Aartsbisdom > Nieuws > Novembereditie ‘Op Tocht’: nieuws uit Utrecht en Lesbos

Novembereditie ‘Op Tocht’: nieuws uit Utrecht en Lesbos

Vorige week verscheen de novembereditie van het bisdomblad ‘Op Tocht’. Hierin uiteraard aandacht voor de diakenwijding van Paulus Tilma, die vanwege het coronavirus in bijzondere omstandigheden plaatsvond: zo waren er slechts dertig genodigden in de kerkbanken van de St. Catharinakathedraal en droegen de aanwezigen mondkapjes – veelal met het logo van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut.

Ook in dit nummer: een uitgebreid interview met de Nederlandse priester Martin Schneeberger, die onder bijzonder zware omstandigheden als pastor en geestelijk verzorger werkt onder de vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. Daar brandde enkele maanden geleden het kamp Moria af. Het nieuwe tijdelijke kamp is niet bestand tegen regen, wind en koude, zo vertelde Schneeberger eind oktober: “De afgelopen weken heeft het hier twee keer een paar uur hard geregend en toen stond het kamp al onder water. Als het een keer echt gaat hozen, weet ik niet wat er gebeurt. Ik heb gehoord dat er plannen zijn voor een nieuw opvangkamp dat volgend jaar zomer klaar moet zijn. Maar hoe de vluchtelingen dan de komende winter door moeten komen, is mij niet duidelijk. Daar maak ik me grote zorgen over.”

Hij gaat ook voor in het kleine lokale kerkje. De meeste vluchtelingen die nu op Lesbos zijn, komen uit Afghanistan en zijn moslim, aldus Schneeberger. “Maar er zijn ook onder hen eveneens katholieke Afrikanen, Irakezen en Syriërs. Zij kunnen op zondag naar de kerk, waar ik geregeld voorga. Als ik dan zie hoe intens zij de Mis beleven, dat weet ik: daarvoor doen we het. En dan voel ik ook de dankbaarheid.” Diverse (Utrechtse) parochies zamelen geld in om het werk van Schneeberger op Lesbos te steunen.
De novembereditie van ‘Op Tocht’ besteedt ook aandacht aan de Roepingenweek in de Nederlandse bisdommen begin november. Deze werd vanwege de coronaviruspandemie vooral digitaal gehouden. Erfgoedspecialist Pia Verhoeven schrijft in haar bijdrage over de rijke geschiedenis van kerk en klooster in Albergen en kardinaal Eijk staat in zijn column stil bij de opdracht van de Kerk om bij te dragen aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus: “Dit vloeit voort uit onze opdracht ieder op zijn eigen wijze bij te dragen aan het Algemeen Welzijn, een fundamenteel principe van de katholieke sociale leer,” aldus de Utrechtse aartsbisschop.

Lees hier de column van kardinaal Eijk
Neem een abonnement op ‘Op Tocht’ of bestel dit nummer

Tags: