Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Brielle > Mgr. Woorts bij herdenking heiligverklaring Martelaren van Gorcum

Mgr. Woorts bij herdenking heiligverklaring Martelaren van Gorcum

Vele gelovigen kwamen op 29 april naar Brielle voor de plechtige mis, waarmee werd herdacht dat paus Pius IX de Martelaren van Gorcum 150 jaar geleden heilig verklaarde. Deze viering en de aansluitende bijeenkomst vormden tevens de start van het bedevaartseizoen van het nationaal bedevaartsoord Brielle. Bisschop Van den Hende van Rotterdam was hoofdcelebrant. De oud-bisschop van Rotterdam Van Luyn s.d.b. concelebreerde samen met onder anderen de Utrechtse hulpbisschop Woorts (bisschop-referent voor bedevaarten).

Mgr. Woorts is dankbaar voor de uitnodiging van bisschop van den Hende om bij deze feestelijke Eucharistieviering te concelebreren: “Het gaat immers om geloofsgetuigen die afkomstig zijn uit en die bekend zijn, afgebeeld en vereerd worden in heel onze Nederlandse Kerkprovincie. Ik ben geraakt en gesticht door de trouw van deze priesters en religieuzen die – ondanks alle angst, vernederingen en martelingen – tot in de dood toe trouw zijn gebleven aan hun en ons katholiek geloof, met name aan Christus tastbaar en blijvend aanwezig in de Eucharistie. Ik heb duidelijk ervaren dat de Martelaren van Gorcum voor ons bemoedigende voorbeelden van geloof en trouw zijn en dat het bedevaartsoord in Brielle een nationaal heiligdom is.”

Brielle 2017 b kl Brielle 2017 d kl

Mgr. Van den Hende bracht in zijn preek onder meer de laatste dagen van de martelaren in herinnering: vol bedreigingen, treiteringen en geweld. “In de turfschuur hier dichtbij, waar ze de dood vonden, spoorden ze elkaar aan: houd moed, een paar stappen nog (op de ladder naar de balk waaraan zij werden opgehangen) en niets kan je nog weghouden van de liefde van God en het eeuwig leven. En zo is hun martelaarschap een getuigenis van het geloof in Pasen, van hun overgave aan de levende Heer, die het kwaad en de dood overwint door liefde en vergevingsgezindheid,” aldus de Rotterdamse bisschop.

Brielle 2017 c kl

“Vandaag stelt ook de vraag naar onze tijd. Als je leest wat de Martelaren van Gorcum destijds moesten verduren, komt het angstig dichtbij wat mensen vandaag moeten meemaken. Denk aan christenen in het Midden-Oosten die worden getreiterd en gedood. Hier in Nederland sta je er misschien niet zo bij stil, maar het leven daar wordt getekend door geweld en vervolging en door gebrek aan vrijheid van godsdienst. Hier gaat het zo kabbelend verder en mensen denken: als het bij onze landgrens maar ophoudt. Dank je de koekoek. Dat is niet wat de Heer ons vraagt en dat is ook niet wat vrede oplevert. ‘Waar is God?’ denken wij misschien. Terwijl zij misschien denken: ‘Waar zijn onze medebroeders en zusters in het geloof? Zijn ze wel solidair? Draaien ze ons niet de rug toe?’ We willen vandaag, op deze plek dichtbij het martelveld hier, denken aan de vele mensen die nu in het Midden-Oosten op een vreselijke manier worden bedreigd en die van hun geloof moeten getuigen. Vandaag wordt gevraagd niet alleen in gebed verbonden met hen te zijn, maar ons ook in hen te blijven verdiepen en hen te steunen waar we kunnen.”
De collecte had daarom twee doelen: voor christenen die vervolgd en bedreigd worden en het heiligdom van de martelaren te Brielle.

Brielle 2017 e kl Brielle 2017 f kl
Eén van de heilige Martelaren van Gorcum is Theodoricus (Dirk) van der Eem, die rond 1499 te Amersfoort werd geboren.

Foto’s: Peter van Mulken

Tags: ,