kracht van gebed

De Nederlandse bisschoppen en KRO-NCRV vormden op zondag 22 maart een cirkel van gebed op NPO 2, Facebook en de website KRO-NCRV.nl/katholiek. Het Geloofsgesprek en de Eucharistieviering kwamen uit het Aartsbisdom Utrecht: het Geloofsgesprek was met kardinaal Eijk, hij was ook hoofdcelebrant tijdens de TV-Mis vanuit de Sint Lambertusbasiliek te Hengelo. Leo Fijen sprak met kardinaal Eijk over troost in dagen van angst, over de betekenis van God en over de rol van het gebed als er lijden en uitzichtloosheid is.

Lees verder

Chrismamis dit jaar niet toegankelijk

De publieke viering van de Chrismamis in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn kan dit jaar vanwege de coronapandemie geen doorgang vinden. Mgr. H. Woorts (bisschoppelijk vicaris voor liturgie) heeft dit namens kardinaal Eijk in een brief aan de leden van de pastorale teams en de parochiesecretariaten laten weten.

Lees verder

Bidden bij heilige Corona in Gerardus Majella kerk

In de Gerardus Majella kerk te Utrecht kunnen gelovigen bidden bij een afbeelding van de heilige Corona. Pater Ignatius Maria Ringhofer, pastoor van de parochie, heeft op 17 maart aan het eind van de Eucharistieviering van 19.00 uur een afbeelding van de heilige ingezegend: “We willen onze kerk in deze moeilijke tijd de hele dag openhouden voor persoonlijk gebed. Mensen kunnen de hele dag in de kerk bij de heilige Corona komen bidden en een kaarsje aansteken ter bescherming van de ziekte en om genezing.”

Lees verder