Webwinkel

Alle genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten. Scroll, na het maken van uw keuze(s), helemaal naar onderen om uw gegevens in te vullen. Klik daarna op ‘Betalen’: in het daarop volgende scherm kunt u via iDeal uw bestelling afrekenen.

Abonnementen
De abonnementen op ‘Analecta’, ‘Op Tocht’ en de Naamlijst kunt u via een apart formulier bestellen: klik hier

Boeken
 • Alphons Ariëns was aan het begin van de 20ste eeuw een van de bekendste katholieke persoonlijkheden in Nederland, die ook buiten de eigen kring gerespecteerd werd. Hij was direct of indirect betrokken bij vele maatschappelijke en pastorale activiteiten van de katholieke Kerk.

  Zijn naam leeft voort in verschillende instellingen en straten die naar hem genoemd zijn. Hij dankt zijn faam vooral aan het feit dat hij als een van de eerste katholieke priesters werkte aan de verbetering van het lot van de arbeiders door de oprichting van arbeidersverenigingen en vakbonden. Door zijn strijd tegen het wijdverbreide alcoholisme in die tijd is hij tevens de 'founding father' van de katholieke drankbestrijding. Vooral door zijn werk voor vakbond en drankbestrijding is zijn naam ook in onze tijd nog bekend.

  'De liefde van Christus laat ons geen rust' is een spirituele biografie van deze kandidaat-zalige die zich als maatschappelijk vernieuwer inzette voor de arbeiders en de drankbestrijding. Auteur Henri ten Have, priester van het Aartsbisdom Utrecht, laat zien dat Ariëns zich daarbij steeds liet inspireren door het priesterschap. Het boek gaat in op Ariëns’ spiritualiteit én sluit aan bij de tijdgeest, waarin grote belangstelling voor het thema ‘spiritualiteit’ bestaat. Via citaten uit preken en toespraken spreekt Ariëns direct tot de lezer.
  Prijs: € 20,75
 • Een fullcolor stripboek voor kinderen van de basisschool, waarin het leven van de heilige Ludger wordt verteld. Achterop het boek staat de legende van het verjagen van de wilde ganzen.
  Prijs: € 6,75
 • Het boek 'Dertienhonderd jaar bisdom Utrecht' verscheen in 1995 bij gelegenheid van de viering van het 1300-jarig bestaan van het bisdom. De rijk geïllustreerde uitgave (96 blz.) bevat een beknopte historie, toegankelijk voor een groot publiek.
  Prijs: € 15,00
 • Herinneringsboek over de historie van het Ariënskonvikt, met bijdragen van de drie rectoren, diverse stafleden en oud-studenten.
  Prijs: € 15,00
Brochures
 • Het Aartsbisdom Utrecht heeft ten behoeve van de Paastijd een ‘lichtweg’ met kinderen ontwikkeld. Vier personen hebben deze lichtweg uitgewerkt op basis van passages uit het ‘Evangeliarium voor vieringen met kinderen’. Na elke statie is er een gebed en een korte tekst om te zingen. Tevens kunnen de aanwezigen kaarsjes ontsteken aan de nieuwe paaskaars en het geloof van het Doopsel hernieuwen.
  Prijs: € 4,95
 • Bij gelegenheid van Witte Donderdag 2010 publiceerde mgr. Eijk de brief 'Waarom priesters?'. De brief past in het kader van het ’Jaar van de Priester’ dat paus Benedictus XVI in 2009 uitriep.
  Prijs: € 4,45
Periodieken
 • Analecta Aartsbisdom Utrecht verschijnt 4x per jaar en bevat onder meer de decreten die de aartsbisschop uitvaardigt. Ook alle mutaties worden in Analecta gepubliceerd, evenals de In memoria voor overleden priesters en pastoraal werk(st)ers. Daarnaast bevat Analecta onder meer brieven, preken en toespraken van de aartsbisschop en de hulpbisschoppen. Tevens worden onder meer teksten opgenomen vanuit de Nederlandse Kerkprovincie en vanuit de Wereldkerk.
  Prijs: € 11,00
 • ‘Op Tocht’, het tien keer per jaar verschijnende fullcolour tijdschrift van het Aartsbisdom Utrecht, bericht over belangrijke gebeurtenissen in de parochies, bevat interviews met inspirerende mensen en brengt nieuws en achtergronden over het bisdombeleid. Het blad wil een verbindend element zijn tussen de parochies van het aartsbisdom en de lezers bijpraten over diocesane activiteiten. Naast informatie biedt ‘Op Tocht’ ook inspiratie. Het blad (24 blz.) is rijkelijk geïllustreerd, en van bijzondere gelegenheden worden fotoreportages gemaakt.

  NB Vermeld a.u.b. in het veld ‘Opmerkingen’ welke editie van ‘Op Tocht’ u wilt ontvangen.
  Prijs: € 4,95
Foto's
 • Staatsiefoto van de aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, op A5-formaat.

  Toezending van deze foto is gratis (behalve bij grote bestellingen). Een vrijwillige bijdrage is echter van harte welkom op IBAN NL18INGB0000002703 t.n.v. het Aartsbisdom Utrecht te Utrecht (o.v.v. foto webwinkel). U kunt ook rechtstreeks via iDeal een donatie doen aan het Aartsbisdom Utrecht: klik hier
  Prijs: € 0,00
 • Staatsiefoto van de aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, op ansichtkaartformaat.

  Toezending van deze foto is gratis (behalve bij grote bestellingen). Een vrijwillige bijdrage is echter van harte welkom op IBAN NL18INGB0000002703 t.n.v. het Aartsbisdom Utrecht te Utrecht (o.v.v. foto webwinkel). U kunt ook rechtstreeks via iDeal een donatie doen aan het Aartsbisdom Utrecht: klik hier
  Prijs: € 0,00
 • Staatsiefoto van hulpbisschop mgr. drs. H.W. Woorts van Utrecht, op ansichtkaartformaat.

  Toezending van deze foto is gratis (behalve bij grote bestellingen). Een vrijwillige bijdrage is echter van harte welkom op IBAN NL18INGB0000002703 t.n.v. het Aartsbisdom Utrecht te Utrecht (o.v.v. foto webwinkel). U kunt ook rechtstreeks via iDeal een donatie doen aan het Aartsbisdom Utrecht: klik hier
  Prijs: € 0,00
 • Staatsiefoto van hulpbisschop mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom van Utrecht, op ansichtkaartformaat.

  Toezending van deze foto is gratis (behalve bij grote bestellingen). Een vrijwillige bijdrage is echter van harte welkom op IBAN NL18INGB0000002703 t.n.v. het Aartsbisdom Utrecht te Utrecht (o.v.v. foto webwinkel). U kunt ook rechtstreeks via iDeal een donatie doen aan het Aartsbisdom Utrecht: klik hier
  Prijs: € 0,00
Diversen
 • De Naamlijst 2024 van het Aartsbisdom Utrecht is een handzaam naslagwerk met informatie over het bisdom, centrale afdelingen, diocesane raden enzovoorts. Daarnaast bevat de Naamlijst een overzicht van alle parochies, inclusief contactgegevens, geordend per vicariaat. Ook zijn diverse personenregisters opgenomen, zoals een alfabetische naamlijst, plus een handig zaakregister en een alfabetische lijst van de parochies. Een abonnement nemen kan ook: klik daarvoor op de link naar het abonnementenformulier bovenaan deze pagina.
  Prijs: € 18,50
 • In het Aartsbisdom Utrecht startte op de Eerste zondag van de Advent 2019 (zondag 1 december) een ‘Jaar van de Eucharistie’, dat liep t/m Christus, Koning van het Heelal 2020 (22 november). In de aanloop naar dit jaar schreef kardinaal Eijk een pastorale brief, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’. Deze brief is gedateerd op het Hoogfeest van Sacramentsdag (23 juni).
  Prijs: € 5,00
 • In het Aartsbisdom Utrecht startte op de Eerste zondag van de Advent 2019 (zondag 1 december) een ‘Jaar van de Eucharistie’, dat liep t/m Christus, Koning van het Heelal 2020 (22 november). In de aanloop naar dit jaar schreef kardinaal Eijk een pastorale brief, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’. Deze brief is gedateerd op het Hoogfeest van Sacramentsdag (23 juni).

  LET OP: vul bij ‘aantal’ in hoeveel sets u wilt ontvangen. Bij aantal = 1 ontvangt u dus vijf exemplaren van de brief.
  Prijs: € 12,50
 • In het Aartsbisdom Utrecht startte op de Eerste zondag van de Advent 2019 (zondag 1 december) een ‘Jaar van de Eucharistie’, dat liep t/m Christus, Koning van het Heelal 2020 (22 november). In de aanloop naar dit jaar schreef kardinaal Eijk een pastorale brief, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’. Deze brief is gedateerd op het Hoogfeest van Sacramentsdag (23 juni).

  LET OP: vul bij ‘aantal’ in hoeveel sets u wilt ontvangen. Bij aantal = 1 ontvangt u dus tien exemplaren van de brief.
  Prijs: € 20,00
 • Bij gelegenheid van Roepingenzondag 2013 (21 april) heeft de Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht een glossy magazine uitgebracht: Priester. Het aartsbisdom kampt met een tekort aan priesters; met dit tijdschrift wil de Roepingenraad de aandacht vestigen op het leven en werken van de priester anno 2013. Daartoe zijn negen priesters geïnterviewd: zij vormen een ‘dwarsdoorsnede’ van de actieve clerus van het aartsbisdom – de oudste is geboren in 1938, de jongste in 1983.

  De priesters, onder wie kardinaal Eijk, vertellen in dit blad openhartig over hun roeping, hun geloof, hun twijfels en hun overtuigingen. Maar ook over wat het vraagt om juist in deze tijd als priester te werken – en wat ze daarvoor terugkrijgen.

  De interviews worden afgewisseld met items als een ‘checklist roeping’, veelgestelde vragen over roepingen, inspirerende quotes, et cetera. Via de QR-code op de omslag krijgen lezers met hun smartphone toegang tot een website met bonusmaterialen.

  De full color, luxe uitgevoerde glossy telt 96 pagina’s.
  Prijs: € 7,50
 • Eenmalig magazine uit juni 2024, verschenen bij gelegenheid van het tienjarig jubileum van de herstart van de Utrechtse priesteropleiding. Bevat naast informatie over de (vier pilaren van de) priesteropleiding bijdragen over de andere opleidingen die het Ariënsinstituut inmiddels verzorgt: voor (onbezoldigde) permanente diakens, catecheten en diaconaal assistenten. De studierector licht het onderwerp ‘theologie studeren aan de universiteit’ toe, er is een toekomstgericht artikel over de missionaire parochie en uiteraard is er aandacht voor de ‘roepingenvideo’ die in 2023 werd gemaakt. Daarnaast biedt het magazine informatie over het pand waarin het Ariënsinstituut is gevestigd en zijn naamgever: de priester Alphons Ariëns. En last but not least wordt de schijnwerper gericht op de ‘Vrienden van het Ariënsinstituut’.
  Prijs: € 5,00
 • Deze verjaardagskalender is een uitgave van het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht. Deze opleiding is gevestigd in het hart van de stad Utrecht, de afbeeldingen op de kalender zijn dan ook gekozen uit het kerkelijk leven in het historische centrum van deze stad. Zo zijn onder meer foto’s opgenomen van de kerken van de kathedrale parochie, van Paushuize en van de Domtoren. Maar ook elementen uit het Ariënsinstituut zelf ontbreken niet. De opbrengsten van deze kalender komen geheel ten goede aan het opleiden van priesters voor het Aartsbisdom Utrecht.
  Prijs: € 14,00
Uw gegevens