Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Mgr. Woorts opent reeks pastorale video’s van VNB

Mgr. Woorts opent reeks pastorale video’s van VNB

Vanwege COVID-19 zijn bedevaarten dit jaar helaas niet mogelijk. Daarom doet bedevaartorganisatie VNB pelgrims een digitaal pastoraal aanbod in de maanden augustus, september en oktober – maanden waarin mensen veelal op bedevaart naar Lourdes gaan. “Onze VNB-pastores gaan, bij toerbeurt, in een video in op het evangelie van de betreffende zondag en leggen waar mogelijk een link naar Lourdes en onze bedevaarten,” aldus VNB. De Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts, bisschop-referent voor de bedevaarten, opende de serie daags voor het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus).

De komende maanden wordt elke vrijdag rond 14.00 uur op de VNB website onder NIEUWS een nieuwe video geplaatst. “Wij hopen met deze bijdrages van onze VNB-pastores ons geloof te voeden en zo op een andere, maar zeker betekenisvolle manier, met elkaar én Lourdes verbonden te zijn,” aldus de bedevaartorganisatie.

De video met mgr. Woorts is opgenomen in de tuin van het bisschopshuis aan de Maliebaan in Utrecht, maar hij verwees meermalen naar het interieur van de Heilig Hartkerk in Vinkeveen (zie foto). “In die kerk, geconsacreerd in 1883, is een grote Lourdesgrot aanwezig. De toenmalige bouwpastoor wilde heel graag de devotie voor Onze Lieve Vrouw van Lourdes bevorderen,” aldus de Utrechtse hulpbisschop.
Na de verschijningen van Maria in Lourdes zijn in diverse landen dergelijke Lourdesgrotten gebouwd, vertelde mgr. Woorts. “Om de devotie voor Onze Lieve Vrouw van Lourdes te bevorderen, maar ook om de mensen in de gelegenheid te stellen die niet naar Lourdes konden gaan, zoals wij nu in deze tijd van het coronavirus, om als het ware Lourdes dichtbij te halen door zo’n Lourdesgrot.”
Hij benadrukte dat “voor velen van ons Lourdes een heel bijzondere plaats is, waar we veel aan te danken hebben. Dat geldt ook voor mij persoonlijk, al vanaf mijn zestiende kom ik daar.”

Mgr. Woorts: “Dat Maria verschenen is aan Bernadette Soubirous vloeit natuurlijk voort uit het feit dat zij ten hemel is opgenomen en dat vieren we met het grootste Mariafeest tijdens het kerkelijk jaar op 15 augustus. … Christenen hebben altijd geleefd met het vertrouwen dat we eens na ons aardse leven, onze aardse pelgrimstocht, door de Heer zullen worden opgenomen in het hemels huis. En Maria, zij die de eerste was die Christus mocht ontvangen en tot onder het kruis bij Hem is gebleven, is de eerste van ons als Kerk die Hem daarin mag volgen in het gaan naar het eeuwig huis van de Vader.”
Nadat hij bij de lezingen van het Hoogfeest van Maria Tenhemopneming had stilgestaan, verwees mgr. Woorts nogmaals naar ons pelgrim-zijn: “Of we nu op bedevaart kunnen gaan of niet, en juist door de coronacrisis is dat voor velen van ons niet mogelijk, we zijn sowieso en blijven altijd pelgrims op aarde. En we mogen leven met het vertrouwen dat de Heer bij ons is, dat Maria bij ons is. We mogen aan haar toevertrouwen alles wat ons bezighoudt aan dankbaarheid, aan vragen, aan zorgen of verdriet. Hopelijk tot ziens bij een van de komende bedevaarten die we weer hopen te gaan houden.”

Bekijk hier de video met mgr. Woorts

Tags: ,