About carolinewenting

Vieren na 1 juli: aantal deelnemers kan variëren naar gelang ruimte in kerkgebouw

Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens onder voorwaarden losgelaten. Dat meldt rkkerk.nl, de officiële website van de R.-K. Kerk in Nederland. Het Aartsbisdom Utrecht zal de nieuwe informatie, inclusief de vernieuwde protocollen en factsheet, via e-mail verspreiden naar de parochies.

Lees verder

Jaarverslag 2019 Aartsbisdom Utrecht verspreid

De bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht heeft het Jaarverslag 2019 gepubliceerd en onder de parochies verspreid. Net als voorgaande edities is de tekst thematisch ingedeeld in 14 hoofdstukken (met onder meer ‘personeel en pastorale organisatie’, ‘caritas en diaconie’, ‘liturgie en kerkelijk jaar’, ‘jeugd en jongeren / catechese’, ‘Roepingenraad’ en ‘het Ariëninstituut’. Het slothoofdstuk is een korte chronologie van de memorabele gebeurtenissen in het afgelopen jaar.

Lees verder

Uitzending TV-Mis op 7 juni vanuit Baarn

De wekelijkse Eucharistieviering op tv komt zondag 7 juni vanuit de H. Nicolaaskerk te Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Deze dag wordt het Feest van de Heilige Drie-eenheid gevierd. Celebrant is pastoor Joachim Skiba; de live uitzending is vanaf 10.00 uur te zien op NPO 2. Voorafgaand aan de H. Mis zendt KRO-NCRV het Geloofsgesprek uit.

Lees verder

Gevarieerde mei-editie bisdomblad ‘Op Tocht’

Rond Hemelvaart is het meinummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ verschenen, met onder meer een interview met drie cursisten van de opleidingen van het Ariënsinstituut voor vrijwillige medewerkers in de parochies. Deze tekst stond eerder in het april-meinummer van ‘Op Weg’, het magazine van de parochie Sint Willibrordus, maar omdat hun verhaal mensen in andere parochies kan enthousiasmeren, nam ‘Op Tocht’ het graag over.

Lees verder

Wereldwijd rozenkransgebed met paus Franciscus

Paus Franciscus zal zaterdag 30 mei, samen met Mariaheiligdommen over de hele wereld, de rozenkrans bidden. Dat heeft de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie bekendgemaakt. Het rozenkransgebed vindt plaats op het einde van de Mariamaand mei en aan de vooravond van Pinksteren.

Lees verder

Engelse en Spaanse vertaling protocol publieke vieringen

Zoals eerder bekend gemaakt, worden met ingang van 1 juni de publieke liturgievieringen hervat in de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk. Hiervoor hebben de Nederlandse bisschoppen vorige week het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. Dit protocol is nu ook beschikbaar in het Engels en het Spaans.

Lees verder

Dagelijkse TV-Mis deze week vanuit Almelo

De doordeweekse online ‘TV-Mis’ komt deze week vanuit de Sint Georgiusbasiliek in Almelo. Iedere werkdag kan de viering live worden gevolgd via YouTube. Op de website van KRO-NCRV wordt dagelijks vlak voor 9.00 uur de link geplaatst waarmee kijkers kunnen inschakelen. Celebrant is mgr. A. Woolderink, pastoor van de Almelose St. Jorisparochie.

Lees verder

Thema Wereldcommunicatiedag: ‘verhalen vertellen’

Zondag 24 mei is Wereldcommunicatiedag. Paus Franciscus kiest in zijn boodschap voor deze dag voor het thema ‘verhalen vertellen’: “Omdat ik geloof dat wij om niet te verdwalen er behoefte aan hebben de waarheid van mooie verhalen in te ademen: geschiedenissen die opbouwen, niet afbreken; geschiedenissen die helpen onze wortels te herontdekken en om de kracht te vinden om samen verder te gaan.”

Lees verder

Collecte TV-Mis 10 mei voor #nietalleen

Tijdens de Eucharistieviering van zondag 10 mei op NPO 2 zal gecollecteerd worden in het kader van het coronahulp-platform #nietalleen. De kijkers wordt gevraagd een bijdrage over te maken naar het bankrekeningnummer van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland onder vermelding van nietalleen.

Lees verder