Aartsbisdom > Nieuws > Boodschap Veertigdagentijd: ‘Met lege handen staan’

Boodschap Veertigdagentijd: ‘Met lege handen staan’

Kardinaal Eijk heeft een boodschap gepubliceerd ten behoeve van de Veertigdagentijd die vandaag (Aswoensdag) begint. De tekst is gestuurd naar de parochiebesturen en de leden van de pastorale teams, met het verzoek deze zo breed mogelijk binnen de parochies te verspreiden. In deze brief signaleert de aartsbisschop van Utrecht dat de mens vaak de “handen vol heeft aan het dagelijkse leven. Daardoor bestaat het gevaar dat we onvoldoende tijd inruimen voor God en voor wat Hij ons te zeggen en te geven heeft.”

Juist daarom is de Veertigdagentijd zo’n welkome en vruchtbare periode in het leven van de christen, aldus kardinaal Eijk. “We maken ons in deze weken leeg van wat bijkomstig is en stemmen onze innerlijke antenne weer meer af op God, die door de ruis van de dagelijkse beslommeringen vaak moeite heeft ons te bereiken.”

In de Veertigdagentijd worden we steeds opgeroepen om onze band met de verrezen Heer te versterken, benadrukt kardinaal Eijk in zijn boodschap. Hij haalt in dit kader paus Benedictus XVI aan: ”De bekering is nooit eens en voorgoed, maar is een proces, een innerlijke weg gedurende heel ons leven. Deze weg van evangelische bekering mag zich natuurlijk niet beperken tot één bijzondere periode per jaar: het is een weg voor elke dag, die heel de levensboog moet omvatten, elke dag van ons leven.”

De werkelijkheid is echter weerbarstig, aldus kardinaal Eijk. “Zo weten we bijvoorbeeld allemaal hoe moeilijk het is om zomers na afloop het vakantiegevoel vast te houden. De eerste dagen gaat het nog, dan slaan de dagelijkse sleur en de werkdruk toe en vragen we ons verbaasd af waar de gevonden ontspanning van de vakantie zo snel gebleven is. Dat gevaar loopt ook onze hervonden relatie met Christus, als de Veertigdagentijd en het daaropvolgende Paastriduüm voorbij zijn. Houden we het dan vol om de relatie met Hem te onderhouden?”

“Daarom is het cruciaal om ook na de Veertigdagentijd de persoonlijke band met Christus te blijven onderhouden. De wekelijkse Eucharistieviering is daartoe bij uitstek geschikt. Om die reden is in het Aartsbisdom Utrecht in de periode van 1 december 2019 tot 22 november 2020 het Jaar van de Eucharistie uitgeroepen. Dit jaar is bedoeld om ons wakker te schudden voor de komst van Jezus in het sacrament van de Eucharistie. Om ons opnieuw of dieper bewust te maken van de Eucharistie als het kostbaarste geschenk dat God ons in dit leven geeft.”

Lees hier de gehele Vastenboodschap van kardinaal Eijk

 

Tags: , ,