About rolandenthoven

Patrick Kuipers ook rector van Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

Rector Patrick Kuipers (1975) van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut is met ingang van 1 juli 2021 tevens rector van Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in Hoeven (bisdom Breda). Hij volgt daar Norbert Schnell op, die aan de slag gaat in het parochiepastoraat van het bisdom Breda. Rector Kuipers is momenteel als docent liturgie bij de opleiding Bovendonk betrokken. “Het is voor mij dus geen onbekend terrein, ook omdat diverse priesters in het Aartsbisdom Utrecht hun vorming hebben gekregen in Bovendonk,” aldus Kuipers.

Lees verder

Gebedenboekje voor de Jozefmaand maart

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef. Met dit themajaar wil de paus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Het feest van Sint Jozef wordt op 19 maart gevierd en de gehele maand maart is door paus Leo XIII uitgeroepen tot Jozefmaand. In dat kader hebben de Broeders van Sint Jan in Utrecht voor de maand maart een boekje samengesteld met gebeden en overwegingen.

Lees verder

Ariënsinstituut werft kandidaten voor nieuw studiejaar

Het Ariënsinstituut kijkt voorzichtig vooruit en wil plannen maken voor het nieuwe studiejaar. Het opleidingsinstituut van het Aartsbisdom Utrecht voor priesters, diakens, catecheten en diaconaal assistenten “heeft als voornemen om in september 2021 wederom te beginnen met een nieuw studiejaar,” schrijft rector Kuipers in een brief die deze week aan de leden van de pastorale teams in het aartsbisdom is gestuurd.

Lees verder

Bisschoppen roepen met website op: Vier Pasen!

Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

Lees verder

Vastenbrief kardinaal Eijk: ‘Werp het anker van de ziel uit’

Kardinaal Eijk heeft een boodschap geschreven ten behoeve van de Veertigdagentijd die op 17 februari (Aswoensdag) begint. De tekst is gestuurd naar de parochiebesturen en de leden van de pastorale teams, met het verzoek deze zo breed mogelijk binnen de parochies te verspreiden. Ook is de brief opgenomen in het februarinummer van bisdomblad ‘Op Tocht’, dat eind deze week verschijnt. In zijn brief, getiteld ‘Tijd om het anker van de ziel uit te werpen’, stelt de aartsbisschop van Utrecht dat de Veertigdagentijd “ons van oudsher vraagt om innerlijk ‘voor anker te gaan’, dat wil zeggen: het is een periode van verstilling, bezinning en onthouding,” waarin “we God kunnen naderen in ons gebed.”

Lees verder

Feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

De feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (11 februari) verloopt dit jaar in het heiligdom in Lourdes anders dan normaal. Vanwege de coronamaatregelen kunnen er geen tienduizenden pelgrims naar Zuid-Frankrijk afreizen. De Diocesane Werkgroep Bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht heeft daarom een aantal teksten verspreid onder contactpersonen in de parochies. Deze teksten worden deze dagen ter meditatie en bemoediging uitgesproken in Lourdes. Vanuit Maastricht is vandaag de viering met ziekenzegening vanuit de Lourdeskerk online te volgen.

Lees verder

Boodschap paus voor Wereldziekendag 11 februari

Donderdag 11 februari viert de R.-K. Kerk Wereldziekendag, een dag waarop de zieken en hun verzorgers centraal staan. Paus Franciscus schrijft in zijn boodschap voor deze dag over de vertrouwensrelatie tussen zieken en verzorgers en neemt daarbij als uitgangspunt een tekst uit het Evangelie van Mattheus: “Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders” (Mat. 23, 8).

Lees verder

Gusta Willems: ‘Na mijn huwelijk was het de mooiste dag van mijn leven’

Gusta Willems is betrokken bij de parochie HH. Martha en Maria in Soest en omgeving. In het dagelijks leven werkt ze in de communicatie en marketing. Ze werd op latere leeftijd katholiek en ze vindt het nog steeds fantastisch, vertelt ze in deze video van katholiekleven.nl. Ook gaat ze in op het belang van de Eucharistie. Eerder vertelden de vorig jaar gewijde priester Gauthier de Bekker en kardinaal Eijk in een video van katholiekleven.nl over de betekenis van de Eucharistie in hun leven.

Lees verder