Aartsbisdom > Nieuws > ‘Op Tocht’ brengt nieuws uit binnen- en buitenland

‘Op Tocht’ brengt nieuws uit binnen- en buitenland

Het februarinummer van het bisdomblad ‘Op Tocht’ is verschenen. Hierin is onder meer aandacht voor de Vastenactie-campagne van dit jaar, die volop inzet op onderwijs. Zo maakt de lezer onder andere kennis met Patrick Siluleye uit Zambia. Hij was een peuter toen hij onderdak kreeg in een weeshuis van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, nu is hij volwassen en geeft naailes aan gehandicapten.

Het opvangcentrum van deze zusters was een keerpunt in zijn leven, vertelt hij: “Ze gaven me eten en kleding en toen ik ouder werd, stuurden ze me naar school. Dankzij hen heb ik een vak geleerd. Iemand heeft mij zijn kennis en vaardigheden bijgebracht, die wil ik op mijn beurt doorgeven aan anderen. Zodat ze straks voor zichzelf kunnen zorgen.” Vastenactie zet dit jaar in op beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.
Ook in deze editie van het Utrechtse bisdomblad: een uitgebreid verslag van het bezoek dat de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom bracht aan de Liberaal Joodse Gemeente te Utrecht. Rabbijn Rookmaaker ging voor in de dienst en zei in zijn toespraak (derasja) onder meer dat de eenheid van God wordt bereikt als we de innerlijke en de uiterlijke wereld, de wereld van geweten en van Tora, bij elkaar brengen. “Ik geloof oprecht dat een dag als vandaag, waarop er verbinding wordt gezocht tussen religies, hieraan bijdraagt.”

Erfgoedspecialist Pia Verhoeven schrijft in ‘Op Tocht’ dit keer over de reliekschrijn van de H. Walburgis in Arnhem. Verhoeven doet het verhaal achter de heilige en haar schrijn uitgebreid uit de doeken. Ook in dit nummer: een verslag van het inspirerende kloosterweekend dat een aantal jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht doorbracht bij de Zusters Birgittinessen in Weert.
Op diaconaal vlak is er aandacht voor het pastoraat onder woonwagenbewoners en in zijn column beschrijft kardinaal Eijk waarom Lourdesbedevaarten goed zijn voor zieken én gezonden.

Tags: