Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Drukke tweede dag bisdombedevaart Lourdes

Drukke tweede dag bisdombedevaart Lourdes

dag-2-lourdes-a

De tweede dag van de bisdombedevaart naar Lourdes kende een vol programma. Na de Eucharistieviering was het tijd voor de groepsfoto’s: eerst alle ruim 1.300 pelgrims voor de Rozenkransbasiliek, daarna de parochiegroepen. ‘s Middags verzamelden alle pelgrims zich voor een ontmoeting met koffie en thee. Aansluitend was de Sacramentsprocessie en de dag besloot met een ‘avond van barmhartigheid’.

Wie na afloop daarvan de kerk verliet, kon op het heiligdom de volle maan boven het beeld van de gekroonde Maria zien opkomen. Rector Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinstituut verzorgde de preek van de Eucharistieviering waarmee deze dag begon. Hij nam daarbij het bij alle aanwezigen bekende tv-programma ‘All you need is love’ van Robert ten Brink als uitgangspunt. Het heftige liefdesgevoel dat in dat programma centraal staat, moet Paulus gevoeld hebben toen hij de Heer leerde kennen, aldus Kuipers. Hij was een man “die zo gegrepen was door de persoon van Jezus Christus dat hij niet anders kón dan erop uit trekken om de blijde boodschap te verkondigen en alle mensen tot geloof te brengen. Daarmee is Paulus hét voorbeeld geworden van een apostel en missionaris: iemand die de vreugde van het evangelie niet voor zichzelf houdt, maar het deelt met de mensen om hem heen.”

dag-2-lourdes-b dag-2-lourdes-c dag-2-lourdes-d
En zo is het alle eeuwen doorgegaan, aldus Kuipers: “In onze tijd staan we voor de uitdaging om dat vuurtje brandend te houden. Sterker nog … om het te laten oplaaien in de harten van de mensen. Te midden van alle veranderingen en problemen waar we mee te maken hebben.” Hij benadrukte dat “wij allemaal zijn geroepen om de handen uit de mouwen te steken en werk te maken van ons geloof,” maar vroeg speciaal aandacht voor de 12 priesterstudenten van het aartsbisdom die in Lourdes zijn. Kuipers vroeg om gebed voor hen, maar riep de jonge mensen ook op om in Lourdes open te staan voor de ontmoeting met Jezus: “laat Hem spreken in je hart. Dan zul je ontdekken wat jouw roeping is, wat jouw leven vervult en wat jou gelukkig maakt. Dat kan van alles zijn. Maar geloof mij … het zal niet de eerste keer zijn dat iemand hier in Lourdes tot de ontdekking komt dat God hem roept om priester te worden.”

Na de logistieke uitdaging die het maken van zoveel groepsfoto’s per definitie met zich meebrengt, hadden de pelgrims ‘s middags de gelegenheid om de Kruisweg te lopen. Om 15.30 uur kwamen ze allemaal samen voor een ontmoeting aan de oever van de snelstromende rivier de Gave. Daarna trok de stoet naar de ondergrondse Pius X basiliek, voor de Sacramentsprocessie, waarin kardinaal Eijk de hoofdcelebrant was. De sacramentsprocessie was naar de Pius X basiliek verplaatst vanwege onweer en regen in enkele omliggende arrondissementen, maar dat bleef in Lourdes uiteindelijk toch uit.
dag-2-lourdes-g dag-2-lourdes-f dag-2-lourdes-e

De ‘avond van de barmhartigheid’ stond tijdens deze bedevaart voor het eerst op het programma. Tijdens deze boeteviering werden verschillende liederen gezongen, zo zongen de kinderen het lied ‘Een parel in Gods hand’. Ook was er gelegenheid voor stille aanbidding, mensen konden een kruisteken slaan of hun gezicht wassen met water uit de Grot en de pelgrims konden bij alle meegereisde priesters terecht om persoonlijk het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.
In zijn overweging tijdens deze viering stond mgr. Woorts stil bij het Bijbelverhaal van de barmhartige vader en de wijze waarop Rembrandt de terugkeer van de verloren zoon in een schilderij vereeuwigde. Deze afbeelding is ook opgenomen in de bedevaartbundel die elke pelgrim had ontvangen. Mgr. Woorts benadrukte dat “de gelijkenis die Jezus ons vertelt een spiegel is: om naar ons eigen leven te kijken, naar onze houding ten opzichte van God, van elkaar en onszelf.” De jongste zoon jaagt plezier na, maar het geeft hem geen vrede. Hij is een gevangene geworden van de situatie en van zichzelf, door eigen schuld. “Beeldt Rembrandt hem daarom zo af: kaalgeschoren, zoals bij gevangenen? Hij is zichzelf kwijt omdat hij zich vervreemd heeft van God, van zijn naasten en van zichzelf, zoals hij door God bedoeld is,” aldus de Utrechtse hulpbisschop.

dag-2-lourdes-i dag-2-lourdes-j
De vader ziet zijn teruggekeerde verloren zoon echter met zijn goddelijk hart van barmhartige liefde “en er is volledige vrede en intense vreugde.” Maar niet bij de oudste zoon, die zijn vader altijd heeft gediend en nu gekwetst is. Mgr. Woorts: “De jongste zoon, de oudste zoon en de vader, wie ben ik? Waarvoor heb ik vergeving nodig? Waar ben ik afgedwaald of bezig dat te doen? Ben ook ik niet van harte bij wie of wat God mij heeft toevertrouwd? Leg ook ik de schuld alleen maar bij de ander? En de belangrijkste vraag voor ons is wel: ben ik als de vader? Want dát is de uitnodiging die Jezus ons hier vooral doet. … ‘Barmhartig als de Vader’ – dat is dan ook het motto van het komende Heilig Jaar dat op 8 december begint. ‘Barmhartig als de Vader’ omwille van de vreugde van de zending.”

Klik hier voor de volledige tekst van de preek van rector Kuipers.

Klik hier voor de volledige tekst van de overweging van mgr. Woorts