About carolinewenting

AVG-nieuws: herzien model privacyverklaring

Om parochies te helpen bij het opstellen van hun privacyverklaring is er een model-privacyverklaring voor parochies beschikbaar. Dit model is in januari 2021 herzien met het oog op het streamen van kerkelijke vieringen. Met deze model-privacyverklaring heeft de parochie een goed instrument in handen om mensen te informeren over welke gegevens de parochie verzamelt en waarom dit gebeurt.

Lees verder

Jongeren op weg naar WJD 2023

Als eerste voorbereiding op de Wereldjongerendagen in 2023 in Lissabon vindt op zondag 31 januari de online jongerenbijeenkomst WJD@home plaats. Deze bijeenkomst is een initiatief van het bisdom Breda, maar jongeren uit heel Nederland (en België) kunnen deelnemen.

Lees verder

Geen publieke vieringen zoals de nachtmis op kerstavond in de Rooms-Katholieke kerken

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Lees verder

Wel of niet vaccineren tegen Covid-19, wat zegt de katholieke leer?

Nu de ontwikkeling van verschillende vaccins tegen Covid-19 vordert, nemen de vragen rond wel of niet laten vaccineren toe. Deze vragen worden ook gesteld aan de Bisschoppenconferentie. Kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek namens de conferentie, beantwoordt een aantal van de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Belangrijke vraag is of de referent katholieken aanraadt zich te laten vaccineren.

Lees verder