Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Vertrek ruim duizend Lourdespelgrims Aartsbisdom Utrecht

Vertrek ruim duizend Lourdespelgrims Aartsbisdom Utrecht

mgr-eijk-bij-lourdesreis-presentatie-klein

Komend weekend vertrekken ruim duizend deelnemers uit het Aartsbisdom Utrecht voor hun bedevaart naar Lourdes (26 april – 1 mei). Onder hen is ook aartsbisschop Eijk, die het initiatief nam voor deze eerste diocesane bedevaart naar Lourdes. Vrijdag 24 april vertrekken vanaf diverse plaatsen in het aartsbisdom bussen met pelgrims; het leeuwendeel van de bedevaartgangers maakt de reis per trein – deze vertrekt op 25 april. Op 26 april reist de laatste groep pelgrims per vliegtuig. Aartsbisschop Eijk zal per trein naar Lourdes reizen. Als onderdeel van deze bedevaart is er ook een kinder- en jongerenreis georganiseerd.

Op 8 september 2008 werden de plannen voor deze diocesane bedevaart gepresenteerd, die onder leiding staat van hoofdaalmoezenier drs. H.W. Woorts (vicaris van Utrecht). Het motto van de bedevaart is ‘Op weg met Bernadette’: een verwijzing naar het meisje Bernadette Soubirous, aan wie Maria in 1858 in de grot te Lourdes 18 keer verscheen. Als voorbereiding op deze bedevaart werd er onder meer in elk vicariaat (Utrecht, Deventer en Arnhem) een Mariavesper georganiseerd. Ook zijn er diverse materialen ontwikkeld, voorzien van het bedevaartlogo.

‘Blijvende betekenis’
Twee weken geleden ontvingen de deelnemers aan de bedevaart hun reispapieren, voorzien van een ‘welkomstwoord’ van mgr. Eijk. Hij gaat daarin onder meer in op het bedevaartmotto en het doel van de Lourdesreis: “Met het motto ‘Op weg met Bernadette’ willen we tot uitdrukking brengen dat een bedevaart naar Lourdes hopelijk van blijvende betekenis is voor de deelnemers. Want het op weg gaan met Bernadette houdt niet op als we Lourdes weer verlaten en terugkeren naar ons dagelijkse leven, met al zijn zorgen en beslommeringen. Als aartsbisdom en als gelovigen willen we ook na thuiskomst ‘Op weg met Bernadette’ zijn, met deze jonge vrouw die ons voorhoudt welke betekenis een puur geloof en een groot Godsvertrouwen hebben.”
In Lourdes staan onder andere diverse vieringen, het bidden van de kruisweg, het lopen van de Lichtprocessie, deelname aan de sacramentsprocessie en diverse catechesemomenten op het programma. De kinderen en jongeren die meereizen, volgen deels een eigen programma.

Lourdes
In 1858 verscheen Maria in de Grot te Lourdes 18 keer aan het meisje Bernadette Soubirous, aanvankelijk tot ongeloof van een groot deel van haar omgeving. Bij de negende verschijning gaf de Moeder Gods aan Bernadette de opdracht bij de grot te graven naar water. Na diverse pogingen ontdekte ze een modderpoel, waar vervolgens helder water uit begon te stromen. In 1864 werd een standbeeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes geplaatst op de plek waar Bernadette de hemelse gestalte zag. Bernadette Soubirous trad in 1866 in het klooster in van de Sœurs de la Charité van Saint-Gildars te Nevers. Ze stierf op 16 april 1879, amper 35 jaar oud. Haar lichaam ligt opgebaard in het klooster in Nevers. Vorig jaar werd in Lourdes het 150-jarig jubileum van de verschijningen van Maria gevierd, waarbij ook paus Benedictus XVI aanwezig was.