Aartsbisdom > Nieuws > Honderdjarig jubileum St. Josephkerk feestelijk gevierd

Honderdjarig jubileum St. Josephkerk feestelijk gevierd

De St. Josephkerk in Zeist (parochie Sint Maarten) vierde op zondag 30 juni haar 100-jarig bestaan met een feestelijke Eucharistieviering met mgr. Woorts als hoofdcelebrant en pastoor Zemann als concelebrant. Ook was er een tentoonstelling van kerkelijke attributen en gaf het Gilde ‘flitsrondleidingen’. De kinderen vermaakten zich die dag met een speurtocht door de kerk en een voorstelling van een poppenspeler.

Er waren veel parochianen gekomen om het feest mee te vieren, onder wie oud-bestuursleden, voormalige leden van het pastorale team en medewerkers. Ook oud-burgemeester Koos Janssen en zijn echtgenote waren aanwezig. Het Emmaus- en Themakoor zongen samen tijdens de Eucharistieviering. Aan het eind van de viering zijn er vele bossen bloemen uitgedeeld aan mensen die zich voor deze dag hadden ingezet. De Josephkerk kreeg van de eeuwfeestcommissie een glas-in-loodraam met als afbeelding het eeuwfeestlogo. Na de viering was er koffie, thee en een petitfourtje. Ook waren er broodjes en kon men een glaasje drinken op het 100-jarig bestaan.

Mgr. Woorts zei dat “de St. Josephkerk – met dubbeltjes en kwartjes of meer bijeen gespaard, onder meer door grootouders van diversen van u – ons wil richten naar God, naar Hem de Bron van ons leven, en naar Zijn bedoeling met ons leven, met ons samenleven. En deze kerk, zoals iedere kerk, wijst uiteindelijk vooruit: naar onze ontmoeting met God eens in het hemels Jeruzalem waarheen wij als pelgrims onderweg zijn.”
Kerken worden gebouwd omdat er een ruimte van samenkomst moet zijn voor de Ecclesia, de kerkgemeenschap, en wel voor de viering van de Eucharistie, aldus mgr. Woorts. Hij wees ook op de band met de universele Kerk: “Deze kerk is bij aanvang geconsacreerd door de bisschop, als opvolger van de apostelen, op 2 juli precies 100 jaar geleden, en daarmee is dit huis aan God toegewijd. Het was mgr. Henricus van de Wetering die daarvoor van de Domstad naar hier is gereden. Als aartsbisschop van Utrecht was hij opvolger van de heilige Willibrord, onze eerste geloofsverkondiger die in het jaar 695 in Rome tot eerste aartsbisschop voor het volk in onze streken werd gewijd. Van meet af aan is de Kerk in onze streken dus verbonden met de bisschop van Rome, opvolger van de apostel Petrus, en daarmee met heel de universele Kerk.”
“Van die 1300 jaar, als deel van de 2000 jaar geschiedenis van heel de Kerk, vormen de afgelopen 100 jaar hier in en rond de Sint Josephkerk van Zeist een belangrijk deel. De afgelopen 100 jaar is in deze kerk veel gebeden, gezegd, gezongen, gedeeld en ontvangen van de Heer alsook van priesters, diakens, pastoraal werkers, religieuzen en vrijwilligers. Wat is er allemaal niet omgegaan in de harten en gedachten van al die mensen die hier kwamen en komen, waaronder ook uzelf en dierbaren die van ons zijn heengegaan? Zeker ook bij alle doopvieringen, huwelijksvieringen en uitvaarten. God weet het.” En hoeveel mensen hebben bij Maria of bij Jozef hun dankbaarheid, vragen, zorgen, verdriet of wanhoop neergelegd, al of niet met een kaarsje, met of zonder woorden, zo zei de Utrechtse hulpbisschop.
Deze viering van het 100-jarig jubileum van de Sint Josephkerk van Zeist “is allereerst en bovenal een dankzegging aan God,” zo benadrukte mgr. Woorts. “Volgend jaar viert de Kerk het Jubileumjaar 2025. Paus Franciscus heeft dat jaar als moto meegeven ‘Pelgrims van hoop’. Dat u hier in Zeist als pelgrims van hoop, verbonden met heel de Kerk, in vertrouwen voort mag gaan op onze pelgrimstocht naar het huis van de Vader, waar ons een vrede en vreugde wacht die alles overtreft. Dat deze Sint Josephkerk daar altijd op zal wijzen.”

Foto’s: Jacqueline Bouma

Tags: