Aartsbisdom > Op Tocht

Februarinummer Op Tocht: aandacht voor Veertigdagentijd

Het februarinummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ staat voor een belangrijk deel in het teken van de Veertigdagentijd die deze week is begonnen. Zo is de Vastenbrief van kardinaal Eijk integraal opgenomen en wordt de Vastenactie-campagne van dit jaar belicht. Ook is er aandacht voor de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag online ging en waarop de Nederlandse bisschoppen oproepen om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk.

Lees verder

Januarinummer Op Tocht: coronaverhalen en meer

Het januarinummer van ‘Op Tocht’ besteedt aandacht aan de impact die de coronaviruspandemie ook in 2021 heeft op het kerkelijk leven. Het blad bevat verhalen uit de parochies van het Aartsbisdom Utrecht maar ook van over de landsgrenzen. En er is natuurlijk aandacht voor het ‘vaccinatielicht aan het eind van de coronatunnel’: kardinaal Eijk schrijft in dit nummer uitgebreid over de diverse (medisch-ethische) aspecten van vaccineren tegen Covid-19.

Lees verder

Decembernummer ‘Op Tocht’ in teken van Kerstmis

De decembereditie van het bisdomblad ‘Op Tocht’ dat deze week verschijnt, besteedt onder meer aandacht aan de actie Vier Kerstmis! van de Nederlandse bisschoppen. Hiermee vestigen de bisschoppen de aandacht op het belang van Kerstmis en doen zij suggesties om dit feest te vieren, ook als er in de kerk vanwege coronamaatregelen geen plek is. Maar er is meer Kerstnieuws, zoals de jubilerende kerststallenroute in Baarn die dit jaar een recordaantal deelnemers heeft.

Lees verder

Novembereditie ‘Op Tocht’: nieuws uit Utrecht en Lesbos

Vorige week verscheen de novembereditie van het bisdomblad ‘Op Tocht’. Hierin uiteraard aandacht voor de diakenwijding van Paulus Tilma, die vanwege het coronavirus in bijzondere omstandigheden plaatsvond: zo waren er slechts dertig genodigden in de kerkbanken van de St. Catharinakathedraal en droegen de aanwezigen mondkapjes – veelal met het logo van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut.

Lees verder

Veel aandacht voor kardinaal Simonis in ‘Op Tocht’

Deze week verscheen (een week later dan gepland) het septembernummer van ‘Op Tocht’. Reden van het uitstel is dat de redactie berichtgeving over het afscheid en de uitvaart van kardinaal Simonis in dit nummer wilde opnemen. In totaal acht pagina’s zijn gewijd aan de emeritus aartsbisschop van Utrecht, die op 2 september overleed en op 10 september werd begraven.

Lees verder

Zomereditie Op Tocht: weer te communie en boekentips

De zomereditie van bisdomblad ‘Op Tocht’ is inmiddels verschenen en besteedt aandacht aan het feit dat er weer samen gevierd kan worden in de kerk – én dat we weer te communie mogen. Een fotoreportage schetst een beeld hoe dit ‘vieren op 1,5 meter’ in zijn werk gaat. In zijn column gaat kardinaal Eijk eveneens in op dit thema onder de titel ‘Eindelijk weer te communie!’.

Lees verder

Gevarieerde mei-editie bisdomblad ‘Op Tocht’

Rond Hemelvaart is het meinummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ verschenen, met onder meer een interview met drie cursisten van de opleidingen van het Ariënsinstituut voor vrijwillige medewerkers in de parochies. Deze tekst stond eerder in het april-meinummer van ‘Op Weg’, het magazine van de parochie Sint Willibrordus, maar omdat hun verhaal mensen in andere parochies kan enthousiasmeren, nam ‘Op Tocht’ het graag over.

Lees verder

Bisdomblad Op Tocht in teken van coronacrisis

Het eind vorige week verschenen aprilnummer van het bisdomblad ‘Op Tocht’ staat grotendeels in het teken van de coronacrisis, die ook het Aartsbisdom Utrecht treft. Publieke vieringen en bijeenkomsten zijn afgelast, maar het pastoraat gaat wel door. Deels digitaal (streamen van vieringen), deels telefonisch, deels op anderhalve meter afstand.

Lees verder

‘Op Tocht’ brengt nieuws uit binnen- en buitenland

Het februarinummer van het bisdomblad ‘Op Tocht’ is verschenen. Hierin is onder meer aandacht voor de Vastenactie-campagne van dit jaar, die volop inzet op onderwijs. Zo maakt de lezer onder andere kennis met Patrick Siluleye uit Zambia. Hij was een peuter toen hij onderdak kreeg in een weeshuis van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, nu is hij volwassen en geeft naailes aan gehandicapten.

Lees verder

Rome en Borne in Kerstnummer ‘Op Tocht’

Deze week is het Kerstnummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ verschenen, met onder meer een uitgebreide reportage van de diakenwijding van Gauthier de Bekker op 30 november. Ook de tweejaarlijkse bisdomdag eerder die maand krijgt ruim aandacht. Verder meldt ‘Op Tocht’ dat de inschrijving voor de bisdombedevaart naar Ierland in juni 2020 is geopend, schrijft Pia Verhoeven over het koperen doopvont in de St. Janskerk te Arnhem en gaat de bijdrage van diocesaan diaconaal werker Hans Oldenhof over ‘Kerstmis, opdat we groeien in liefde’.

Lees verder