Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Dag 3 bisdombedevaart Lourdes met onder meer de lichtprocessie

Dag 3 bisdombedevaart Lourdes met onder meer de lichtprocessie

dag-3-lourdes-i

De derde dag van de bisdombedevaart naar Lourdes opende met een Eucharistieviering in de Pius X basiliek. De jongeren hadden vervolgens een programma in het dorpje Bartrès, waar kardinaal Eijk zich bij hen voegde voor de lunch en een lezing. ‘s Avonds gingen de Utrechtse pelgrims voorop in de lichtprocessie over het heiligdom.

In zijn preek tijdens de Mis stond kardinaal Eijk stil bij de zeven lichamelijke en de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Tot die laatste categorie behoren onder meer de broederlijke vermaning en het geduldig verdragen van kwaad. “U zult denken: we gaan nog met hele waslijst van opdrachten na deze bedevaart naar huis. Waren we er maar nooit aan begonnen. Maar wie bijvoorbeeld kinderen en jonge mensen opvoedt, herkent een aantal van deze werken van barmhartigheid direct,” aldus de Utrechtse aartsbisschop. Het behoeft volgens hem geen betoog dat “de geestelijke werken van barmhartigheid vaak moeilijker zijn op te brengen dan de lichamelijke.”

dag-3-lourdes-c dag-3-lourdes-b dag-3-lourdes-d

Maria, O.L.V. van Lourdes, kan ons helpen ook onze zending te ontdekken om in deze wereld namens Jezus barmhartig te zijn, zo zei kardinaal Eijk. Paus Franciscus noemt haar in zijn  apostolische exhortatie ‘Evangelii gaudium’ niet voor niets “de moeder van de evangelisatie.” Franciscus wijst op een teder moment tijdens Jezus’ lijden aan het kruis. Hij zegt dan tegen zijn geliefde leerling Johannes ‘Ziedaar uw moeder’ en tegen Maria ‘Ziedaar uw zoon’. Kardinaal Eijk: “Maria is als moeder van Jezus moeder van Gods barmhartigheid in Persoon. Maria ontvangt onder het kruis van haar Zoon tevens de zending om moeder te zijn van de Kerk en daarmee ook van de essentiële opdracht van de Kerk, de evangelisatie. … Eenmaal geraakt door de barmhartigheid van God die Maria ons als moeder van Jezus en moeder van de kerk en de evangelisatie brengt, worden we zelf ook missionarissen, zendelingen van Jezus: door onze woorden, onze levensstijl en door de werken van barmhartigheid die wij namens Jezus verrichten.”
Volgens paus Franciscus moet de evangeliserende activiteit van de Kerk – en dat zijn wij – gekenmerkt worden door een ‘Mariale stijl’, dat wil zeggen gepaard gaan met tederheid en liefde. “Tederheid en liefde zijn de drijvende krachten die wij nodig hebben om het Evangelie op overtuigende wijze te verkondigen,” aldus de kardinaal.

dag-3-lourdes-f dag-3-lourdes-e

Voor de jonge pelgrims stond op 5 mei Bartrès op het programma, het dorpje vlak bij Lourdes waar de Bernadette schapen hoedde. Ze bezochten de schaapskooi en lunchten vlakbij de kerk van Bartrès. Daar sloot kardinaal Eijk bij hen aan. Na met hen geluncht te hebben, sprak hij in de kerk over Bernadette, die ondanks veel tegenwerking vergevingsgezind bleef. Bijvoorbeeld tegenover haar medezuster in het klooster Marie-Therèse, een kordate en intelligente generaalsdochter die de Mariaverschijningen van Bernadette wantrouwde. En ze was jaloers, omdat Bernadette geliefd was bij de soldaten die de zusters verpleegden.
Maar als Bernadette op een avond haar gezwollen en ontstoken knie toont, raakt ze overtuigd: ze ziet er een kruiswond in. Maar Marie-Therèse herkent ook de medische oorzaak: tbc aan de botten, een pijnlijke en dodelijke aandoening. Ze voelt zich schuldig maar voelt dat Bernadette haar heeft vergeven, door de woorden die zij uitspreekt op haar sterfbed: ‘Mijn Jezus, ik houd zoveel van Hem’. Jezus vraagt de mensen om van God te houden en van de medemens – ook van degenen die je kwaad hebben berokkend. Kardinaal Eijk: “Bernadette is veel aangedaan in haar leven, maar ze heeft iedereen vergeven en zo de woorden van Jezus in praktijk gebracht.” Want ook de parochiepriester van Lourdes, die aanvankelijk agressief reageerde toen ze over de verschijningen vertelde, voelde zich vergeven aan het eind van haar leven. Kardinaal Eijk riep de jongeren op om net als Bernadette trouw te blijven aan de zending die ze via Maria van God had gekregen: “Ook voor ons is het belangrijk dat we voor ons geloof uitkomen.”

dag-3-lourdes-g dag-3-lourdes-h

‘s Avonds leidde het Aartsbisdom Utrecht de indrukwekkende lichtprocessie over het heiligdom. Priesterstudenten van het Ariënsinstituut droegen tijdens deze processie het Mariabeeld, kardinaal Eijk sprak het slotgebed uit en gaf de zegen aan het eind van de lichtprocessie.

Jong en oud neemt deel aan deze bisdombedevaart. De oudste deelnemer is Bertha Mulder Streppel uit de HH. Franciscus en Clara parochie. Ze is bijna 103 en wilde haar hele leven al een keer Lourdes, maar het was er nooit van gekomen: 11 kinderen en werken op de boerderij stonden een pelgrimage naar Lourdes lange tijd in de weg. Maar nu is haar wens in vervulling gegaan, zoals ze thuis voor vertrek zei: “Maria, ik kom eraan!”

dag-3-lourdes-j dag-3-lourdes-k

Klik hier voor de volledige tekst van de preek van kardinaal Eijk