Aartsbisdom > Bedevaart

Renkum: Gelderse bedevaart in teken van corona

In het Mariabedevaartsoord Renkum wordt op 18 oktober de jaarlijkse bedevaart georganiseerd voor de Gelderse parochies. Het programma van deze Gelderse bedevaart vindt dit jaar vanwege de coronamaatregelen in aangepaste vorm plaats. “De bedevaart zal gericht zijn op bezinning en gebed om Gods heil en om zegen af te smeken en Hem meer te betrekken bij de huidige situatie van ons land,” aldus de organisatie.

Lees verder

Utrechtse Broederschap houdt Kevelaerlof in Houten

In de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming kerk te Houten (parochie Paus Johannes XXIII) werd op zondagmiddag 4 oktober een Kevelaerlof gehouden. Mgr. Th. Hoogenboom was hoofdcelebrant tijdens dit Kevelaerlof, pastoor H. Boogers (geestelijk directeur van de Utrechtse Broederschap), pastoor F. Hogenelst (parochie Paus Johannes XXIII) en diaken J. Collignon verleenden ook hun medewerking aan deze viering. “Het is fijn om elkaar te treffen in deze oktobermaand, ook Mariamaand, naast de Wereldmissiemaand. Maria’s missie is om ons te verbinden met haar Zoon, waarbij zij tegelijk vereerd wordt om haar gunsten. Vanuit onze bedevaart naar Kevelaer mede als troosteres der bedroefden,” aldus de Broederschap.

Lees verder

Utrechtse Broederschap 280ste keer naar Kevelaer

Een kleine afvaardiging – ieder reisde op eigen gelegenheid – van de Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer ging 28 augustus op pelgrimage naar Kevelaer. Aldus wilden leden van de Broederschap, ondanks alle beperkingen die deze coronatijd met zich meebrengt, toch recht doen aan die prachtige levende traditie om Maria, Troosteres van de Bedroefden, jaarlijks te begroeten rondom de Genadekapel op de Kapellenplatz in Kevelaer. Ook mgr. Hoogenboom nam deel aan deze bedevaart.

Lees verder

Maria Tenhemelopneming in Renkum en Zevenhoven

“Wij zijn samengekomen rond het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van Renkum. Als gevolg van de corona-pandemie is dit de eerste bedevaart van dit jaar. Des te groter is de vreugde dat we het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming kunnen vieren.” Aan de vooravond van de feestdag van de 15de augustus, in de aan Maria Tenhemelopneming toegewijde kerk van Renkum, heette mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, de vele kerkgangers welkom. Een dag later was hij hoofdcelebrant in de Eucharistieviering bij de Lourdesgrot in Zevenhoven – Noordeinde.

Lees verder

Mgr. Woorts opent reeks pastorale video’s van VNB

Vanwege COVID-19 zijn bedevaarten dit jaar helaas niet mogelijk. Daarom doet bedevaartorganisatie VNB pelgrims een digitaal pastoraal aanbod in de maanden augustus, september en oktober – maanden waarin mensen veelal op bedevaart naar Lourdes gaan. “Onze VNB-pastores gaan, bij toerbeurt, in een video in op het evangelie van de betreffende zondag en leggen waar mogelijk een link naar Lourdes en onze bedevaarten,” aldus VNB. De Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts, bisschop-referent voor de bedevaarten, opende de serie daags voor het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus).

Lees verder

Renkum: mgr. Hoogenboom viert Maria Tenhemelopneming

De R.-K. Kerk viert op 15 augustus het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Daarbij wordt herdacht dat Maria, de Moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God met ziel en lichaam glorievol ten hemel is opgenomen. Veel parochies in het Aartsbisdom Utrecht organiseren rond die dag extra vieringen. In Renkum (parochie Z. Titus Brandsma) gaat mgr. Hoogenboom op 14 augustus om 19.00 uur voor in de Eucharistieviering ter ere van Maria Tenhemelopneming.

Lees verder

Nationale Bedevaart Brielle: Getuigen van het Woord

“Als katholiek worden we vaak ter verantwoording geroepen voor onze overtuiging. Dit kan soms best intimiderend zijn. We worden dan geconfronteerd met onze zwakheid en gebrek aan moed. Maar de woorden van Jezus en Paulus gelden niet alleen voor de mensen in de eerste eeuw of de Martelaren van Gorcum, maar ook voor ons.” Zo preekte kardinaal Eijk op zaterdag 11 juli in Brielle op de dag van de Nationale Bedevaart Brielle, waar hij de hoofdcelebrant was.

Lees verder

Nationale Bedevaart Brielle: meevieren via livestream

Voor de Nationale Bedevaart komen elk jaar meer dan duizend pelgrims naar Brielle om te bidden bij de relieken van de heilige Martelaren van Gorcum. Ook vanuit het Aartsbisdom Utrecht reizen mensen naar deze bijzondere viering. Door het coronavirus is de bijeenkomst dit jaar niet mogelijk, maar de organisatie zorgt ervoor dat iedereen deze bijzondere dag mee kan maken. De Eucharistieviering van de Nationale Bedevaart op 11 juli wordt live gestreamd vanaf 11.00 uur, hoofdcelebrant is kardinaal Eijk, bisschop Van den Hende van het bisdom Rotterdam concelebreert.

Lees verder

Aartsbisdom Utrecht ook in 2021 naar Lourdes

Vanwege de coronacrisis is het niet mogelijk tijdig te starten met de voorbereiding van de vijfde diocesane bedevaart naar Lourdes, die voor april-mei 2021 stond gepland. Dit meldde de digitale Nieuwsbrief die het Aartsbisdom Utrecht op 27 mei verstuurde. Het uitstel wil echter niet zeggen dat er vanuit het Aartsbisdom Utrecht in 2021 geen bedevaarten naar Lourdes worden gehouden, benadrukt de diocesane werkgroep bedevaarten. “We gaan in nauwe samenwerking met bedevaartorganisatie VNB kijken wat de mogelijkheden zijn om volgend jaar kleinschaliger naar Lourdes te pelgrimeren vanuit het aartsbisdom,” aldus mgr. Woorts, voorzitter van de werkgroep bedevaarten.

Lees verder

Springprocessie in Echternach afgelast

Het Aartsbisdom Luxemburg heeft besloten dat vanwege de coronaviruspandemie de Springprocessie in Echternach op 2 juni niet doorgaat. Dat betekent dat de traditionele tweedaagse busbedevaart van het Aartsbisdom Utrecht naar de Springprocessie in Echternach geen doorgang vindt. Deze wordt naar volgend jaar verplaatst. Pelgrims die zich reeds hadden aangemeld, krijgen hierover persoonlijk bericht.

Lees verder