Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Brielle > Nationale Bedevaart Brielle: ‘Wees barmhartig’

Nationale Bedevaart Brielle: ‘Wees barmhartig’

De komende Nationale Bedevaart in Brielle met als motto ‘Wees barmhartig’ vindt plaats op 9 juli. De dag opent met een Eucharistieviering in de bedevaartskerk van de heilige Martelaren van Gorcum, die om 11.00 uur begint. Vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid zal voorafgaand aan de viering door bisschop Van den Hende van het bisdom Rotterdam de Heilige Deur worden geopend van de Bedevaartskerk te Brielle. Na 9 juli is deze Heilige Deur gedurende de zomer elke donderdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur en is er biechtgelegenheid.

Vanuit het Aartsbisdom Utrecht nemen elk jaar ook diverse groepen deel aan deze Nationale Bedevaart. Maar individuele pelgrims kunnen eveneens vanuit het aartsbisdom naar Brielle reizen: net als voorgaande jaren kan gebruik gemaakt worden van speciaal busvervoer vanaf het Centraal Station Rotterdam. Om te reserveren, neemt u contact op met Sylvia Maenhout van het bisdom Rotterdam, tel.: 010 2815171.

Watergeuzen
Aan de rand van Brielle werden in 1572 negentien geestelijken door de Watergeuzen gemarteld en opgehangen. Het waren met name Franciscanen, afkomstig uit Gorcum. Ze werden gedood omdat ze weigerden hun geloof in de H. Eucharistie en hun trouw aan de paus op te geven. Het was de tijd van de Opstand tegen Spanje, van godsdiensttwisten tussen protestanten en katholieken. De katholieken hadden zwaar te lijden; vele kloosters werden gesloten. Alleen al in 1572 werden ongeveer honderd geestelijken vermoord. De meesten zijn in de vergetelheid geraakt, maar ‘de martelaren van Gorcum’ niet. Dat is ongetwijfeld mede te danken aan het feit dat ze in 1867 heilig zijn verklaard.

Poster Brielle 2016

Tags: