Webwinkel

Alle genoemde prijzen (behalve voor de abonnementen) zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 • Boeken
  • Alphons Ariëns was aan het begin van de 20ste eeuw een van de bekendste katholieke persoonlijkheden in Nederland, die ook buiten de eigen kring gerespecteerd werd. Hij was direct of indirect betrokken bij vele maatschappelijke en pastorale activiteiten van de katholieke Kerk.

   Zijn naam leeft voort in verschillende instellingen en straten die naar hem genoemd zijn. Hij dankt zijn faam vooral aan het feit dat hij als een van de eerste katholieke priesters werkte aan de verbetering van het lot van de arbeiders door de oprichting van arbeidersverenigingen en vakbonden. Door zijn strijd tegen het wijdverbreide alcoholisme in die tijd is hij tevens de 'founding father' van de katholieke drankbestrijding. Vooral door zijn werk voor vakbond en drankbestrijding is zijn naam ook in onze tijd nog bekend.

   'De liefde van Christus laat ons geen rust' is een spirituele biografie van deze kandidaat-zalige die zich als maatschappelijk vernieuwer inzette voor de arbeiders en de drankbestrijding. Auteur Henri ten Have, priester van het Aartsbisdom Utrecht, laat zien dat Ariëns zich daarbij steeds liet inspireren door het priesterschap. Het boek gaat in op Ariëns’ spiritualiteit én sluit aan bij de tijdgeest, waarin grote belangstelling voor het thema ‘spiritualiteit’ bestaat. Via citaten uit preken en toespraken spreekt Ariëns direct tot de lezer.
   Prijs: € 17,50 Aantal:
  • Een fullcolor stripboek voor kinderen van de basisschool, waarin het leven van de heilige Ludger wordt verteld. Achterop het boek staat de legende van het verjagen van de wilde ganzen.
   Prijs: € 3,50 Aantal:
  • Het boek 'Dertienhonderd jaar bisdom Utrecht' verscheen in 1995 bij gelegenheid van de viering van het 1300-jarig bestaan van het bisdom. De rijk geïllustreerde uitgave (96 blz.) bevat een beknopte historie, toegankelijk voor een groot publiek.
   Prijs: € 10,95 Aantal:
  • Herinneringsboek over de historie van het Ariënskonvikt, met bijdragen van de drie rectoren, diverse stafleden en oud-studenten. De prijs is inclusief verzendkosten.
   Prijs: € 15,00 Aantal:
 • Brochures
  • Het Aartsbisdom Utrecht heeft ten behoeve van de Paastijd een ‘lichtweg’ met kinderen ontwikkeld. Vier personen hebben deze lichtweg uitgewerkt op basis van passages uit het ‘Evangeliarium voor vieringen met kinderen’. Na elke statie is er een gebed en een korte tekst om te zingen. Tevens kunnen de aanwezigen kaarsjes ontsteken aan de nieuwe paaskaars en het geloof van het Doopsel hernieuwen.
   Prijs: € 2,00 Aantal:
  • Bij gelegenheid van Witte Donderdag 2010 publiceerde mgr. Eijk de brief 'Waarom priesters?'. De brief past in het kader van het ’Jaar van de Priester’ dat paus Benedictus XVI in 2009 uitriep.
   Prijs: € 2,00 Aantal:
 • Periodieken
  • Analecta Aartsbisdom Utrecht verschijnt 4x per jaar en bevat onder meer de decreten die de aartsbisschop uitvaardigt. Ook alle mutaties, vacatures en oproepen worden in Analecta gepubliceerd, evenals de In memoria voor overleden priesters en pastoraal werk(st)ers. Daarnaast bevat Analecta onder meer brieven, preken en toespraken van de aartsbisschop en de hulpbisschoppen. Tevens worden onder meer teksten opgenomen vanuit de Nederlandse Kerkprovincie en vanuit de Wereldkerk.
   Prijs: € 37,00 Aantal:
  • Analecta Aartsbisdom Utrecht verschijnt 4x per jaar en bevat onder meer de decreten die de aartsbisschop uitvaardigt. Ook alle mutaties, vacatures en oproepen worden in Analecta gepubliceerd, evenals de In memoria voor overleden priesters en pastoraal werk(st)ers. Daarnaast bevat Analecta onder meer brieven, preken en toespraken van de aartsbisschop en de hulpbisschoppen. Tevens worden onder meer teksten opgenomen vanuit de Nederlandse Kerkprovincie en vanuit de Wereldkerk.
   Prijs: € 9,00 Aantal:
  • ‘Op Tocht’, het tien keer per jaar verschijnende fullcolour tijdschrift van het Aartsbisdom Utrecht, bericht over belangrijke gebeurtenissen in de parochies, bevat interviews met inspirerende mensen en brengt nieuws en achtergronden over het bisdombeleid. Het blad wil een verbindend element zijn tussen de parochies van het aartsbisdom en de lezers bijpraten over diocesane activiteiten. Naast informatie wil ‘Op Tocht’ ook inspiratie bieden. Het blad is rijkelijk geïllustreerd, en van bijzondere gelegenheden worden fotoreportages gemaakt.

   U kunt zich hier opgeven voor een persoonlijk post-abonnement. Dit kost € 20,50 per jaar. In veel gevallen is een abonnement via uw parochie (à € 10,50) ook mogelijk: informeer bij het secretariaat van uw parochie.
   Prijs: € 20,50 Aantal:
  • ‘Op Tocht’, het tien keer per jaar verschijnende fullcolour tijdschrift van het Aartsbisdom Utrecht, bericht over belangrijke gebeurtenissen in de parochies, bevat interviews met inspirerende mensen en brengt nieuws en achtergronden over het bisdombeleid. Het blad wil een verbindend element zijn tussen de parochies van het aartsbisdom en de lezers bijpraten over diocesane activiteiten. Naast informatie wil ‘Op Tocht’ ook inspiratie bieden. Het blad is rijkelijk geïllustreerd, en van bijzondere gelegenheden worden fotoreportages gemaakt.

   Het is mogelijk losse nummers van ‘Op Tocht’ te bestellen - vermeld a.u.b. bij uw bestelling welke editie u wilt ontvangen.
   Prijs: € 2,50 Aantal:
 • Foto's
  • Staatsiefoto van de aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, op A5-formaat. Toezending van deze foto is gratis (behalve bij grote bestellingen). Wie dat wil, kan een vrijwillige bijdrage overmaken op IBAN NL18INGB0000002703 t.n.v. het Aartsbisdom Utrecht te Utrecht (o.v.v. foto webwinkel).
   Prijs: € 0,00 Aantal:
  • Staatsiefoto van de aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, op ansichtkaartformaat. Toezending van deze foto is gratis (behalve bij grote bestellingen). Wie dat wil, kan een vrijwillige bijdrage overmaken op IBAN NL18INGB0000002703 t.n.v. het Aartsbisdom Utrecht te Utrecht (o.v.v. foto webwinkel).
   Prijs: € 0,00 Aantal:
  • Staatsiefoto van hulpbisschop mgr. drs. H.W. Woorts van Utrecht, op ansichtkaartformaat. Toezending van deze foto is gratis (behalve bij grote bestellingen). Wie dat wil, kan een vrijwillige bijdrage overmaken op IBAN NL18INGB0000002703 t.n.v. het Aartsbisdom Utrecht te Utrecht (o.v.v. foto webwinkel).
   Prijs: € 0,00 Aantal:
  • Staatsiefoto van hulpbisschop mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom van Utrecht, op ansichtkaartformaat. Toezending van deze foto is gratis (behalve bij grote bestellingen). Wie dat wil, kan een vrijwillige bijdrage overmaken op IBAN NL18INGB0000002703 t.n.v. het Aartsbisdom Utrecht te Utrecht (o.v.v. foto webwinkel).
   Prijs: € 0,00 Aantal:
 • Diversen
  • De Naamlijst van het Aartsbisdom Utrecht is een handzaam naslagwerk met allerlei informatie over het bisdom, centrale afdelingen, diocesane raden enzovoorts. Daarnaast bevat de Naamlijst een overzicht van alle parochies, inclusief contactgegevens, geordend per vicariaat. Ook zijn diverse personenregisters opgenomen, zoals een alfabetische naamlijst, en heeft de Naamlijst een handig zaakregister.

   Abonnees krijgen de Naamlijst jaarlijks bij verschijnen automatisch thuisgestuurd.
   Prijs: € 14,50 Aantal:
  • De Naamlijst 2018 van het Aartsbisdom Utrecht is een handzaam naslagwerk met informatie over het bisdom, centrale afdelingen, diocesane raden enzovoorts. Daarnaast bevat de Naamlijst een overzicht van alle parochies, inclusief contactgegevens, geordend per vicariaat. Ook zijn diverse personenregisters opgenomen, zoals een alfabetische naamlijst, en heeft de Naamlijst een handig zaakregister. Net als vorig jaar bevat de editie van 2018 tevens een alfabetische lijst van de parochies.

   De prijs is inclusief verzendkosten.
   Prijs: € 17,00 Aantal:
  • Bij gelegenheid van Roepingenzondag 2013 (21 april) heeft de Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht een glossy magazine uitgebracht: Priester. Het aartsbisdom kampt met een tekort aan priesters; met dit tijdschrift wil de Roepingenraad de aandacht vestigen op het leven en werken van de priester anno 2013. Daartoe zijn negen priesters geïnterviewd: zij vormen een ‘dwarsdoorsnede’ van de actieve clerus van het aartsbisdom – de oudste is geboren in 1938, de jongste in 1983.

   De priesters, onder wie kardinaal Eijk, vertellen in dit blad openhartig over hun roeping, hun geloof, hun twijfels en hun overtuigingen. Maar ook over wat het vraagt om juist in deze tijd als priester te werken – en wat ze daarvoor terugkrijgen.

   De interviews worden afgewisseld met items als een ‘checklist roeping’, veelgestelde vragen over roepingen, inspirerende quotes, et cetera. Via de QR-code op de omslag krijgen lezers met hun smartphone toegang tot een website met bonusmaterialen.

   De full color, luxe uitgevoerde glossy telt 96 pagina’s en kost € 4,95 (excl. verzenden).
   Prijs: € 4,95 Aantal:
  • Eenmalig magazine, verschenen bij gelegenheid van de herstart van de Utrechtse priesteropleiding op 31 augustus 2014. Bevat interviews met priesterstudenten, de decaan van de Tilburg School of Theology en de adjunct-directeur van Fontys Hogeschool Levensbeschouwing Theologie en daarnaast onder meer informatie over het pand waarin het Ariënsinstituut is gevestigd en zijn naamgever: de priester Alphons Ariëns. Dit magazine kost € 3 excl. verzendkosten.
   Prijs: € 3,00 Aantal:
  • Deze verjaardagskalender is een uitgave van het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht. Deze opleiding is gevestigd in het hart van de stad Utrecht, de afbeeldingen op de kalender zijn dan ook gekozen uit het kerkelijk leven in het historische centrum van deze stad. Zo zijn onder meer foto’s opgenomen van de kerken van de kathedrale parochie, van Paushuize en van de Domtoren. Maar ook elementen uit het Ariënsinstituut zelf ontbreken niet. De opbrengsten van deze kalender komen geheel ten goede aan het opleiden van priesters voor het Aartsbisdom Utrecht.
   Prijs: € 9,95 Aantal:
 • Uw gegevens