About carolinewenting

Mgr. Hoogenboom ontvangt Stadsprins in audiëntie

Stadsprins Martijn XLIII (de drieënveertigste) van de Carnavals Federatie Utrecht (CFU) bezocht woensdag 22 januari samen met hofdame Monique, adjudant René en gevolg het bisdomkantoor, waar zij werden ontvangen door mgr. Hoogenboom. Laatstgenoemde kreeg aan het einde van de bijeenkomst traditiegetrouw de medaille van de Stadsprins van Leemput (zoals Utrecht in carnavalstijd heet) omgehangen.

Lees verder

Dag van het Jodendom: Exodus en een nieuwe start

De Dag van het Jodendom op 17 januari 2020 staat in het teken van bevrijding en vrijheid. Een joodse en een katholieke geestelijk verzorger die beiden werken in de gevangenis, zijn speciaal voor deze dag naar het Exodushuis in Utrecht gekomen. In het huis wonen mensen die vrij zijn gekomen uit de gevangenis. Ze krijgen er begeleiding naar een woning en werk.

Lees verder

Benoemd: Functionaris Gegevensbescherming

Alex Commandeur is per 1 januari 2020 aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming voor de Rooms-Katholieke ledenadministratie. Commandeur werkt al jaren als adviseur op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en sinds enige tijd adviseert hij ook de Rooms-Katholieke Kerk op dit terrein. Voor parochies heeft hij een heldere boodschap: “Ga met de gegevens van je leden om, zoals jij zou willen dat andere organisaties met jouw gegevens omgaan: zorgvuldig en correct.”

Lees verder

Kloosterweekend voor jongeren in Weert

Het jongerenpastoraat van het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 24 t/m 26 januari een kloosterweekend bij de Zusters Birgittinessen in Weert. Het thema is ‘Gods roeping voor jouw leven’. “Op vrijdagavond kun je om 18.00 uur aansluiten bij de avondmaaltijd en zondag rond 13.00 uur is het weer afgelopen. Ben je nog nooit of niet zo vaak naar een klooster geweest, dan is dit weekend een goede start. Het is een laagdrempelig en gezellig weekend met andere jongeren,” zo staat in de uitnodiging.

Lees verder

4 januari: ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’

De Diocesane Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil tijdens het Jaar van de Eucharistie (t/m 22 november 2020) de roeping tot het priesterschap extra onder de aandacht brengen. Daarom organiseert de Roepingenraad in die periode op zes zaterdagen op zes verschillende locaties (verdeeld over de drie vicariaten) een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. De eerste bijeenkomst is op zaterdag 4 januari in de Gerardus Majellakerk te Utrecht (Vleutenseweg 517).

Lees verder

Podcast ‘Bob wordt heilig’ #3: Hemel en hel

‘Bob wordt heilig.’ Dat is de titel van de zevendelige podcastserie op katholiekleven.nl, waarin Bob Wegkamp (30) op zoek gaat naar heiligheid. Nadat Bob in de eerste aflevering van deze serie besloot om heilig te worden, liep hij vrij snel vast in een prestatiedrang die hem niet verder bracht. “Leidend was niet de liefde voor God en de medemens,” zegt hij, “maar mijn eigen trots en prestatiedrang. Ik had niet het juiste doel voor ogen. Ik moet heilig willen zijn, omdat een heilige bij God in de hemel is.” In aflevering nr. 3 gaat hij daarom in gesprek met kardinaal Eijk over het hiernamaals.

Lees verder

Nieuwe rubriek in bisdomblad ‘Op Tocht’ gestart

In het deze week verschenen novembernummer van het bisdomblad ‘Op Tocht’ start een nieuwe serie. Het is een reeks artikelen over kerken in het Aartsbisdom Utrecht en de daarin aanwezige kunstobjecten. Pia Verhoeven (erfgoedspecialist Museum Catharijneconvent / consulent kunstzaken Aartsbisdom Utrecht) schrijft in haar eerste bijdrage over de Helenakerk in Aalten in de Achterhoek (parochie St. Ludger).

Lees verder

Katholiekleven.nl: 50.000 magazines voor parochies

Het videokanaal katholiekleven.nl heeft een magazine gemaakt dat dit najaar in parochies wordt verspreid. Het blad is een cadeautje van de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen. Tijdens de vergadering van de Bisschoppenconferentie op dinsdag 12 november reikte bisschop Liesen het eerste exemplaar van het blad uit aan parochievrijwilligers.

Lees verder