Aartsbisdom > Hoogenboom

‘Professio fidei’ Utrechtse hulpbisschoppen

Mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts, die op 13 februari tot hulpbisschop van Utrecht worden gewijd, hebben tijdens de Eucharistieviering van het Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis, 2 februari) de Geloofsbelijdenis en de Eed van Trouw aan de Apostolische Stoel (de ’professio fidei’) afgelegd. Beide hulpbisschoppen-elect deden dit in de kathedrale kerk St. Catharina te Utrecht ten overstaan van de Apostolisch Nuntius Z.H.E. mgr. dr. François Bacqué, die hoofdcelebrant was. Ook aartsbisschop Eijk ging voor in deze viering.

Lees verder

Twee nieuwe hulpbisschoppen voor Aartsbisdom Utrecht

Mgr. dr. W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, laat met dankbaarheid en vreugde weten dat paus Benedictus XVI vicaris-generaal mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom en bisschoppelijk vicaris drs. H.W. Woorts van Utrecht tot hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht heeft benoemd. Mgr. Hoogenboom is sinds 26 januari 2008 vicaris-generaal van het aartsbisdom. Vicaris Woorts is sinds 2 februari 2009 vicaris van Utrecht, één van de drie vicariaten in het aartsbisdom. Hij wordt na zijn bisschopswijding tevens vicaris-generaal. Aartsbisschop Eijk wenst de twee hulpbisschoppen “van harte Gods rijkste zegen” toe in hun werkzaamheden.

Lees verder