Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Startbijeenkomst vrijwilligers Lourdesbedevaart

Startbijeenkomst vrijwilligers Lourdesbedevaart

lourdesdijns3klein

De deelnemers aan de Lourdesbedevaart van het Aartsbisdom Utrecht vertrekken op 24, 25 en 26 april per bus, trein en vliegtuig naar Zuid-Frankrijk. Op 16 april organiseerde VNB Nationale Bedevaarten een startbijeenkomst voor alle vrijwilligers die deelnemen aan deze bedevaart. Ruim 100 vrijwilligers namen deel aan deze ontmoeting, gehouden op Dijnselburg in Zeist. In de korte openingsviering blikte aartsbisschop Eijk, die het initiatief nam voor deze diocesane Lourdesbedevaart, vooruit op de komende reis. De teller staat nu op 1027 deelnemers, “een indrukwekkend aantal,” stelde mgr. Eijk, “zeker in deze tijd van kredietcrisis. Bovendien is dit niet de goedkoopste reis, omdat we meebetalen voor mensen die anders niet mee zouden kunnen. Die solidariteit is óók een element van deze bedevaart.”

‘Lourdes populair’
Hij memoreerde dat eind jaren vijftig, begin jaren zestig processie en bedevaarten uit beeld raakten en vaak zelfs werden afgeschaft. “Maar met het afschaffen van iets moet je oppassen,” aldus mgr. Eijk: “Sinds eind jaren negentig zijn ze weer populair. En er is één bedevaart die nooit is weggeweest: de bedevaart naar Lourdes, ook in de geseculariseerde samenleving van nu blijft Lourdes populair.”
Ook in de bijbel is al sprake van pelgrimages: zo gingen Maria en Jozef zoals vele anderen elk jaar naar de tempel in Jeruzalem, en toen Jezus 12 jaar was ging ook Hij mee. “Die bedevaart dreigde mis te gaan, want Maria en Jozef raakten Jezus kwijt en zochten zich drie dagen lang suf,” zo zei mgr. Eijk.
Uiteindelijk vonden ze hun zoon terug in de tempel, te midden van de rabbi’s met wie hij in gesprek was. Zijn ongeruste ouders waren zeer ontdaan, maar Jezus zei: “Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?” Zijn ouders begrepen deze uitspraak niet, “maar zijn moeder bewaarde alles in haar hart,” aldus Eijk.

Huis van God
En dat ze dit nog altijd in haar hart heeft, bleek wel toen ze bij één van haar verschijningen aan Bernadette de opdracht gaf om aan de lokale geestelijkheid te vragen een kerk te bouwen – dit werd de Bovenkerk – het huis van God waar ze Hem kunnen ontdekken.
Aartsbisschop Eijk: “Daar kunnen we God op een bijzondere wijze ontmoeten, op voorspraak van Maria. Daar klinkt de oproep ‘Bekeert u’, laat alles wat belabberd is in uw leven achter u en volg Jezus. Dat willen we ook heel uitdrukkelijk aanbieden aan de mensen van het aartsbisdom die meegaan naar Lourdes: we nemen zieken mee, mensen die tobben maar ook gezonden mensen en vrijwilligers die Jezus willen volgen. We gaan samen op bedevaart naar Lourdes, om ons leven in het Licht van Christus te stellen, op voorspraak van Maria.”

lourdesdijns2klein

Jaarthema
De aanwezige vrijwilligers kregen vervolgens in het plenaire gedeelte tekst en uitleg over praktische zaken in Lourdes, van het voorstellen van de bedevaartleiding tot aspecten rond vervoer en verblijf in Lourdes. Ook kregen ze het geelgekafte VNB bedevaartboekje uitgereikt. Diaken Marc Brinkhuis lichtte kort het jaarthema van Lourdes toe: ‘De weg van Bernadette’, “slechts twee woordjes verschillend van ons Utrechtse bedevaartmotto ‘Op weg met Bernadette,” zo stelde hij vast. Dit jaarthema wordt in vier onderdelen uitgewerkt: Wat is de Kerk en wat is onze rol?; de Eucharistie; de Dienst(baarheid) en de Roeping als christen. Vervolgens gingen de verschillende soorten vrijwilligers in subgroepen uiteen (zorgvrijwilligers, pastorale staf, hotelleiders, jongerenbedevaart).

lourdesdijns1klein